Object

Title: Młodopolski debiut Eleonory Kalkowskiej w świetle nietzscheańskiej filozofii życia

Creator:

Dzhabagina, Anna

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996. ; 2. S. Brzozowski, Ire ad Sol: „Głód życia”. W: Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 1988, s. 352-355. ; 3. G. Deleuze, Nietzsche. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 2000. ; 4. B. Drewniak, Polsko-niemieckie zbliżenia w kręgu kultury 1919–1939. Gdańsk 2005. ; 5. A. Drogoszewski, Ire-Ad-Sol. Głód życia. „Książka” 1904, nr 4, s. 146. ; 6. H. Filochowska, Na ofiarnym stosie. „Na Posterunku” 1917, nr 28. ; 7. Z. Herbert, Eleonora Kalkowska. W: Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998. Warszawa 2001, s. 524-525. ; 8. J. Hernik Spalińska, Eleonora Kalkowska – przywracanie pamięci. W: E. Kalkowska, Sprawa Jakubowskiego; Doniesienia drobne. Dramaty. Warszawa 2005, s. 3-18. ; 9. E. Kalkowska, Dlaczego zostałam dramatopisarką?. Przeł. B. Bernhardt. W: Sprawa Jakubowskiego; Doniesienia drobne. Dramaty. Warszawa 2005, s. 19-21. ; 10. [E. Kalkowska] Ire ad Sol, Głód życia. Warszawa 1904. ; 11. H. Kirchner, Modernistyczna młodość Zofii Nałkowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 1, s. 67-109. ; 12. H. Kirchner, Wstęp w: Z. Nałkowska, Narcyza. Powieść. Wstęp H. Kirchner. Kraków 1967, s. 5-31. ; 13. J. Koprowski, Gawędy miesięczne. „Argumenty” 1978, nr 52/53. ; 14. K. Kralkowska-Gątkowska, Maria Komornicka – uczennica Nietzschego. W zb.: Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny. Red. G. Ritz, G. Matuszek. Kraków 1999, s. 135-153. ; 15. Z. Kramsztykowa, Eleonora Kalkowska. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 19, s. 2. ; 16. A. Kucner, Spór o racjonalność w obliczu argumentów filozofii życia – Nietzsche, Dilthey, Bergson. „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2006, nr 12, s. 45-63. ; 17. Z. Kuderowicz, Filozofia życia wobec dzieła Kanta. W zb.: Dziedzictwo Kanta. Materiały z sesji kantowskiej. Red. J. Garewicz. Warszawa 1976, s. 262-286. ; 18. B. Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie. W: Szkice literackie. Warszawa 1959, s. 29-44. ; 19. L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. Gdańsk 2011. ; 20. Z. Nałkowska, Narcyza. Powieść. Wstęp H. Kirchner. Kraków 1967. ; 21. F. Nietzsche, Niewczesne rozważania. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. K. Michalski. Kraków 1996. ; 22. E. Paczoska, Niemłodzi i starzy u Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Pisarz–publicysta–myśliciel. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003, s. 235-248. ; 23. M. Rembowska-Płuciennik, „Nadkobieta”. Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006, s. 525-532. ; 24. E. Showalter, Przedstawiając Ofelię. Kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej. Przeł. K. Kujawska-Courtney, W. Ostrowski. W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa 2001, s. 188-205. ; 25. S. Sierotwiński, Eleonora Kalkowska (1883–1937). Przyczynek do dziejów kultury polskiej na obczyźnie. „Przegląd Humanistyczny” 1966, nr 2, s. 145-159. ; 26. S. Sierotwiński, Kalkowska Eleonora. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1965, s. 482-484. ; 27. E. M. Szarota, Pożegnanie z matką i z Niemcami. „Wir” 1995, nr 2. ; 28. R. Z., Autorka polska laureatką nagrody niemieckiej. „Gazeta Lwowska” 1930, nr 245. ; 29. R. Z., Przed premierą warszawską „Józefa”. Rozmowa z p. Eleonorą Kalkowską. „Gazeta Lwowska” 1929, nr 209.

Issue:

4

Start page:

7

End page:

23

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64214 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Jan 26, 2018

Number of object content hits:

128

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82111

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information