Object

Title: Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Piotr Lasek, Warszawa 2014, wyd. Instytut Sztuki PAN, ss. 406, 171 ilustracji, 59 tablic fotografi cznych, płyta CD z katalogiem grupującym opisy 60 analizowanych obiektów : [recenzja]

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information