Object structure
Title:

Adam Mickiewicz i jego poezja w młodzieńczym artykule Henry’ego Reeve’a

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Markuszewska, Agnieszka ORCID

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Reeve, Henry ; reception ; translation

References:

1. M. Danilewiczowa, Zmienne koleje przyjaźni, w: Krasiński żywy, red. W. Günther, Londyn 1959, s. 123.
2. De la Révolution et de ses suites Paris 1831, „The Westminster Review” 1831, s. 406–432.
4. G. Duff, Out of the Past, Vol. 2, London 1903, s. 145–154.
3. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”: marzec 1832–czerwiec 1834, Warszawa 1966, s. 152 i 283–284.
5. H.H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających: polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830–1840, przeł. M. Borkowicz, Warszawa 1987, s. 126.
6. History of “The Times”, Vol. 2, ed. by R. Fulford, London 1939, s. 216–235.
7. A. von Kotzebue, Preussens ältere Geschichte, Riga 1808.
8. Z. Krasiński, «Konrad Wallenrod», récit historique, tiré des annales de Lithuanie et de Prusse; Le «Faris»; «Sonnets de Crimée», par Mickiewicz, traduits du polonais par MM. F. Miaskowski et Fulgencé, „Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts” 1830, Vol. 45, s. 186–198.
9. Z. Krasiński, Lettre sur l’état actuel de la littérature polonaise adressée à M. de Bonstetten, „Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts” 1830, Vol. 43, s. 135–158 [przedruk w: „Le Cabinet de lecture. Gazette de la ville et de la campagne” (Paris) 1830, No. 37–38].
10. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, t. 2, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, opracował, wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1980, s. 625–650.
11. Z. Krasiński, Listy do ojca, oprac. i wstępem poprzedził S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 215.
12. W.E. Lecky, Henry Reeve, C.B., F.S.A., D.C.L., w: tegoż, Historical and Political Essays, London 1908, s. 242–248.
13. Literature of Poland, „The Polish Exile” 1833, No. 11, s. 246.
14. A. Markuszewska, Światy poetyckie Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, w: Zygmunt Krasiński. „Varia” tekstowe i tekstologiczne, red. M. Strzyżewski, Toruń 2016, s. 173–202.
15. Memoirs of the Life and Correspondence of Henry Reeve, Vol. 1–2, ed. by J.K. Laughton, London 1898.
16. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 1: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993 i t. 2: Poematy, oprac. W. Floryan, przy współpracy K. Górskiego i Cz. Zgorzelskiego, Warszawa 1994.
17. A. Mickiewicz, Farys, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 1: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993, s. 312 i 314.
18. A. Mickiewicz, «Konrad Wallenrod», Le «Faris», «Sonnets de Crimée», traduits par F. Miaskowski et G. Fulgencé, Paris 1830.
19. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 2, s. 142–145.
20. Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza: dziennik pobytu za granicą od dnia 21 [!] lipca 1831 r. do 20 maja 1841 r., t. 1: 1831–1832, Poznań 1876, s. 133.
21. [H. Reeve], Adam Mickiewicz and His Poetry, „The Metropolitan: a Monthly Journal of Literature, Science, and The Fine Arts” 1831, Vol. 1, s. 257–264.
22. [H. Reeve], Sketches of Bohemia and the Slovenian Provinces of the Austrian Empire (Szkice z Czech i słowiańskich prowincji Cesarstwa Austriackiego, przekład Anny Staniewskiej), „The Metropolitan” 1837.
23. H. Reeve, J.E. Taylor, Translations from the German Prose and verse, London 1842, s. 71–78.
24. [s.a.], Revolution in Poland, „The Examiner” 1830, 19th of December, s. 807.
25. Strzyżewski, Genewskie „wypracowanie gimnazjalisty”, w: Zygmunt Krasiński. „Varia” tekstowe i tekstologiczne, s. 9–54.
26. E. Szczeglacka, Krasiński wobec narodowej tradycji literackiej, w: taż, Romantyczny „homo legens”. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów, Warszawa 2003, s. 21–28.
27. „The Galignani’s Messenger” 1831, No. 5158, s. 1 [pierwodruk artykułu ukazał się w „The Times” (s. 3)].
28. „The Polish Exile” 1833, No. 11, s. 246–249.
29. „The Times” z 16 czerwca 1831 roku (s. 3).
30. A. de Tocqueville, Democracy in America, Vol. 1–2, transl. by H. Reeve, with an original preface and notes by J.C. Spencer, New York 1835.
31. K. Wągrowska, w: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór tekstów i opracowanie A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 385.
32. N.F. Żaba, The Principal Features on the History and Literature of Poland, London 1856, s. 145–150.

Issue:

9

Start page:

571

End page:

594

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.31

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: