Object structure
Title:

Od cudowności do użyteczności. O cywilizacji polskiej w wieku XIX. Rec.: Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. Joanna Kubicka, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Warszawa 2016

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Zawadzka, Danuta ORCID

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

civilization ; invention ; Kubicka, Joanna ; Droździel-Litwinowicz, Małgorzata ; utopia

References:

1. J. Bachórz, O potrzebie scalania polskiego wieku XIX, „Wiek XIX” 2008.
2. A. Compagnon, Les Antimodernes, Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris 2005.
3. „Cywilizacja romantyzmu”, „Wieku XIX. Roczniku Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2015, R. 8 (50).
4. P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.
5. M. Dybizbański, Romantyczna futurologia, Kraków 2005.
6. E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789 – 1848, przeł. M. Starnawski, K. Gawlicz, Warszawa 2013.
7. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują? Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.
8. J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków cywilizacji, Warszawa 2000.
9. R. Koselleck, Krytyka i kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego, red. M. Moskalewicz, przekł., wstęp i opr. J. Duraj, M. Moskalewicz, Warszawa 2015.
10. M. Kuziak, Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013, s. 33–34.
11. Nowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Poznań 2011.
12. Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny – paradygmaty – dyskursy, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 2008.
13. R. Nycz, O nowoczesności jako doświadczeniu, „Teksty Drugie” 2006, nr 3, s. 6.
14. E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010.
15. Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. Joanna Kubicka, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Convivo, Warszawa 2016, ss. 220.
16. R. Przybylski, Romantyzm jako przepaść klasyka, w: tegoż, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.
17. Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.
18. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.
19. J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
20. D. Zawadzka, Nowoczesność romantyzmu. Mickiewicz i Lelewel wśród rzeczy, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015 nr 7.

Relation:

cywilizacja ; inwencja ; Kubicka, Joanna ; Droździel-Litwinowicz, Małgorzata ; utopia

Issue:

9

Start page:

631

End page:

636

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.36

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: