Object structure
Title:

„Pierwsze miejsce z urzędu należy się Sienkiewiczowi”. Pisarz na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1905–1916

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Gabryś-Sławińska, Monika

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Polish press ; Tygdnik Ilustrowany

References:

1. A. Adamek-Świechowska, Sienkiewicza pamięci żałobny rapsod, w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 75–95.
2. Ankieta Henryka Sienkiewicza w sprawie wywłaszczenia, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 3, s. 58.
3. H. Bałabuch, Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915, Lublin 2001, s. 61.
4. M. Brykalska, „Tygodnik Ilustrowany”, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992, s. 1138–1139.
5. C., Szkoła imienia Henryka Sienkiewicza we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 14, s. 294.
6. I. Chrzanowski, O listy Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 7, s. 2.
7. Z. Dębicki, Duch Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 48, s. 568.
8. Dyplom i medal H. Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 18, s. 340.
9. Działalność Komitetu Szwajcarskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 24, s. 376.
10. Dzieło samopomocy narodowej: Polska Macierz Szkolna, zebrał J. Stemler, z przedmową W. Sołtana, Warszawa 1935, s. 12.
11. P. Ettinger, Plakaty amerykańskie, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 2, s. 31–32.
12. H. Galle, Powieść, nowela i dramat w „Tygodniku”, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 50, s. 1034–1042.
13. H. Galle, Rewolucja w powieści, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 29, s. 780.
14. A. Grzymała-Siedlecki, Henryk Sienkiewicz. W siedemdziesiątą rocznicę swego życia, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 22, s. 258.
15. A. Grzymała-Siedlecki, Literatura nieliteracka, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 15, s. 227–228.
16. G., Nowe polskie seminarium nauczycielskie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 35, s. 713.
17. G., P.M.S., „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 28, s. 549.
18. Henryk Sienkiewicz a położenie w Królestwie. Hej, ramię do ramienia!, „Dziennik Poznański” 1906, nr 257, s. 1.
19. Henryk Sienkiewicz. „Krzyżacy”, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 23, s. 472.
20. Henryk Sienkiewicz, Nowele, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 40, s. 474.
21. Henryk Sienkiewicz. „Wiry”, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 26, s. 534.
22. W. Jabłonowski, Orientacja obecna literatury polskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 18, s. 344–345.
23. W. Jabłonowski, Sienkiewicz-artysta, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 48, s. 571.
24. Cz. Jankowski, Szlachta i ziemianie, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 38, s. 690.
25. J. Jantzenowa, Sienkiewiciana. Z wysp „szczęśliwych”, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 51, s. 611.
26. Język polski w urzędowaniu duchowieństwa, „Ziarno” 1906, nr 48, s. 424.
27. K., Co piszą o sztuce polskiej w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 31, s. 604.
28. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2012, s. 318, 323.
29. J. Kulczycka-Saloni, Prus i Sienkiewicz – dialog czy polemika?, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja, red. E. Łoch, S. Fita, Lublin 1993, s. 21.
30. Kurier literacki, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 32, s. 2.
31. Z. Krzemicka, Dalecka Wanda z Czarnowskich, w: Polski słownik biograficzny, t. 4, red. W. Konopczyński, Kraków 1938, s. 393.
32. Laureaci Akademii Krakowskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 22, s. 432.
33. Legiony, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 49, s. 967.
34. J. Lis, Henryk Sienkiewicz przeciw „Drang nach Osten”, Katowice 1988, s. 42.
35. L. Ludorowski, Noblowski tryumf Sienkiewicza, Lublin 2015, s. 17–22.
36. W. Lutosławski, Pustynia Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 28, s. 581.
37. I. Matuszewski, Literatura, sztuka i życie, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 42, s. 770.
38. Z. Miszczak, Henryk Sienkiewicz jako czytelnik „Tygodnika Ilustrowanego”, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 8, Tradycje rodowe. Epizody biografii. Twórczość, pod. red. L. Ludorowskiego, Lublin 2008, s. 193–215.
39. Z. Miszczak, „Tygodnik Ilustrowany” o Sienkiewiczu i jego udziale w obchodach ku czci Juliusza Słowackiego w latach 1899 i 1909. Przypomnienie z okazji Roku Sienkiewiczowskiego 2009, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 9, Sienkiewicz w lustrze biografa, pod red. L. Ludorowskiego i H. Ludorowskiej, Lublin 2009, s. 173–204.
40. H. Mościcki, W obliczu klęski, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 45, s. 887.
41. Nagrody Nobla, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 2, s. 34.
42. Naród sobie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 18, s. 376
43. Nasz jubileusz, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 40, s. 818–819.
44. Nowe wydania, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 37, s. 450; nr 50, s. 608.
45. Ofiary, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 48, s. 986.
46. Paderewski w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 28, s. 441.
47. D. Płygawko, „Prusy i Polska”. Ankieta Henryka Sienkiewicza, Poznań 1994, s. 13.
48. D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986, s. 54–55.
49. Polacy zagranicą, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 6, s. 115.
50. Polonica w literaturze szwedzkiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 32, s. 674.
51. Poznańskie wobec Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 9, 10 i 11, s. 129.
52. Prezydium pierwszego posiedzenia towarzystwa gromadzenia funduszu na Akademię im. H. Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 27, s. 337.
53. Prospekt na rok 1914, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 5, s. 100.
54. Prus o Sienkiewiczu, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 46, s. 564.
55. L. Putowska, Międzynarodowy wymiar sukcesu Henryka Sienkiewicza, w: Studia Sienkiewiczowskie, t. 6, Henryk Sienkiewicz. Listy i dokumenty, pod. red. L. Ludorowskiego, Lublin 2007, s. 238.
56. „Quo vadis” w kinematografie, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 16, s. 313.
57. „Quo vadis” w operze, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 5, s. 96.
58. „Quo vadis” w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 45, s. 920.
59. F. Ramotowska, Sto lat „cenzury rządowej” pod zaborem rosyjskim (1815–1915) – podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, t. 1, red. J. Kostecki, A. Brodzka, Warszawa 1992, s. 172.
60. M. R-ski., Polskie Biuro Prasowe w Paryżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 24, s. 480.
61. Sfinks w hołdzie Sienkiewiczowi, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 12, s. 2.
62. H. Sienkiewicz, Dlaczego mogłem czytać Szekspira, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 26, s. 321.
63. Sienkiewicz dla młodzieży, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 47, s. 942.
64. Sienkiewicz do Wilhelma, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 48, s. 1058.
65. H. Sienkiewicz, Dzwonnik, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 4.
66. H. Sienkiewicz, Legiony, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 1–31.
67. H. Sienkiewicz, Oblężenie Belfortu w r. 1870, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 47–49, 51–52.
68. Sienkiewicz o polityce pruskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 22, s. 438.
69. Sienkiewicz o Prusakach, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 3, s. 55.
70. H. Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 26.
71. Sienkiewiczowi w hołdzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 19, s. 2.
72. H. Sienkiewicz, We mgle, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 40.
73. H. Sienkiewicz, Żółty dom, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 49.
74. E. Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim 1871–1914, Kraków 2004, s. 9.
75. Słoweński tłumacz Sienkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 41, s. 858.
76. K. Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Lublin 2016, s. 239–271.
77. K. Stępnik, O Sienkiewiczu: mowy, kazania, wiersze, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4, s. 15–20.
78. J. Szczublewski, Sienkiewicz. Żywot pisarza, Warszawa 2006, s, 413.
79. K. Tetmajer, Eliza Orzeszkowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 23, s. 466–469.
80. Wieczory teatralne i muzyczne, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 11, s. 210.
81. M. Wierzbiński, Bartek Zwycięzca przed sądem, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 26, s. 504.
82. „Wiry” u Włochów, „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr, 35 s. 716.
83. Własnymi siłami, „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 47.
84. Wyborczy „Komitet centralny”, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 2, s. 41.
85. Z łanów ojczystych, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 5, s. 2.
86. Z prasy polskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 22, s. 359 [por.: 1906, nr 46, s. 1015].
87. Z różnych stron, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 28, s. 533.

Issue:

9

Start page:

465

End page:

482

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.26

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: