Object structure
Title:

Imagologiczne spojrzenie na „Amerykanina” Henry’egoJamesa i „Lalkę” Bolesława Prusa

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Gołuński, Mirosław ORCID

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; James, Henry ; imagology ; literary comparatistics ; Weber, Max

References:

1. D. Ajdaczić, Zmiana tożsamości narodowej a opozycja ‘swój’/ ‘obcy’, „Etnolingwistyka” 2008, nr 20, s. 149–157.
2. Chasing Tales. Travel Writing, Journalism and History of British Ideas about Afghanistan, ed. by C. Fowler, Amsterdam 2007.
3. A. Davies, Resurrecting Carmen: Sexual and Ethnic Identity in the Cinema, w: Image into Identity. Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity, ed. by M. Wintle, Amsterdam 2006, s. 211–222.
4. P. Dybel, Freuda sen o kulturze, Warszawa 1996, s. 236 i n.
5. W. Forajter, Rozpustny Wokulski. O aluzjach erotycznych w „Lalce” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 23–52.
6. P. Gilbert, Republics, Tribes and National Characters, w: Image into Identity Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity, ed. by M. Wintle, Amsterdam 2006, s. 119–129.
7. G. Gilder, Wiedza i władza. Informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja, przeł. J. Lang, Poznań 2016.
8. M. Gołuński, Pierwsza krucjata oczami kobiet („Aleksjada” Anny Komneny i „Krzyżowcy” Zofii Kossak), w: Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym III, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2013, s. 113–138.
9. W. Graham, Growing Up Absurd: The Search for Self in Henry James’s “The American”, w: A Companion to Henry James, ed. by G.W. Zacharias, Chichester 2008, s. 53.
10. H. James, Amerykanin, przeł. J.D. Zaus, D. Gębicka, Warszawa 2016.
11. W. James, Doświadczenie religijne, przeł. J. Hempel, Warszawa 2012.
12. H. James, Złota czara, przeł. Anna Kłosiewicz, Warszawa 2011, s. 125–126.
13. J. Leerssen, Imagology: History and Method, w: Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey, ed. by M. Beller, J. Leerssen, Amsterdam 2007, s. 27.
14. M. Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku (1890–1914), Wrocław 1995, s. 261 i n.
15. E. Paczoska, Amerykanin i Polak w Paryżu (Henry James – Bolesław Prus), „Napis” 2015, seria XXI, s. 222–234.
16. Ph. Powrie, Embodying the Nation: Viviane Romance in “Carmen” (1945) and Rita Hayworth in “Love of Carmen (1948)”, w: Image into Identity Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity, ed. by M. Wintle, Amsterdam 2006, s. 224–236.
17. B. Prus, Lalka, t. 1–2, oprac. i wstęp J. Bachórz, Wrocław 1998.
18. P.K. Roy, Henry James & His Prose, Jaipur 2010, s. 1.
19. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 247 i n.
20. J. Sowa, Fantazmatyczne ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s. 364 i n.
21. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, O. Lipiec, A. Lipszyc i inni, oprac. T. Gadacz, wstępem opatrzyła A. Bielik-Robson, Warszawa 2012, s. 380 i n.
22. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu, przeł. B. Baran, P. Miziński, Warszawa 2010.
23. L. Wiśniewska, „Stoffgeschichte”, imagologia i konstruktywiczne uprawomocnienia komparatystyki, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2011, R. 4 (46), s. 233–244.

Issue:

9

Start page:

505

End page:

520

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.28

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: