Object structure
Title:

Jeden autor, kilka wersji. Wokół „Sabałowej bajki”

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka ORCID

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

biography ; genetic criticism ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Zakopane

References:

1. „Czas” 1889, nr 170 (27 VII), s. 1.
2. [B. Dembowski], Bajki według opowiadania Jana Sabały Krzeptowskiego z Kościelisk, „Wisła” 1892, t. 6, z. 1, s. 140–141.
3. F. Hoesick, Legendowe postacie zakopiańskie. Chałubiński, ks. Stolarczyk, Sabała, Warszawa 1922, s. 12.
4. J. Janów, „Sabałowa bajka” Henryka Sienkiewicza i legendy o „dziwnych sądach bożych”, Lwów 1931, s. 5.
5. Sabałowe bajki, wybór i oprac. T. Brzozowska, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1969, s. 19.
6. H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 1, wstęp J. Krzyżanowski, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 178.
7. H. Sienkiewicz, Listy, t. 2, cz. 2, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 1996, s. 16.
8. H. Sienkiewicz, Listy, t. 3, cz. 3, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 2007, s. 442–443.
9. H. Sienkiewicz, Listy, t. 4, cz. 1, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 2008, s. 429.
10. H. Sienkiewicz, Listy, t. 5, cz. 1, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 2009, s. 559.
11. H. Sienkiewicz, Listy, t. 5, cz. 2, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 2009, s. 417–418.
12. T. Stala, Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4, s. 85.
13. A. Stopka, Sabała. Portret. Życiorys. Bajki. Powiastki. Piosnki. Melodie, Kraków 1897, s. 92.
14. Wybór pisarzy ludowych, cz. 2: Poeci i gawędziarze, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1948, s. 204.
15. „Tygodnik Ilustrowany” 1891, nr 101 (6 XII), s. 360.

Issue:

9

Start page:

381

End page:

390

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: