Object

Title: Opisać filmikowanie. „Eulalia” jako ekfraza filmiku „Napad na stacji”

Creator:

Tomczyk, Izabela

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz. Kraków 1982.
2. M. Białoszewski, Coś mnie ciągnie. „Film” 1977, nr 38, s. 3.
3. M. Białoszewski, Eulalia. W: Przepowiadanie sobie. (Wybór próz). Warszawa 1981.
4. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu. W: Poezje wybrane. Wybór, wstęp ... Nota biograf. J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa 1976.
5. M. Białoszewski, O tym Mickiewiczu, jak go mówię. „Odra” 1967, nr 6.
6. M. Białoszewski, Średniowieczny gobelin o Bieczu. W: Sprawdzanie sobą. Wiersze wybrane. Warszawa 2008.
7. M. Białoszewski, Tajny dziennik. Kraków 2012.
8. M. Białoszewski, L. Stefański, Sztuka przedstawiania. Wnioski z Tarczyńskiej. W zb.: Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku. Red. W. Dudzik. Warszawa 2007.
9. P. Bogatyriew, O wzajemnych związkach dwóch systemów. W: Semiotyka kultury ludowej. Wstęp, wybór i oprac. M. R. Mayenowa. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1979.
10. E. Boyé, Théâtre Art et Action. Scena paryska, która wystawiła „Wesele”. „Wiadomości Literackie” 1925, nr 25, z 20 VI.
11. S. Dan-Bruzda, O „Obrotach rzeczy” Mirona Białoszewskiego. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 4.
12. M. Davidson, Ekphrasis a postmodernistyczne wiersze-obrazy. W zb.: Estetyka w świecie. Wybór tekstów. T. 3. Red. M. Gołaszewska. Przeł. P. Mróz, A. Warmiński. Kraków 1991.
13. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencjacji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004.
14. Ekfraza. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000, s. 122.
15. J. Elsner, Patrzeć i mówić. Ekfraza w ujęciu psychoanalitycznym. Przeł. W. Michera. „Konteksty” 2006, nr 1.
16. D. P. Fowler, Narrate and Describe. The Problem of Ekphrasis. „Journal of Roman Studies” t. 81 (1991).
17. R. Gliński, Film z Białoszewskiego. „Teatr” 1993, nr 5.
18. M. Głowiński, Spóźnione uwagi o obrotach rzeczy. „Twórczość” 1957, nr 5.
19. S. Hornblower, A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary. Ed. 3, revised. Oxford – New York 2000.
20. J. Th. Kakridis, Imagined Ecphrases. W: Homer Revisited. Lund 1971.
21. Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański. Warszawa 1984.
22. H. Komatsu, Ch. Musser, Benshi Search. „Wide Angle” t. 9 (1987), nr 2,
23. J. Kopciński, Aktor „ulalkowiony” w teatrze Mirona Białoszewskiego, czyli „metafora w działaniu”. „Dialog” 2006, nr 3.
24. W. Kupiszewski, Dlaczego Agnieszka, a nie Ines? Wybierz imię dla swojego dziecka. Warszawa 1991.
25. J. Kwiatkowski, Abulia i liturgia. W: Klucze do wyobraźni. Warszawa 1964.
26. Lalki. Hasło w: R. Węgrzyniak, Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 2001.
27. J. J. Lipski, Słowa dodawane do rzeczy. „Życie Literackie” 1956, nr 27.
28. K. Loska, „Benshi” jako współautor filmu. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59.
29. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2,
30. T. McGowan, Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie. Przeł., wstęp K. Mikurda. Warszawa 2008.
31. Cz. Miłosz, Dar nieprzyzwyczajenia. Nowy poeta polski. „Kultura” (Paryż) 1956, nr 10.
32. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wybór, oprac. J. Białostocki. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1988.
33. Nie mogę kołysać się razem ze wszystkimi. Z A. i T. Sobolewskimi rozmawia J. Majcherek. „Teatr” 1993, nr 5.
34. T. Nyczek, „Pióra orle, pawie, gęsie”. Przedmowa w: S. Wyspiański, Wesele. Kraków 1996.
35. R. Popowski, komentarz w: Filostrat Starszy, Obrazy. Przeł., wstęp, komentarz, przypisy R. Popowski. Warszawa 2004.
36. M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru. Warszawa 2005.
37. P. Ricoeur, Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie. Przeł. G. Cendrowska. Przejrz. T. Dobrzyńska. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2.
38. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997.
39. J. Stańczakowa, Dziennik we dwoje. Warszawa 1992.
40. K. Wyka, Na odpust poezji. W: Rzecz wyobraźni. Kraków 1997.
41. S. Wyspiański, Wesele. Oprac. J. Nowakowski. Wyd. 5. Wrocław 1994. BN I 218.

Issue:

1

Start page:

45

End page:

82

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63951 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 6, 2017

Number of object content hits:

146

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82139

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information