Obiekt

Tytuł: The discrimination of Władysław Konopczyński in the People’s Republic of Poland

Twórca:

Biliński, Piotr (1974- )

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica T. 114 (2016) ; Social Sciences and Politics in Early Twentieth Century East-Central Europe

Współtwórca:

Górny, Antoni. Tł. ; Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 159-189 ; 23 cm

Abstrakt:

This article discusses the relation of the eminent Polish historian Władysław Konopczyński (1880–1952) to the newly established communist rule. As president of the Commission of History of the Polish Academy of Arts and Sciences, the editor-in-chief of the Polish Biographical Dictionary, and one of the few internationally known Polish historians who survived the war, the old Konopczyński enjoyed much prestige among his colleagues and in the Polish academia in general. For this and the other reasons indicated in the paper, the communist authorities choose him as the symbol of the ‘bourgeois’ scholarship and decided to discredit him and get rid of his person. The paper presents the ways in which the government exercised pressure on the scholar and his colleagues, causing Konopczyński’s resignation from all his posts, and depriving him the opportunities to teach and publish. Finally, the moral and practical results of this campaign on the historian’s collaborators and colleagues are analysed.

Bibliografia:

Chmielewski Witold Jan, Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych notatek listów i pism (1944–1950) (Warszawa, 2014).
Hübner Piotr, ‘Polityka naukowa i struktury organizacyjne nauki w latach 1944–1989’, in Leszek Zasztowt and Joanna Schiller-Walicka (eds.), Historia nauki polskiej, x: 1944–1989, pt. 2: Instytucje (Warszawa, 2015), 11–210.
Hübner Piotr, ‘Przebudowa nauk historycznych w Polsce (1947–1953)’, Przegląd Historyczny, lxxviii, 3 (1987), 451–79.
Hübner Piotr, ‘Represje polityczne – Władysław Konopczyński’, in idem, Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej (Kraków, 2013).
Hübner Piotr, Polityka naukowa w Polsce w latach 1944–1953. Geneza systemu, i (Wrocław, 1992).
Hübner Piotr, Siła przeciw rozumowi... Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939–1989 (Kraków, 1994).
Konopczyński Władysław, ‘Autobiografia’, ed. by Andrzej Biernacki, Nauka Polska: Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, i (xxvi) (1992).
Małecki Jan, ‘Ułomki wspomnień lat 1945–1950’, in Krzysztof Baczkowski (ed.), Dzieje Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1892–1992. Wspomnienia seniorów (Kraków, 1992).
Romek Zbigniew, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944–1970 (Warszawa, 2010).
Rutkowski Tadeusz Paweł (ed.), Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały (Toruń, 2014).
Rutkowski Tadeusz Paweł, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne (Warszawa, 2007).
Rutkowski Tadeusz Paweł, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945–1958. Zarys dziejów (Toruń, 2009).
Salmonowicz Stanisław, ‘Profesorowie i studenci w dobie stalinizmu w Polsce (1944–1956)’, in Grzegorz Miernik (ed.), Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze (Kielce, 2003), 75–91.
Stobiecki Rafał, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych (Łódź, 1993).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

114

Strona pocz.:

159

Strona końc.:

189

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62660 ; 2450-8462 ; 10.12775/APH.2016.114.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/114 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/114 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji