Object

Title: O kilku ideach ważnych dla rozumienia prozy Leopolda Buczkowskiego

Creator:

Owczarek, Bogdan

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekładu, wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986, s. 403-438.
2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
3. B. Banasiak, Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej. (Mallarmé–Roussel). „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7, s. 131-148.
4. S. Barańczak, Krwawy karnawał. „Teksty” 1973, nr 4, s. 55-66.
5. R. Barthes, Przyjemność tekstu. Przeł. A. Lewańska. Warszawa 1997.
6. R. Bauman, Performance. Hasło w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ed. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan. London and New York 2005.
7. W. Benjamin, Co to jest teatr epicki? Przeł. K. Krzemień. „Miesięcznik Literacki” 1976, nr 6, s. 51-54.
8. T. Błażejewski, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź 1991.
9. J. Błoński, Bezdroże. „Życie Literackie” 1967, nr 42, s. 3; 13.
10. B. Brecht, Wartość mosiądzu. Wybór, układ, noty W. Hecht. Warszawa 1975.
11. L. Buczkowski, Czarny potok. Wyd. 4. Warszawa 1971.
12. L. Buczkowski, Dialog żywy. W: Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984, s. 7-60.
13. L. Buczkowski, Kąpiele w Lucca. Warszawa 1974.
14. L. Buczkowski, Pierwsza świetność. Wyd. 2. Kraków 1978.
15. L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986.
16. L. Buczkowski, Rozmowa z Leopoldem Buczkowskim (wersja autoryzowana w połowie kwietnia 1968 roku [...]). Rozm. przepr. S. Reruch. W zb.: ...zimą bywa się pisarzem... O Leopoldzie Buczkowskim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R. Sioma. Kraków 2008, s. 186-189.
17. L. Buczkowski, Uroda na czasie. Warszawa 1970.
18. S. Buryła, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. Kraków 2003.
19. J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. Przeł. A. Ostolski. Warszawa 2010.
20. M. Carlson, Performans. Przeł. E. Kubikowska. Warszawa 2007.
21. N. F. Čužak, Literatura fakta. Nachdruk der Ausgabe: Moskau 1929, mit einer Einleitung von H. Günter. München 1972.
22. M. Dąbrowski, Postmodernizm: myśl i tekst. Kraków 2000.
23. J. Derrida, Pismo filozofii. Wybrał, przedmową opatrzył B. Banasiak. Wyd. 2. Kraków 1993.
24. A. Falkiewicz, Dezercja Leopolda Buczkowskiego. W: Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982, s. 139-168.
25. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków 2008.
26. A. Gołąb, Zagadnienie spójności tekstu „Kąpieli w Lucca” Leopolda Buczkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 205-218.
27. M. Indyk, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego. Wrocław 1987.
28. A. Kalin, Problem spójności prozy Leopolda Buczkowskiego. W zb.: ...zimą bywa się pisarzem... O Leopoldzie Buczkowskim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R. Sioma. Kraków 2008, s. 27-59.
29. A. Karpowicz, Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski. Warszawa 2007.
30. E. Kasperski, Leopold Buczkowski–Kres Kresów. W zb.: Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996, s. 188-239.
31. S. R. Lee, Trudne przymierze. Polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918–1939). Warszawa 1982.
32. I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia. Warszawa 2001.
33. J. Loxley, Performativity. London and New York 2007.
34. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa 1997.
35. R. Nycz, O kolażu tekstowym. (Na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego). W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 213-228.
36. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996.
37. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
38. B. Owczarek, Czy Leopold Buczkowski opowiada. W zb.: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra... Red. nauk. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2007, s. 114-127.
39. B. Owczarek, Proza Leopolda Buczkowskiego. „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 10, s. 71-79.
40. B. Owczarek, Próba rekonstrukcji poetyki Leopolda Buczkowskiego. W zb.: ...zimą bywa się pisarzem... O Leopoldzie Buczkowskim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R. Sioma. Kraków 2008, s. 11-26.
41. A. Sandauer, Pod czy ponad? W: Zebrane pisma krytyczne. T. 3. Warszawa 1981, s. 112-116.
42. D. Skrabek, Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy. W zb.: ...zimą bywa się pisarzem... O Leopoldzie Buczkowskim. Red. S. Buryła, A. Karpowicz, R. Sioma. Kraków 2008, s. 101-120.
43. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt. Przeł. R. Łużny. W zb.: Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarz S. Skwarczyńska. T. 2, cz. 3. Kraków 1986, s. 10-28.
44. Z. Trziszka, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987.
45. A. Turowski, Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921–1934). Wrocław 1981.
46. K. Wyka, Pogranicze powieści. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1974.

Issue:

3

Start page:

129

End page:

143

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64144 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 4, 2018

Number of object content hits:

298

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information