RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dwie zapomniane powieści uniwersyteckie. Przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce

Creator:

Smulski, Jerzy

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bełkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1985. Toruń 1986.
2. A. Biernacki, Prawda mimo woli. „Twórczość” 1955, nr 9, s. 164-166.
3. M. Biskup, Karol Górski – tradycyjny czy nowatorski badacz dziejów zakonu krzyżackiego. W zb.: Karol Górski – człowiek i uczony. Red. Z. H. Nowak. Toruń 1999.
4. K. Brandys, Obywatele. Warszawa 1954.
5. T. S. Cheszczyk, Lakmusowy papierek. „Po Prostu” 1955, nr 11, s. 1,5.
6. J. Chodakowska, Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944–1951. Wrocław 1981.
7. A. Dobroński, Białystok. Historia miasta. Białystok 2001.
8. W. Dobrowolski, Trzej w szarych płaszczach. Przeł. J. Brodzki. Warszawa 1950.
9. T. Drewnowski, Kuźnia młodych charakterów. W: J. Trifonow, Studenci. Przeł. T. Evert. Warszawa 1953.
10. B. Dudziński, Powieść z życia młodzieży studenckiej. „Głos Pracy” 1953, nr 203, s. 4.
11. T. Dzierżykray-Rogalski, Pierwszy rok Akademii Medycznej w Białymstoku. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000.
12. L. Eustachiewicz, Między współczesnością a historią. Warszawa 1973.
13. L. Flaszen, „Herkulesy” – bez Herkulesa. „Życie Literackie” 1953, nr 20, s. 9.
14. M. Głowiński, Niby-groteska („Wojna skuteczna” Jerzego Andrzejewskiego). W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992, s. 72-85.
15. L. Goliński, Na marginesie nowej studenckiej powieści. „Trybuna Ludu” 1955, nr 90, s. 4.
16. B. Gołębiowski, Powieść o studentach białostockiej uczelni. „Wieś” 1953, nr 21, s. 4.
17. K. Górski, Mauriac. Studium literackie. Poznań 1935.
18. M. Hirszowicz, Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu. Warszawa 2001.
19. C. Iwaniszewska, „Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu”. Początki Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu. W zb.: Jezuici w Toruniu 1596–1996. Materiały z konferencji zorganizowanej w Toruniu 17–23 listopada 1996 z okazji Jubileuszu 400-lecia przybycia Jezuitów do miasta. Red. K. Maliszewski, W. Rozynkowski. Toruń 1997.
20. D. Jabłońska-Frąckowiak, Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1946–1966. Wspomnienia fizyka. Red. C. Łubieńska-Iwaniszewska. Toruń 2006.
21. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
22. Z. Jędrzyński, Dociekliwy pisarz i przyjazny człowiek. „Nowości” 2007, nr 287.
23. Wł. K., Rozmowa z autorem [„Inauguracji”]. „Nowy Tor” 1955, nr 5.
24. Kampus. Pisarstwo literaturoznawców. Red. J. Madejski. „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1.
25. T. Kielanowski, Powstanie i organizacja Akademii Medycznej w Białymstoku. W 30 rocznicę powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000.
26. H. Kirchner, Oczekiwane spotkanie. „Nowa Kultura” 1953, nr 23, s. 7.
27. A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny. T. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956). Warszawa 1996.
28. L. Kolankowski, Pierwsze trzy lata istnienia UMK (1945–1948). Garść wspomnień pierwszego Rektora z okresu organizacyjnego. Do druku przygotowała S. Grochowina. W zb.: Ludwik Kolankowski (1882–1956). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Red. W. Sieradzan. Toruń 2006.
29. T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976.
30. E. Kraskowska, Dlaczego lubimy czytać powieści uniwersyteckie, a nie lubimy ich pisać?. „Pogranicza” 2008, nr 2, s. 66-74.
31. E. Kraskowska, Powieść uniwersytecka. „Arkusz” 1993, nr 15, s. 3.
32. M. Kula, Mimo wszystko. Bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, PRL i o nas, historykach. Warszawa 2010.
33. Z. Kwiecińska, Ugór jeszcze nie przeorany. „Trybuna Ludu” 1953, nr 118, s. 4.
34. A. Lechowski, Białystok w latach 1864–1939. W zb.: Historia Białegostoku. Red. A. Dobroński. Białystok 2012.
35. A. Lewandowski, Pro memoria. W zb.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia absolwentów. Plon Konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK. Toruń 2009.
36. W. Łotocki, Wspomnienia i refleksje. Szkic autorski na Jubileusz Pięćdziesięciolecia Uczelni. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000.
37. H. Markiewicz, O polskiej literaturze z kluczem. W: Prace wybrane. T. 2: Z historii literatury polskiej. Kraków 1996, s. 303-369.
38. S. Mauersberg, Nauka i szkolnictwo wyższe w latach 1939–1951. W zb.: Historia nauki polskiej. T. 5: 1918–1951, cz. 1. Red. Z. Skubała-Tokarska. Wrocław 1992.
39. Z. H. Nowak, Rola Ludwika Kolankowskiego w historiografii polskiej. W zb.: Ludwik Kolankowski 1882–1982. Materiały sesji w stulecie urodzin. Red. A. Tomczak. Toruń 1983.
40. W. Nowicki, Campus novel. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006, s. 102-104.
41. K. Odyniec, Z odległych studenckich wspomnień. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000.
42. J. Oniszczuk, T. Wiśniewski, Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939. Łódź 2011.
43. A. Pasko, P. Łapiński, Białystok w latach 1944–1956. W zb.: Historia Białegostoku. Red. A. Dobroński. Białystok 2012.
44. [Z. Pędziński] Z. P., Czytać – nie czytać? „Dziś i Jutro” 1955, nr 20, s. 5.
45. M. Piekara, Doświadczenia lekturowe postaci powieści produkcyjnych. W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002, s. 121-133.
46. R. Polak, Sawicki Franciszek. Hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii. Red. A. Maryniarczyk [i in.]. T. 8. Lublin 2007.
47. Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1956. Wybór źródeł. Wyd. H. Duczkowska-Moraczewska. Toruń 1995.
48. M. Pszczółkowski, Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2009.
49. K. S., Książka o naszych studentach. „Życie Białostockie” 1953, nr 117, s. 6.
50. J. Serczyk, Wspomnienia z pierwszych lat uniwersyteckich (1947– 1950). W zb.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia pracowników. Red. A. Tomczak. Toruń 1995.
51. Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004.
52. J. S. Stawiński, Herkulesy. Warszawa 1953.
53. J. S. Stawiński, Komentarz do książki „Herkulesy”. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000.
54. J. S. Stawiński, Medycy o „Herkulesach”. „Po Prostu” 1953, nr 24, s. 4.
55. J. S. Stawiński, Notatki scenarzysty. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1988.
56. W. Tomasik, Produkcyjna powieść. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 857-860.
57. B. Tyszkiewicz, Wróbel Zdzisław. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowska, A. Szałagan. Warszawa 2004, s. 296-299.
58. W. Woroszylski, Białystok. W: A. Braun, A. Mandalian, W. Woroszylski, Wiosna sześciolatki. Wiersze. Warszawa 1951.
59. Z. Wróbel, Inauguracja. Warszawa 1954.
60. M. Zawodniak, Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu. Bydgoszcz 2007.

Issue:

3

Start page:

195

End page:

209

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63778 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 28, 2017

Number of object content hits:

397

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81735

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information