Obiekt

Tytuł: Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914–1945)

Twórca:

Kuk, Leszek

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 123-148 ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Odbudowa państwa polskiego dokonała się w latach 1918-1921 w wyniku klęski wojennej wszystkich mocarstw zaborczych oraz dzięki wsparciu okazanemu Polsce przez mocarstwa alianckie. Ich wizja nowego ładu politycznego w Europie i miejsca Polski w tym ładzie nie pokrywała się jednak z politycznymi planami polskich elit. Różnice zdań dotyczyły głównie kwestii włączenia do Polski rozległych obszarów wschodnich. Najbardziej była temu rozwiązaniu przeciwna Wielka Brytania oraz osobiście premier Lloyd George, wyraźnie Polsce niechętny. Opór ten wynikał z tradycji polityki brytyjskiej wobec spraw kontynentalnej Europy i znajdował oparcie w mocarstwowej i imperialnej mentalności brytyjskiej klasy politycznej.

Bibliografia:

Batowski Henryk, Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Batowski Henryk, Zachód wobec granic Polski 1920–1940. Niektóre fakty mniej znane, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995.
Beauvois Daniel, Histoire de la Pologne, Hatier, Paris 1995.
Bibó István, Misere des petits états d’Europe de l’Est, L’Harmattan, Paris 1986.
Bierzanek Remigiusz, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917–1919, PISM, Warszawa 1964.
Borejsza Jerzy W., Emigracja polska po powstaniu styczniowym, PWN, Warszawa 1966.
Cienciała Anna M., Polityka brytyjska wobec odrodzenia Polski 1914–1918, „Zeszyty Historyczne” 16, 1969, s. 79–94.
Davies Norman, White Eagle. Red Star. The Polish-Soviet War, 1919–20, McDonald, London 1972.
Die Europäische Pentarchie, Leipzig 1839.
Dmowski Roman, Polityka polska i odbudowanie państwa, wstęp Norbert Tomczyk, Nortom, Wrocław 2009.
Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885–1894, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa, 1987.
Duraczyński Eugeniusz, Sprawy polskie minionego wieku. Szkice, Universitas, Kraków 2011.
Historia dyplomacji polskiej, t. 3: 1795–1918, red. Ludwik Bazylow, PWN, Warszawa 1982.
Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. Piotr Łossowski, Marian Leczyk, PWN, Warszawa 1995.
Karski Jan, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945. Od Wersalu do Jałty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
Kieniewicz Stefan, Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa 2009.
Kieniewicz Stefan, Zahorski Andrzej, Zajewski Władysław, Trzy powstania narodowe. Kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, red. Władysław Zajewski, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
Kissinger Henry, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 2002.
Kuk Leszek, Polska w Europie Środkowo-Wschodniej. Czynniki tożsamości, zbliżenia, dysharmonii, w: Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998, s. 242–261.
Leczyk Marian, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, PWN, Warszawa 1966.
Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 — zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
Nowak-Kiełbikowa Maria, Polska — Wielka Brytania w latach 1918–1923. Kształtowanie się stosunków politycznych, PWN, Warszawa 1975.
Pajewski Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, PWN, Warszawa 1978.
Pajewski Janusz, Wokół sprawy polskiej. Paryż — Lozanna — Londyn, 1914–1918, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1970.
Piszczkowski Tadeusz, Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1975.
Powstanie Listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. Władysław Zajewski, PWN, Warszawa 1980.
Powstanie listopadowe 1830–1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania, red. Jerzy Skowronek, Maria Żmigrodzka, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1983.
Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. Sławomir Kalembka, PWN, Warszawa 1990.
Pruszyński Mieczysław, Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1994.
Robbins Keith, Zmierzch wielkiego mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870–1992, tłum. Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Ossolineum, Wrocław 2000.
Schweiger Alexandra, Polens Zukunft liegt im Osten. Polnische Ostkonzepte der späten Teilungszeit (1890–1918), Herder-Institut, Marburg 2014.
Sen o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918–1934, red. Ewa Maj et al., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Szűcs Jenő, Trzy Europy, tłum. Jan Maria Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1995.
Wandycz Piotr S., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Znak, Kraków 1995.
Wandycz Piotr S., Pax Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815–1914, Arcana, Kraków 2003.
Wereszycki Henryk, O problematyce najnowszej historii polskiej, „Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Instytutu Pamięci Narodowej” 1, 1947, 1.
Wyrwa Tadeusz, Krytyczne eseje z historii Polski XX w., PWN, Warszawa–Kraków 2000.
Zajewski Władysław, Powstanie listopadowe 1830–1831, Bellona, Warszawa 1998.
Zdrada Jerzy, Zmierzch Czartoryskich, PWN, Warszawa 1969.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

148

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62545 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji