Object structure
Title:

Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego. Autoportret pisarza z czasów młodości

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

autobiografia ; epistolografia ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Dobrski, Konrad

References:

1. M. Beaujour, Autobiografia i autoportret, przeł. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 323.
2. I. Chrzanowski, Kilka słów o powstaniu pierwszej powieści Sienkiewicza, w: tegoż, Okruchy literackie, Warszawa 1903, s. 165–181.
3. S. Demby, Fragment z życia Sienkiewicza (Ustęp z większej całości),„Kurier Warszawski” 1916, nr 321, s. 6–7.
4. S. Demby, Sienkiewicz w Poświętnem. 1865–1866, „Pamiętnik Literacki” 1936, z. 4, s. 884–961.
5. F. Hoesick, Szkic do życiorysu Henryka Sienkiewicza, w: tegoż, Sienkiewicz i Wyspiański. Przyczynki i szkice, Warszawa 1918, s. 136.
6. Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, oprac. J. Krzyżanowski, w: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 57, Warszawa 1954, s. 32–36.
7. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966, s. 22.
8. J. Krzyżanowski, Pół tysiąca listów Henryka Sienkiewicza, „Zeszyty Wrocławskie” 1951, nr 1, s. 1–31.
9. J. Maciejewski, List jako forma literacka, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red, J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 216.
10. S. Majchrowski, Pan Sienkiewicz, Warszawa 1961.
11. H. Sienkiewicz, Korespondencja, t. 1, w: Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 55, Warszawa 1951.
12. H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 1, wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski, oprac., przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 232.
13. S. Skwarczyńska, Teoria listu, na podst. lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006, s. 13.
14. E. Szermentowski, Pan Henryk, Londyn 1959.
15. „Tygodnik Ilustrowany” 1901, nr 1, s. 3–5.
16. P. Valéry, Tel Quel, II, cyt. za: G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, przeł. J. Barczyński, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 272.

Issue:

9

Start page:

391

End page:

407

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.22

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: