Object structure
Title:

Sześćdziesięciolecie działalności oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1956–2016)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Wróbel, Elżbieta

Publisher:

Instytut Badań Literackich ; Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz Literary Association ; activity

References:

1. BEJOT [J. Badora], Mieszane uczucia, „Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego” 1981, nr 12.
2. E. Cichla-Czarniawska, Sumowanie znaków (wspomnienia, małe prozy, szkice), Lublin 2006, s. 99–100.
3. Cykl wykładów publicznych o Stanisławie Wyspiańskim, „Życie Częstochowy” 1958, nr 291.
4. K. Czajkowski, Józefa Mikołajtisa „Złotopotocka” legenda o hrabim Zygmuncie Krasińskim, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, R. 5 (47).
5. S. Fita, D. Świerczyńska, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886–2006, Wrocław 2006, s. 107–108.
6. A. Frania, Józef Mikołajtis – zapomniany badacz Słowackiego, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2002, R. 37.
7. A. Frania, Słowacki u prapoczątków częstochowskiej polonistyki, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok XXXIV (1999), Warszawa 2000.
8. „Gdzie piękność, gdzie poezja…?”. Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812–1859), red. A. Czajkowska, E. Mika, Częstochowa 2013.
9. T. Gierymski, Józef Mikołajtis, czyli słowo o człowieku, w: tegoż, Miscellanea literackie, Częstochowa 2005, s. 125.
10. Z. Grządzielski, J. Mizgalski, Nauczyciele w Częstochowie II Rzeczypospolitej, w: Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997.
11. Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, red. A. Wypych-Gawrońska, E Wróbel, J. Warońska, Częstochowa 2014.
12. „Komunikaty Naukowe”, red. Z.J. Mikołajtis, A. Baranowski i A. Kunysz, R. 13/14, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Muzeum Okręgowe w Przemyślu, Częstochowa 1976–1980, s. 21.
13. „Komunikaty Naukowe”, red. Z.J. Mikołajtis, A. Baranowski i A. Kunysz, R. 15, Częstochowa 1979.
14. B. Kubicka-Czekaj, Udział Józefa Mikołajtisa w sprowadzeniu prochów Juliusza Słowackiego na Wawel, w: W kręgu wielkich romantyków polskich, red. B. Kubicka-Czekaj, Częstochowa 2000.
15. Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009.
16. E. Łągiewka, Mój Profesor (wspomnienie o Józefie Mikołajtisie), „Komunikaty Naukowe”, t. 42, red. E. Łągiewka, T. Starczewski, J. Wójcicki, Częstochowa 1991.
17. T. Majak, E. Wróbel, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1956–2006, w: Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009.
18. A. Mickiewicz, Sonety krymskie, wstęp, układ i redakcja tekstu K. Czajkowski, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Częstochowa 2003.
19. E. Mika, Sprawozdanie ze zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Złoty Potok 2012, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, R. 5 (47).
20. J. Mikołajtis, Historia literatury ziemi częstochowskiej, Częstochowa 1982. Książkę poprzedzała wcześniejsza praca: tegoż, Dzieje literackie Częstochowy, „Prace Naukowe”, t. 32, red. J. Mikołajtis i J. Wójcicki, Częstochowa 1974/1975.
21. J. Mikołajtis, Kronika XXV lat pracy dla literatury. (W dwudziestopięciolecie działalności Oddziału TLAM), „Prace Naukowe”, red. J. Mikołajtis i J. Wójcicki, t. 33/34.
22. J. Mikołajtis, Obchody „Roku Słowackiego” w Częstochowie, w: W Roku Słowackiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Katowice 1961, s. 9–30.
23. J. Mikołajtis, Rola Oddziałów Towarzystwa w życiu kulturalnym regionu na przykładzie Oddziału Częstochowskiego TLAM, „Prace Naukowe”, red. J. Mikołajtis, J. Wójcicki, t. 35.
24. J. Mikołajtis, S. Sebyłowa i J. Wójcicki, Wystawa: Życie i twórczość Władysława Sebyły, Częstochowa 1966.
25. Pomiędzy Krzemieńcem a Wilnem. Z nieznanej korespondencji Tadeusza Czackiego z Janem Śniadeckim (1809–1811), red. i oprac. K. Czajkowski, wstęp oraz przypisy A. Czajkowska, Częstochowa 2006.
26. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2010, R. 3 (45).
27. Władysław Sebyła. Nokturn †1940, grudzień 2012 – kwiecień 2013, Warszawa 2013, s. 34.
28. R. Wojciechowski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1957–1961, „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 3.
29. ks. J. Związek, Ziemia częstochowska w aspekcie historycznym, w: Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, red. A. Zakrzewski, t. 1, Częstochowa 1998, s. 10.
30. Z. Żmigrodzki, Cenne – ale czy naukowe?, „Nad Wartą” 1970, nr 4.
31. „Życie i dzieło” Jana Jakuba Rousseau (250. rocznica urodzin, 1712–1962), Częstochowa 1962.

Issue:

9

Start page:

710

End page:

722

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Dataset

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.49

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: