Obiekt

Tytuł: Pierwsza zdrada Zachodu : wokół książki Andrzeja Nowaka

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 23-194 ; Tytuł pracy recenzowanej: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

Wojna polsko-sowiecka (1919-1920) była jednym z kluczowych wydarzeń w procesie kształtowania ładu wersalskiego w Europie Wschodniej. Umożliwiła ocalenie tego ładu. Dawał on zaś narodom Europy Środkowo-Wschodniej niezmiernie cenne dwadzieścia lat samostanowienia i budowy własnych państw narodowych na gruzach trzech imperiów, które uległy dezintegracji w następstwie rewolucji geopolitycznej, jaką wywołała Wielka Wojna (1914-1918). Od początku na Zachodzie nie było zrozumienia geopolitycznego znaczenia polsko-sowieckiego konfliktu, który jest najczęściej postrzegany jako lokalne starcie dwóch państw, wywołane przez „polski imperializm”.

Bibliografia:

Bainville Jacques, Les conséquences politiques de la paix, Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1920. ; Balcerak Wiesław, Na drodze do wojny. Europa Środkowo-Wschodnia wobec agresji niemieckiej i sowieckiej, w: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918—1945, red. Andrzej Koryn, Instytut Historii PAN, Warszawa 1996, s. 106–116. ; Dąbski Jan, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warszawa 1931. ; Keynes John Maynard, Economic Consequences of the Peace, Macmillan & Co., London 1919. ; Kornat Marek, „Prakatastrofa” Europy czy „wielki przełom w dziejach ludzkości”? (Nad stuletnią rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny), DN 2014, 3, s. 11–28. ; La guerre polono-soviétique de 1919–1920. Colloque, ed. Céline Gervais, Institut d’études slaves, Paris 1975. ; Lloyd George David, The Truth about the Peace Treaties, London 1938, vol. 1–2. ; Lord D’Abernon (Edgar), The Eighteenth Decisive Battle of the World. Warsaw, 1920, Hodder and Stoughton, London 1931. ; Millerand Alexandre, Au sécours de la Pologne, „Revue de France” 12, 1932. ; Nitti Francesco, L’Europe sans paix, Stock, Paris 1923. ; Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 — zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015. ; Nowak Andrzej, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Arcana, Kraków 2001. ; Raïssac Guy, Un soldat dans la tourmente, Editions Albin Michel, Paris 1963. ; Skrzyński Aleksander, Poland and Peace, G. Allen & Unwin Ltd., London 1924. ; Smogorzewski Kazimierz, La Pologne restaurée, Gebethner i Wolff, Paris 1927. ; Sukiennicki Wiktor, Balfour a Polska, „Zeszyty Historyczne” 1970, 17, s. 39–55. ; Wandycz Piotr, General Weygand and the Battle of Warsaw of 1920, „Journal of Central European Affairs” 19, 1960, 4, s. 357–365. ; Wereszycki Henryk, Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Znak, Kraków 1987. ; Zaleski August, Przemowy i deklaracje, t. 1–2, Warszawa 1929–1931.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

149

Strona końc.:

166

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62546 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji