Object structure

Title:

Fantazmat „niewinnej ofiary” w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego w świetle koncepcji Deleuze’a

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Shibata, Yasuko

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Juliusz Słowacki’s Lilla Weneda ; Gilles Deleuze’s concept of “contractual masochism” ; the role of the self-sacrificing heroine

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997.
2. S. Freud, Trzy rozprawy z teorii seksualnej. W: Życie seksualne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009.
3. G. Deleuze, Masochism: Coldness and Cruelty. New York 2006.
4. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp, oprac. J. Starnawski. T. 2: Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”. Kraków 1999.
5. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp, oprac. J. Starnawski. T. 4: Poeta mistyk. Kraków 1999.
6. J. Kleiner, Studia o Słowackim. Lwów 1910.
7. Z. Krasiński, Kilka słów o Juliuszu Słowackim. W: Dzieła literackie. T. 3. Wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz. Warszawa 1973, s. 252-264.
8. I. Matuszewski, Król-Duch czy Królowie Duchy? Przyczynek do wyjaśnienia niektórych punktów niedokończonej epopei Słowackiego. „Sfinks” 1909, t. 9, s. 321-374.
9. M. Nishi, Mazohizumu to keisatsu [Masochizm i policja]. Tokyo 1988.
10. E. Ostrowska, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze polskiej. W zb.: Gender. Konteksty. Red. M. Radkiewicz. Kraków 2004, s. 215-227.
11. M. Piwińska, Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”. W zb.: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski. Red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski. Wstęp i posł. D. Ratajczakowa. Gdańsk 2001, s. 255-277.
12. B. Sawicka-Lewczuk, Idea poświęcenia i ofiary w dramatach Juliusza Słowackiego. Białystok 2003.
13. A. W. Saxonhouse, Another Antigone: the Emergence of the Female Political Actor in Euripides’ Phoenician Woman. „Political Theory” 2005, t. 33, nr 4.
14. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 14. Oprac. W. Floryan, J. Kleiner. Wrocław 1954.
15. J. Słowacki, Król-Duch. W: Dzieła wszystkie. T. 7. Oprac. J. Kleiner. Wyd. 2. Wrocław 1956, s. 145-224.
16. J. Słowacki, Lilla Weneda. W: Dzieła wszystkie. T. 4. Oprac. J. Kleiner. Wyd. 2. Wrocław 1953, s. 277-387.
17. V. N. Smirnoff, Masochistic Contract. „The International Journal of Psychoanalysis” 1969, vol. 50.
18. A. D. Smith, Chosen Peoples. New York 2003.
19. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984.

Issue:

3

Start page:

7

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: