Obiekt

Tytuł: „Literatura polska jest projektem na daleką metę”: „prywatne obowiązki” a Miłoszowskie czytanie Rosji

Twórca:

Szumna, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu. Lublin 2010. ; 2. A. Brückner, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki. Lwów–Warszawa 1906. ; 3. E. Bryll, Rzecz listopadowa. W: Rzecz listopadowa. – Kurdesz. Warszawa 1969, s. 5-107. ; 4. T. Burek, Przewlekła rewolucja. W: Zamiast powieści. Warszawa 1971, s. 213-219. ; 5. L. Burska, Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. Warszawa 1998. ; 6. J. Czapski, O Brzozowskim. W: Tumult i widma. Kraków 1997, s. 316-334. ; 7. Z. Dębicki, Kryzys inteligencji polskiej. Warszawa, b.r. ; 8. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac., posł. K. Pomian. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1996. ; 9. J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1964–1972. Oprac. M. Kornat. Warszawa 2011. ; 10. B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza. Lublin 2002. ; 11. Z. Herbert, Chodasiewicz. W: Wiersze wybrane. Wybór, oprac. R. Krynicki. Kraków 2004, s. 329-330. ; 12. W. Karpiński, Myśl zaprzeczna. W: Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu. Warszawa 1994, s. 9-54. ; 13. W. Karpiński, Swobodne głosy. W: Książki zbójeckie. Wyd. 4, uzup. i rozszerz. Warszawa 2009, s. 34-50. ; 14. J. Kopciński, Dramat samookreślającej się świadomości. (O pisarstwie krytycznym Tomasza Burka). W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski. Warszawa 2003, s. 245-272. ; 15. M. Kornat, Czesława Miłosza spotkania z Rosją. W: Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 2: Mosty napowietrzne. Wybrała, oprac., ułożyła w tom B. Toruńczy k. Współpr. M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Wstęp M. Kornat. Warszawa 2011, s. 5-53. ; 16. A. Kosińska, Kim nie był Czesław Miłosz. W zb.: Miłosz. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2011, s. 98-112. ; 17. J. Łukasiewicz, Nowy egalitaryzm. W: Zagłoba w piekle. Warszawa 1965, s. 77-87. ; 18. A. Mencwel, Brzozowski a kultura rosyjska. W zb.: Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie. Red. B. Galster, współudz. I. Jarosińska. Wrocław 1978, s. 197-210. ; 19. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. Warszawa 1997. ; 20. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Warszawa 1982. ; 21. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Kraków 2011. ; 22. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991. ; 23. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990. ; 24. Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 1979–1998. Kraków 2006. ; 25. Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie. Kraków 2011. ; 26. Cz. Miłosz, Zadania dla krytyka. W: O podróżach w czasie. Wybór, oprac., wstęp J. Gromek. Kraków 2010. ; 27. Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, Korespondencja. Warszawa 2011. ; 28. R. Nycz, Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej. „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 11-23. ; 29. J. Olejniczak, Miłosz czyta Gałczyńskiego. W zb.: Gałczyński po latach. Sympozjon. Neapol 23–24 maja 2003. Red. J. Żurawska. Kraków 2004, s. 49-60. ; 30. Polski słownik biograficzny. T. 5. Kraków 1939–1946. ; 31. M. Urbanowski, Brzozowski i powojenna krytyka literacka: uwagi wstępne. „Dekada Literacka” 2008, nr 4, s. 24-37. ; 32. A. Walicki, Moje relacje z Miłoszem i Giedroyciem. Próba podsumowania. W zb.: Sploty kultury: Andrzejowi Mencwelowi na siedemdziesięciolecie - nauczyciele, współpracownicy, uczniowie, przyjaciele. Red. N. Dołowy-Rybińska i in. Warszawa 2010, s. 254-285. ; 33. A. Walicki, "Zniewolony umysł" po latach. Warszawa 1993. ; 34. M. Wyka, Brzozowski i żywioł rosyjski. W: Światopoglądy młodopolskie. Kraków 1996, s. 116-127. ; 35. M. Wyka, Miłosz i Brzozowski. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985. ; 36. M. Wyka, Miłosz, Brzozowski i inni. (Relacja o wpływie umysłowym). „Dekada Literacka” 2010, nr 4/5, s. 106-135.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

104

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64061 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2017-12-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

124

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81878

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji