Object structure
Title:

„Szkice węglem” – lektura, z którą trudno się rozstać

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Zaremba, Joanna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

edukacja ; dydaktyka ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; komunikacja literacka

References:

1. https://www.epodreczniki.pl/reader/c/141804/v/20/t/student-canon/m/j0000000EFB2v23#j0000000EFB2v23_0000000I [dostęp 2016–11–20].
2. https://www.epodreczniki.pl/reader/c/141804/v/20/t/student-canon/m/j0000000ELB2v23 [dostęp: 2016–11–20].
3. http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=2228 [dostęp: 2016–11–20].
4. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/acanstwo;5407641.html [dostęp: 2016–11–20].
5. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dobrodziejstwo;5421119.html [dostęp: 2016–11–20].
6. J. Bachórz, Pozytywizm. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 1997, s. 162–163.
7. J. Biernacka, Ogniem i mieczem w trzydziestu godzinach lekcyjnych, „Polonista” 1932, z. 1–2, s. 15.
8. T. Bujnicki, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, Wrocław 1988.
9. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1978, s. 343–350.
10. A. Franaszek, Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946–1999, Warszawa 2006, s. 5.
11. A. Głowacki [B. Prus], Kronika miesięczna, „Ateneum” 1877, t. 3.
12. M. Konnikova, Myśl jak Sherlock Holmes, Warszawa 2015.
13. A. Kulawik, Poetyka, Kraków 1997, s. 28–29.
14. A.W. Labuda, O metodzie eksplikacji tekstu, w: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, cz. 1, red. W. Dynak, A.W. Labuda, Warszawa 1991.
15. P. Palka, M. Przetak, Z dziejów przestępstw urzędniczych, czyli o bohaterkach „Szkiców węglem” Henryka Sienkiewicza, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 26, s. 203–221.
16. Program gimnazjum państwowego wydziału humanistycznego, Lwów 1931 [wyd. 5 na podstawie wyd. z 1928 roku], s. 1.
17. Program nauki (tymczasowy) w państwowym liceum pedagogicznym z polskim językiem nauczania, Lwów 1938, s. 49.
18. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1954, t. 3, s. 402.
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).
20. H. Sienkiewicz, Szkice węglem, w: tegoż, Wybór nowel i opowiadań, Wrocław 1986, s. 74–155.
21. Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa [Biblioteka Narodowa] 2016 - http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf [dostęp: 2016–09–22].
22. J. Wuttkowa, Czytelnictwo dzieci w świetle nowych badań, „Polonista” 1931, z. 5–6, s. 179.
23. B. Zakrzewski, „O, cześć wam, panowie!…”. Fragment monografii, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 2, s. 125–165.
24. A. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Issue:

9

Start page:

485

End page:

502

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.27

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: