Object structure
Title:

Norwid a sprawa chińska. O konieczności współpracy. Rec.: Krzysztof Andrzej Jeżewski, Cyprian Kamil Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka, Warszawa 2011

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Zemanek, Bogdan

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Chinese literature ; Norwid, Cyprian Kamil ; interdisciplinarity ; Jeżewski, Krzysztof Andrzej ; Polish poetry ; sinology

References:

1. J.M. Amiot, Mémoires concernant l’histoire: les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des Chinois, t. 1, Nyon 1776, s. 235.
2. Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”: od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.
3. Chinese Theories of Literature, Chicago 1975.
4. P. Chlebowski, Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”, Lublin 2009, s. 45 n.
5. J. Chmielewski, Kleczkowski, Michał Aleksander, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 12, Kraków, 1990, s. 559–560.
6. Z. Chojnowski, Co ma Norwid do Chin, „Forum Akademickie” 2012, nr 5: https://forumakademickie.pl/recenzje/co-ma-norwid-do-chin/ [dostęp: 2016–11–20].
7. Z. Dambek, Norwid i Chińczycy, w: O historyczności, red. K. Meller, K. Trybuś. Poznań 2006, s. 269–277.
8. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Biedroń, Kraków 2008.
9. Estetyka chińska. Antologia, red. A. Zemanek, Kraków 2007.
10. H. Hur, Staging Modern Statehood: World Exhibitions and the Rhetoric of Publishing in Late Qing China, 1851–1910 [komputeropis rozprawy doktorskiej, University of Illinois, 2012, url: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/31036/Hur_Hyungju.pdf.].
11. K.A. Jeżewski, Cyprian Kamil Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 128.
12. F. Julien, Pochwała nieokreśloności: zapiski o myśli i estetyce Chin, przeł. B. Szymańska i A. Śpiewak, Kraków 2006.
13. E. Kajdański, Długi cień Wielkiego Muru Polacy. Jak Polacy odkrywali Chiny, Warszawa 2005.
14. E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador Państwa Środka, Warszawa 1999.
15. A. Komorowska, Esej sinologiczny o Norwidzie, „Studia Norwidiana” 2011, t. 29, s. 269–282.
16. J.Y. Liu, The Art of Chinese Poetry, Chicago, 1962.
17. E. Miner, Comparative Poetics: An Intercultural Essay on Theories of Literature, Princeton 1990.
18. Mozi, The ethical and political works of Motse, transl. W. P. Mei, Probsthain 1929, księga 6, rozdz. 3, url=http://ctext.org/mozi/simplicity-in-funerals-iii [dostęp: 2016–11–20].
19. C.K. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1973, t. 7, s. 245, 247.
20. S. Owen, Poezja w tradycji chińskiej, w: Estetyka chińska, s. 121–137.
21. S. Owen, Traditional Chinese Poetry and Poetics: Omen of the World, Madison 1985.
22. Poésies de l’époque des Thang, przekł. i oprac. markiz d’Hervey de Saint-Denys, Paris 1862.
23. J.H. Retinger, Polacy w cywilizacjach świata: do końca wieku XIX, Warszawa 1937.
24. M. Richardson, Enough Said: Reflections on Orientalism, „Anthropology Today” 1990 (august), 6(4).
25. P. Rivet, Charles-Félix-Hyacinthe Gouhier, comte de Charencey, „Journal de la Société des Américanistes” 1919, vol. 1, s. 625–629.
26. E. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991.
27. E. Skalińska, „Chiński Norwid” a myśli i poetyka norwidologii polskiej. Recenzja książki Krzysztofa Andrzeja Jeżewskiego „Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka”, „Colloquia Litteraria” 2014, nr 2, s. 69–76.
28. J. Spence, God’s Chinese Son, New York 1996.
29. Ta Tsing Leu Lee; Being the Fundamental Laws and a Selection of the Supplementary Statutes of the Penal Code of China, George Thomas Staunton (tłum.), London 1810.
30. The Columbia History of Chinese Literature, ed. by V. H. Mair, New York 2001, s. 278.
31. W.A., The Costume of China, illustrated in forty-eight coloured engravings, London 1805.
32. L. Yang, D. An, Handbook of Chinese mythology, Santa Barbara 2005.
33. F. Youlana, Krótkiej historii filozofii chińskiej, przeł. M. Zagrodzki, Warszawa 2001.

Issue:

9

Start page:

605

End page:

619

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.33

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: