Object structure
Title:

Lwów krytycznoliteracki. Rec.: Katarzyna Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy, Warszawa 2015

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Lewandowski, Tomasz

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

historia krytyki literackiej ; Irzykowski, Karol (1873-1944) ; Sadkowska, Katarzyna ; Lwów ; Ortwin, Ostap ; Womela, Stanisław ; Sobolewski, Tadeusz

References:

1. I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres,twórczości Warszawa 1965, s. 174.
2. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce, Poznań 2013.
3. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia, wybór, wstęp i oprac. K. Sadkowska, Warszawa 2015.
4. K. Sadkowska, Lwowska krytyka literacka 1894–1914. Tendencje i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 332.

Issue:

9

Start page:

686

End page:

692

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.46

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: