Object structure
Title:

Adolf Dygasiński czytany od nowa. Rec.: Mirosława Radowska-Lisak, Między oralnością i literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego,Toruń 2015

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Kurkiewicz, Marek

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Dygasiński, Adolf ; Radowska-Lisak, Mirosława ; naturalizm ; oralność ; polska proza chłopska

References:

1. D. Brzozowska, Adolf Dygasiński, w: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, tom 4, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza, Z. Żabickiego, Warszawa 1971, s. s. 20.
2. A. Dygasinski, As. Zając. Gody życia, posł. D. Brzozowska, Warszawa 1974, s. 354, 431.
3. J.Z. Jakubowski, Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim, Warszawa 1978, s. 134.
4. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2 (4).
5. M. Radowska-Lisak, Dolorado szczurojorczyków. Demitologizacja Ameryki w twórczości Edwarda Redlińskiego, w: Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze, pod red. M. Haponiuka, M. Wójcickiej, B. Wybacz, Lublin 2008.
6. M. Radowska-Lisak, Egzotyka prowincji w powieściach ludowych Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, pod red. B. Płonki-Syroki i K. Marchel, Wrocław 2010.
7. M. Radowska-Lisak, Kogo dziś krzepi „Trylogia”? (czyli jak socjolog czyta Sienkiewicza), w: Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności, pod red. B. Burdzieja i E. Owczarz, Toruń 2010.
8. M. Radowska-Lisak, Między oralnością i literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 340.
9. M. Radowska-Lisak, Społeczność wsi mazurskiej i jej wartości w literackim obrazie Ryszarda Kapuścińskiego. Perspektywa socjologiczna, w: Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, red. A. Dudziak, A. Żejmo, Olsztyn 2009.
10. H. Wolny, Literacka twórczość Adolfa Dygasińskiego. Studia, Kielce 1991, s. 5.
11. A. Wysokińska, Nowelistyka chłopska Adolfa Dygasińskiego, Słupsk 1980, s. 4.

Issue:

9

Start page:

659

End page:

664

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.41

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: