Object

Title: Poetycka i translatorska valedictio: o jednym autoprzekładzie Josifa Brodskiego

Creator:

Weymann, Damian

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Attridge, Poetic Rhythm. An Introduction. Cambridge 2008. ; 2. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Wyd. 2. Poznań 1994. ; 3. D. M. Bethea, Brodsky’s and Nabokov’s Bilingualism(s): Translation, American Poetry, and the Mutterspache. „Russian Literature” 1995, z. 2/3. ; 4. Y. Bonnefoy, On the Translation of Form in Poetry. „World Literature Today” 1979, t. 53, nr 3. ; 5. J. Brodski, O pewnym wierszu. Przeł. A. Pomorski. „Zeszyty Literackie” 2002, nr 4, s. 41-48. ; 6. J. Brodski, 82 wiersze i poematy. Wybór, oprac. S. Barańczak. Przedm. Cz. Miłosz. Kraków 1989. ; 7. J. Brodski, „Pozwalam sobie na wszystko z wyjątkiem skargi”. Rozm. przepr. L. Kleberg, S. Weyler. Przeł. A. Perkowska, J. Illg. W zb.: Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim. Zebrał, oprac. J. Illg. Katowice 1993, s. 128-139. ; 8. J. Brodski, Śpiew wahadła. Paryż 1989. ; 9. J. Brodski, Tym tylko byłem. Wybór wierszy. Wybór, posł. J. Illg. Kraków 2006. ; 10. J. Brodski, Wiersze ostatnie. Przeł. K. Krzyżewska, S. Barańczak. Kraków 1998. ; 11. J. Brodski, „Żyć w historii”. Rozm. przepr. J. Illg. W zb.: Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim. Zebrał, oprac. J. Illg. Katowice 1993, s. 113-127. ; 12. I. Brodskij, Bolszaja kniga intierwju. Wyd. 2. Ispr. i dop. I. Z acharow. Moskwa 2000. ; 13. I. Brodskij, *** (Mienia upriekali wo wsiom...). „Zwiezda” 1995, nr 1, s. 7. ; 14. I. Brodskij, *** (Mienia upriekali wo wsiom...). W: Piejzaż s nawodnienijem. Sost. A. Sumierkin. Dana Point, CA, 1995, s. 203. ; 15. I. Brodskij, Soczinienija. Sost. G. F. Komarow. Ried. Ja. A. Gordin. Wyd. 2. T. 4. Sankt-Pietierburg 1998. ; 16. I. Brodskij, Taps. „The Times Literary Supplement” 1996, nr 4841 z 12 I, s. 19. ; 17. J. Brodsky, Beyond Consolation. „The New York Review of Books” t. 21 (1974), nr 1, z 7 II. Na stronie: http://www.nybooks.com/articles/9613 (dostęp: 15 II 2014). ; 18. J. Brodsky, On Grief and Reason. Essays. New York 1995. ; 19. J. Brodsky, So Forth. New York 1996. ; 20. J. Chevalier, A. Gheerbrant, A Dictionary of Symbols. Transl. from the French J. Buchanan-Brown. Oxford – Cambridge, Mass., 1994. ; 21. W. Chlebnikow, Poezje. Wybrał, wstęp J. Śpiewak. Warszawa 1963. ; 22. W. Chlebnikow, Tworienija. Obszczaja riedakcija i wstupitielnaja statja M. J. Polakow. Sostawlenije, podgotowka tieksta i komientarii W. P. Grigorjew, A. E. Parnis. Moskwa 1986. ; 23. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 24. M. Cwietajewa, Nowogodnieje. W: I. Kudrowa, Prostory Mariny Cwietajewoj. Poezija, proza, licznost’. Sankt-Pietierburg 2003. ; 25. M. Cwietajewa, Wybór wierszy. Wybór, przekład, posł. J. Salamon. Kraków 1977. ; 26. M. Ferber, A Dictionary of Literary Symbols. Wyd. 2. Cambridge 2007. ; click here to follow the link ; 27. P. France, Translating Brodsky. „Modern Poetry in Translation”. New Series. 1996, nr 10 (Winter). ; 28. M. L. Gasparow, Rifma Brodskogo. „Russian Literature” 1995, t. 37, z. 2/3. ; 29. Genius in Exile. Interview by A. Lauterbac h. „Vogue” 1988, nr z lutego. ; 30. L. Henderson, Poetry in the Theatre: An Interview with Joseph Brodsky. „Theatre” 1988, nr 1 (Winter). ; 31. S. Heaney, Brodsky’s Nobel: What the Applause Was About. „The New York Times” 1987. Na stronie: http://www.nytimes.com/books/98/12/20/specials/heaney-brodsky.html (dostęp: 15 II 2014). ; 32. Z. Iszow, „Post-Horse of Civilisation”: Joseph Brodsky Translating Joseph Brodsky. Towards a New Theory of Russian-English Poetry Translation. Berlin 2008. Na stronie: http://www.diss. fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS _derivate_000000005290/Zakthesis-180309.pdf?hosts=local(dostęp: 15 II 2014). ; 33. Joseph Brodsky. Conversations. Ed. C. L. Haven. Jackson 2002. ; 34. Joseph Brodsky interviewed by Brian Norton. Sound Judgement. „The Scotsman” 1992, nr z 14 VI. ; 35. A. Kjellberg, Editor’s Note. W: J. Brodsky, Collected Poems in English. Ed. A. Kjellberg. New York 2000. ; 36. M. Lermontow, *** (Wychodzę sam jeden – przede mną w step droga...). Przeł. A. Maszewski. W: Wybór poezji. Wstęp, komentarz W. Jakubowski. BN II 173. Wrocław 1972. ; 37. L. Łosiew, Iosif Brodskij. Opyt litieraturnoj biografii. Moskwa 2006. Na stronie: http://lib.rus.ec/b/136729/ read (dostęp: 15 II 2014). ; 38. D. MacFayden, Joseph Brodsky and the Baroque. Montreal – Ithaca, N. Y., 1998. ; 39. O. Mandelsztam, *** (Wypiję za wojskowe astry...). W: Nikomu ani słowa... Wybór, posł. T.  Klimowicz. Wyd. 2. Kraków 2003, s. 166–167. ; 40. J. May, „Poets’ Round Table”: „A Common Language”. „PN Review” 1989, t. 15, nr 4. ; 41. Cz. Miłosz, Po osiemdziesiątce. W: Na brzegu rzeki. Kraków 1994, s. 34. ; 42. M. Molnar, Noetic Licence in Brodsky’s Self-Translation. „Russian Literature” 1995, t. 37, z. 2/3. ; 43. B. Pasternak, Dwor. W: Sobranije soczinienij w piati tomach. T. 1: Stichotworienija i poemy 1912–1931. Moskwa 1989, s. 61–62. ; 44. T. Patera, A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky. Lewiston–Queenston–Lampeter 2002. ; 45. V. Polukhina, Brodsky’s Views on Translation. „Modern Poetry in Translation”. New Series. 1996 (Winter), nr 10. ; 46. W. Połuchina, Iosif Brodskij. Żyzń, trudy, epocha. Sankt-Pietierburg 2008. ; 47. K. Pomorska, Themes and Variations in Pasternak’s Poetics. Lisse 1975. ; 48. A. Puszkin, Pomnik. W: J. Tuwim, Tłumaczenia poetyckie. Wybrał, oprac. T. Januszewski. Wrocław 2006, s. 199. ; 49. G. S. Smith, The Versification of Joseph Brodsky, 1990–1992. „The Modern Language Review” 2002, t. 97, nr 3. ; 50. B. O. Unbegaun, La Versification russe. Paris 1958. ; 51. T. Venclova, „Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego. Przeł. S. Barańczak. W: Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze. Sejny 2002, s. 189-209. ; 52. T. Venclova, Lithuanian Nocturne: To Tomas Venclova / Litovskii noktiurn: Tomasu Ventslova. W: Joseph Brodsky. The Art of a Poem. Ed. L. Loseff, V. Polukhina. Basingstoke–London 1999. ; 53. T. Venclova, Nieustojcziwoje rawnowiesije. Wosiem' russkich poeticzeskich tiekstow. New Haven 1986. ; 54. T. Venclova, Statji o Brodskom. Baltrus 2005. ; 55. T. Venclova, Wat i Brodski. Przeł. A. Mirkes- Radziwon, M. Radziwon. „Zeszyty Literackie” 2007, nr 3, s. 119-125. ; 56. D. Walcott, Magic Industry. Rec.: J. Brodsky, To Urania. „The New York Review of Books” 1988, t. 35, nr 18, z 24 XI. Na stronie: http://www.nybooks.com/articles/4257 (dostęp: 15 II 2014). ; 57. T. Vitale, A Conversation with Joseph Brodsky. „Ontario Review” 1985/86, (Fall/ Winter), nr 23. ; 58. D. Weissbort, Battle over Translation. „The New York Review of Books” 1982, t. 29, nr 15, z 23 IX. Na stronie: http://www.nybooks.com/articles/6498 (dostęp: 15 II 2014). ; 59. D. Weissbort, From Russian with Love. Joseph Brodsky in English. London 2004. ; 60. D. Weissbort, Joseph Brodsky’s English verse. „The Times Literary Supplement” 2001, nr 5127, z 6 VI. ; 61. D. Weissbort, Something Like His Own Language. „The Notre Dame Review” 2002, nr 14 (Summer). Na stronie: http://www. ndreview.nd.edu/assets/83436/ndr14.pdf (dostęp: 15 II 2014). ; 62. D. Weissbort, Translating Brodsky. A Postscript. W zb.: Translating Poetry: The Double Labyrinth. Ed. … Iowa City 1989. ; 63. D. Weissbort, Twenty-Four Lines. „Modern Poetry in Translation”. New Series. 1996 (Winter), nr 10. ; 64. W. Żyrmunskij, Tieorija sticha. Leningrad 1975.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

141

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64060 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Dec 19, 2017

Number of object content hits:

418

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information