Obiekt

Tytuł: „Pióro na mustrze”. „Nowiny Literackie” w dokumentach cenzury

Twórca:

Woźniak-Łabieniec, Marzena

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. T. Agapkina, Rosyjskie kontakty Jarosława Iwaszkiewicza w latach 1945–1959. (Na podstawie materiałów z archiwów). Przeł. R. Papieski. „Strony” 2011, nr 2, s. 84-98.
2. L. Bartelski, Nad rocznikami „Nowin Literackich”, „Twórczość” 2000, nr 2, s. 47-73.
3. Z. Bieńkowski, Cudzoziemiec. „Odrodzenie” 1947, nr 25, s. 2-3.
4. J. Borejsza, Dubeltowe dusze? „Odrodzenie” 1948, nr 10, s. 5.
5. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958. Białystok 2009.
6. M. Ciećwierz, Polityka prasowa. 1944–1948. Warszawa 1989.
7. [E. Csató] Rondo, Szkic niepokojącego felietonu. „Nowiny Literackie” 1948, nr 18, s. 4.
8. E. Csató, Walka z dubeltowymi cieniami. „Nowiny Literackie” 1948, nr 13/14, s. 13.
9. E. Csató, Zamiast „Kroniki tygodniowej”. „Nowiny Literackie” 1947, nr 36, s. 8.
10. M. Dąbrowska, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1, s. 2-4.
11. Eleuter [J. Iwaszkiewicz], List od Aspazji. „Nowiny Literackie” 1948, nr 11, s. 7.
12. Eleuter [J. Iwaszkiewicz], O Sartrze. W: Listy do Felicji. Posł. K. Koźniewski. Warszawa 1979, s. 14-17.
13. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London 1989.
14. Główny Urząd Kontroli Prasy 1945–1949. Oprac. D. Nałęcz. Warszawa 1994.
15. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa 1985.
16. J. Gosłowska („Kropka”), Okruchy wspomnień okupacyjnych. W zb.: Ostatni romantyk sceny polskiej. Wspomnienia o Leonie Schillerze. Wybór, oprac. J. Timoszewicz. Kraków 1990, s. 315-320.
17. Z. Kałużyński, „Epoka egzystencjalistyczna”. „Kuźnica” 1948, nr 33, s. 2-5.
18. J. Kierst, Dwie postawy. „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 49, s. 1-2.
19. J. Kott, O laickim tragizmie. „Twórczość” 1945, nr 2, s. 137-160.
20. K. Koźniewski, Spór o metodę. W: Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944–1950.Warszawa 1977, s. 207-254.
21. E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna. Warszawa 2009.
22. Król Jan Aleksander. Hasło w: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Oprac. J. Dancygier [i in.]. Warszawa 1989.
23. K. Meyer, Dymitr Szostakowicz i jego czasy. Warszawa 1999.
24. Cz. Miłosz, Notatnik. „Nowiny Literackie” 1948, nr 15, s. 1-2.
25. Z. Nałkowska, Dzienniki. Oprac., wstęp, komentarz H. Kirchner. T. 6, cz. 1: 1945–1948. Warszawa 2000.
26. Z. Nałkowska, Zwierzenia. „Nowiny Literackie” 1947, nr 1, s. 1.
27. W. Natanson, Czy literat musi być chudy? „Nowiny Literackie” 1947, nr 9, s. 6.
28. S. Podhorska-Okołów, Walka o ideę i autorytet. Na marginesie Walnego Zjazdu Literatów Polskich. „Nowiny Literackie” 1947, nr 39, s. 6.
29. rw., Przegląd prasy. „Warszawa” 1948, nr 2, s. 8.
30. A. Sandauer, Byłem... Warszawa 1991.
31. A. Sandauer, Problemy francuskie. „Kuźnica” 1948, nr 36, s. 10.
32. A. Stawar, Teatr „Placówka” – Burza. „Odrodzenie” 1948, nr 8, s. 5.
33. T. Syga, Szekspir: „Burza”. „Gazeta Ludowa” 1947, nr 204.
34. J. Timoszewicz, Schiller Leon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 35, z. 3. Warszawa–Kraków 1994, s. 467-475.
35. D. Tubielewicz Mattsson, Antecedencje socrealizmu: 1945–1948. W: Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy. Uppsala 1997, s. 37-82.
36. M. Woźniak-Łabieniec, Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury. Łódź 2012.
37. M. Woźniak-Łabieniec, Życie pośmiertne „Wiadomości Literackich”. Wokół „Wiadomości” londyńskich Grydzewskiego i „Nowin Literackich” Iwaszkiewicza w świetle dokumentów cenzury. W zb.: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945–1965. Red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec. Warszawa 2012, s. 42-56.
38. J. Żuławski, Trzeci sezon teatralny w Łodzi. „Kuźnica” 1947, nr 46, s. 2-3.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

187

Strona końc.:

206

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64069 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-12-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

119

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81883

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji