RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Spotkanie z Wielką Matką. Sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Creator:

Tomasik, Tomasz ORCID

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Balbus , Słowo wstępne. (Tak mało wierszy, tak wiele poezji). W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 7-19.
2. M. Baranowska, „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...” Szymborska i świat. Wrocław 1996.
3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa 2001.
4. G. Boaz, Macrocosm and Microcosm. Hasło w: The Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Idea. Ed. Ph. P. Wiener. T. 3. New York 1973, s. 126-131.
5. P.- A. Bodin, Barbarzyńca i lustro. Przeł. M. Rusinek. W zb.: Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 370-380.
6. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 45-58.
7. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 139-153.
8. J. Brzozowski, Antyk Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 240-269.
9. M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 230-242.
10. R. Drössler, Die Venus der Eiszeit. Leipzig 1968.
11. R. Drössler, Wenus epoki lodowej. Przeł. B. i T. Baranowscy. Warszawa 1983.
12. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004.
13. M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008.
14. M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1994.
15. T. Garbol, „Chrzest Ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta. Lublin 2006.
16. J. Grądziel, Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2, s. 85-102.
17. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Wyd. 5, przejrz. i popr. Wrocław 1995.
18. Z. Herbert, Bissière. „Tygodnik Powszechny” 1959, nr 44, s. 6.
19. Z. Herbert, Labirynt nad morzem. Warszawa 2000.
20. Z. Herbert, Pan Cogito. Wyd. 2, popr. Wrocław 1993.
21. Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. Wrocław 1992.
22. Z. Herbert, Sprawozdanie z raju. W: Napis. Wyd. 2. Wrocław 1996.
23. Z. Herbert, Struna światła. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1994.
24. Z. Herbert, Tren Fortynbrasa. W: Studium przedmiotu. Wyd. 2, popr. Wrocław 1995, s. 43-44.
25. Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998. Zebrał, oprac. i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2001.
26. Z. Herbert, Za nami przepaść historii. Rozm. przepr. Z. Taranienko. W zb.: Herbert nieznany. Rozmowy. Zebrał i oprac. H. Citko. Warszawa 2008, s. 32-41.
27. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrz., posł. M. J. Siemek. Warszawa 1994.
28. N. Jakacka, Współczucie dla Minotaura. W zb.: Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Przy współudz. M. Cichej. Lublin 2005, s. 13-29.
29. R. Jauss, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Wstęp, red. R. Nycz. Kraków 2004.
30. A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito. Łódź 1990.
31. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991.
32. Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu. Warszawa 2007.
33. H. Kühn, Abstrakte Kunst der Vorzeit. München–Hannover 1956.
34. A. Leroi-Gourhan, Religie prehistoryczne. Przeł. I. Dewitz. Warszawa 1966.
35. C. Lévi-Staruss, Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych. Przeł. L. Kolankiewicz. „Twórczość” 1984, nr 6, s. 80-89.
36. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Warszawa 1998.
37. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Kraków 2001.
38. J. Łukasiewicz, Herbert. Wrocław 2001.
39. E. Neumann, Wielka Matka. Fenomenologia kobiecości, kształtowanie podświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2008.
40. A. Niewolak-Krzywda, Kultura dawna jako inspiracja w poezji Wisławy Szymborskiej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury" 1998, z. 4, s. 175-186.
41. T. Różewicz, Poezje. T. 2. Kraków 1988.
42. A. Sandauer, Pogodzona z historią (rzecz o Wisławie Szymborskiej). W: Poeci czterech pokoleń. Kraków 1977, s. 287-312.
43. W. Szymborska, Lektury nadobowiązkowe. Kraków 1996.
44. W. Szymborska, Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Wyd. nowe, rozszerz. Kraków 2004.

Issue:

1

Start page:

129

End page:

145

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63703 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2021

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

594

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81695

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information