RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W poszukiwaniu tożsamości podmiotu romantycznego – między pamięcią indywidualną a zbiorową. "Lyrical ballads" Williama Wordswortha oraz "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza

Creator:

Lewicz, Piotr

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa: romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003.
2. A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. Przeł. P. Przybyła. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 101-142.
3. A. Assmann, 1998 – Między historią a pamięcią. Przeł. M. Saryusz-Wolska. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 143-173.
4. S. Balbus, Ewolucja i rewolucja intertekstualna. W: Między stylami. Kraków 1996, s. 165-192.
5. S. T. Coleridge, Pieśń o Starym Żeglarzu. W: W. Blake [i in.], Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego. Wybór, oprac., przeł., wstęp Z. Kubiak. Warszawa 2002.
6. S. T. Coleridge, Rymy o Sędziwym Marynarzu, w siedmiu częściach. W zb.: Angielscy „poeci jezior”: W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey. Wybór, przeł., wstęp, objaśn. S. Kryński. BN II 143. Wrocław 1963, s. 259-287.
7. A. Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej. Przeł. M. Saryusz-Wolska. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 211-247.
8. J. Jagiełło, Polska ballada ludowa. Wrocław 1975.
9. A. Kowalczykowa, Romantyczne zaświaty. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 2. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 229-255.
10. H. Krukowska, „Nocna strona” romantyzmu. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 2. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 193-227.
11. B. Kuczera-Chachulska, Uwagi o wyobraźni Mickiewicza. W zb.: Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki. Red. E. Podrez, A. Czyż. Warszawa 2002, s. 119-128.
12. R. Lachmann, Mnemotechnika i symulakrum. Przeł. A. Pełka. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 285-321.
13. D. T. Lebioda, Mickiewicz – wyobraźnia i żywioł. Bydgoszcz 1996.
14. A. Mickiewicz, O poezji romantycznej. W zb.: Idee programowe romantyków polskich. Antologia. Oprac. A. Kowalczykowa. BN I 261. Wrocław 2000.
15. A. Mickiewicz, Wybór poezyj. Oprac. Cz. Zgorzelski. T. 1. Wyd. 8, przejrz. BN I 6. Wrocław 1997.
16. M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji w Polszcze. W: Pisma krytyczne i polityczne. Wybór, oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996, s. 49-86.
17. B. Neumann, Literatura, pamięć, tożsamość. Przeł. A. Pełka. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009.
18. J. U. Niemcewicz, Dzieci w lesie. Duma naśladowana z angielskiego. W: Bajki i powieści. T. 2. Warszawa 1820.
19. J. K. Olicka, Collective Memory: The Two Cultures. „Sociological Theory” 1993, nr 3.
20. W. J. Ong, Romantyczna odmienność a poetyka technologii. W: Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia. Wybór, wstęp, przeł., oprac. J. Japola. Warszawa 2009.
21. W. Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni. Gdańsk 2002.
22. M. Piwińska, Koloryt uczuć, klimat wewnętrzny, topografia wyobraźni w cyklu „Ballad i romansów”. W: Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza. Gdańsk 2003, s. 35-47.
23. K. Poklewska, Diabły we wczesnej twórczości Mickiewicza. W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 58-64.
24. Z. Przychodniak, Wstęp w: M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne. Wybór, oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996, s. 9-31.
25. L. Pułka, Antropologia Mickiewiczowskiej fantastyki. W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 167-176.
26. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków 2006.
27. K. Różańska, Assmann i Assmann. Literatura i pamięć w niemieckim kręgu kulturowym. W zb.: O historyczności. Red. K. Meller, K. Trybuś. Poznań 2006, s. 161-168.
28. M. Saryusz-Wolska, Literatura i pamięć. Uwagi wstępne. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 175-184.
29. M. Saryusz-Wolska, Wprowadzenie. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 7-38.
30. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza. Warszawa 1996.
31. M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję. Kraków 1998.
32. M. Stankiewicz-Kopeć, Wczesnoromantyczna transpozycja świata nadnaturalnego w „Balladach i romansach” Mickiewicza. „Ruch Literacki” 2002, z. 4/5, s. 353-365.
33. K. Sutherland, The Native Poet: The Influence of Percy’s Minstrel from Beattie to Wordsworth. „The Review of English Studies” 1982, nr 132.
34. G. Tomaszewska, Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej. Gdańsk 2000.
35. K. Trybuś, O podmiocie pamięci w „Vade-mecum” Cypriana Norwida. W zb.: Przygody romantycznego „Ja”. Idee – strategie twórcze – rezonanse. Red. M. Berkan-Jabłońska, B. Stelmaszczyk. Poznań 2012, s. 149-163.
36. K. Trybuś, Słowiańska pamięć Mickiewicza. W: Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011.
37. M. Warchala, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków 2006.
38. W. Wordsworth, Przedmowa do drugiego wydania niektórych poniżej zamieszczonych Wierszy, które zostały opublikowane wraz z dodatkowym tomem i noszą wspólny tytuł „Ballad lirycznych”. Przeł. K. Tarnowska. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór, oprac. A. Kowalczykow a. Warszawa 1975, s.43-67.
39. W. Wordsworth, S. T. Coleridge, Lyrical Ballads: the Text of the 1798 Edition with the Additional 1800 Poems and Prefaces. Ed., introd., notes, appendices R. L. Bret t, A. R. Jone s. London 1971.
40. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Warszawa 1977.
41. L. Zwierzyński, Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Katowice 1998.

Issue:

2

Start page:

47

End page:

73

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64131 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 4, 2018

Number of object content hits:

525

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81933

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information