Object structure
Title:

Biograficzne okruchy i Sienkiewiczowskie „śledztwa”. Rec.: Krzysztof Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Lublin2016

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Tryksza, Anna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

biografia ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; historia prasy ; dziennikarstwo ; Stępnik, Krzysztof

References:

1. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1956.
2. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzupełniła i opracowała M. Bokszczanin, Warszawa 2012.
3. J.M. Rymkiewicz, Baket, Londyn 1989.
4. J.M. Rymkiewicz, Do Snowia i dalej…, Kraków 1996.
5. J.M. Rymkiewicz, Kilka szczegółów, Kraków 1994.
6. J.M. Rymkiewicz, Żmut Paryż 1987.
7. K. Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 279.

Issue:

9

Start page:

654

End page:

658

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.40

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: