Obiekt

Tytuł: Specyfika poetyckich i eseistycznych ekfraz fotografii w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku

Twórca:

Lisak-Gębala, Dobrawa

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. R. Barthes, Efekt rzeczywistości. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 2012, nr 4. ; 2. R. Barthes, Foto-szoki. W: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp. K. Kłosiński. Warszawa 2008. ; 3. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 2008. ; 4. W. Benjamin, Mała historia fotografii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Poznań 1996. ; 5. S. Bruhn, A Concert of Paintings: Musical Ekphrasis in the 20th Century. „Poetics Today” t. 22 (2001), nr 3. ; 6. S. Bruhn, Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and Painting. Hillsdale – New York 2000. ; 7. S. Cheeke, Photography and Elegy. W: Writing for Art. The Aesthetics of Ekphrasis. Manchester 2010. ; 8. C. Clüver, Quotation, Enargeia and the Functions of Ekphrasis. W zb.: Pictures into Words: Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis. Ed. V. Robillard, E. Jongeneel. Amsterdam 1998. ; 9. V. Cunningham, Why Ekphrasis? „Classical Philology” t. 102 (2007), nr 1. ; 10. U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk 2002. ; 11. M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3. ; 12. M. Davidson, Ekphrasis a postmodernistyczne wiersze-obrazy. Przeł. S. Mróz, A. Warmiński. W zb.: Estetyka w świecie. Red. M. Gołaszewska. T. 3. Kraków 1991. ; 13. T. Dąbrowski, Rozdzielczość. W: Te Deum. Kraków 2005, s. 47. ; 14. T. Dąbrowski, zeskanowałem swoje zdjęcie z podstawówki... „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 24. ; 15. J. Dehnel, Brzytwa okamgnienia i inne wiersze. Wrocław 2007. ; 16. J. Dehnel, Fotoplastikon. Warszawa 2009. ; 17. J. Dehnel, Saint-Malo. Les Remparts, Partie Occidentale, XVIIIe Siècle. W: Żywoty równoległe. Kraków 2004. ; 18. J. Dehnel, Wiersze 1999–2004. Warszawa 2006. ; 19. J. Derrida, Prawda w malarstwie. Przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk 2003. ; 20. A. Dziadek, Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis – uobecnienie – interpretacja. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Cz. 2. Lublin 2006. ; 21. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2. Katowice 2011. ; 22. L. Elektorowicz, Niektóre stronice. Wiersze wybrane. Kraków 2004. ; 23. D. Freedberg, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007. ; 24. D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania. Przeł. E. Klekot. Kraków 2005. ; 25. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2004. ; 26. P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą. „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 2/3. ; 27. F. Graf, Ekphrasis: Die Enstehung der Gattung in der Antike. W zb.: Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung: Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. G. Boehm, H. Pfotenhauer. München 1995. ; 28. A. Gorzkowski, „Ut pictura verba...” Zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2. ; 29. S. Grochowiak, Letnisko. W: Bilard. – Ahaswer. Warszawa 1987. ; 30. J. H. Hagstrum, The Sister Arts, the Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago 1958. ; 31. J. A. W. Heffernan, Museum of Words: Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago–London 2004. ; 32. Z. Herbert, Fotografia. W: Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. Wyd. 3 krajowe. Wrocław 1998. ; 33. E. Hermange, Aspects and Uses of Ekphrasis in Relation to Photography, 1816–1860. Transl. T. Burnett. „Journal of European Studies” t. 30 (2000), nr 5. ; 34. J. Hollander, The Poetics of Ekphrasis. „Word & Image” 1988, nr 4. ; 35. R. Honet, Moja. Wrocław 2008. ; 36. M. Jastrun, Poezje. Warszawa 1997. ; 37. T. Jastrun, 42 wiersze. Gdańsk 1995. ; 38. K. Karasek, Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni. Kronika. Wrocław 2000. ; 39. D. Kennedy, The Ekphrastic Encounter in Contemporary British Poetry and Elsewhere. Farnham 2012. ; 40. U. Kozioł, W płynnym stanie. Kraków 1998. ; 41. G. Kranz, Das Bildgedicht in Europa. Paderborn 1973. ; 42. G. Kranz, Das Bildgedicht: Theorie, Lexicon, Bibliographie. Köln 1981–1987. ; 43. M. Krieger, The Ekphrastic Principle and the Still Movement of Poetry, or „Laokoon” Revisited. W zb.: The Poet as Critic. Ed. P. W. McDowell. Evanston 1967. ; 44. D. Kunz, Poczucie obrazu. Przeł. T. Swoboda. W zb.: Ut pictura poesis. Red. M. Skwara, S. Wysłouch. Gdańsk 2006. ; 45. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002. ; 46. L. Lechowicz, Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej. Warszawa 2010. ; 47. D. Lisak-Gębala, „Energia” metafor w ekfrazach eseistycznych. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3. ; 48. H. Lund, Text as Picture: Studies in the Literary Transformation of Pictures. Transl. K. Götrick. Lewiston – New York 1992. ; 49. A. Łebkowska, Fotografia jako empatyczna mediaj. W: Empatia: o literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków 2008. ; 50. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie. Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000. ; 51. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2. ; 52. M. P. Markowski, O reprezentacji. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006. ; 53. M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk 1999. ; 54. M. Michałowska, Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci. Kraków 2007. ; 55. B. Michnik, Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości. Wrocław 2004. ; 56. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń. Kraków 2002. ; 57. Cz. Miłosz, To. Kraków 2000. ; 58. W. J. T. Mitchell, Ekphrasis and the Other. W: Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago 1994. ; 59. J. Mueller, Inwersja (fotografia anamorficzna). W: Somnambóle fantomowe. Kraków 2003. ; 60. W. Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii. Wołowiec 2010. ; 61. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 62. E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia. W: Studia z historii sztuki. Warszawa 1971 (przeł. K. Kamińska). ; 63. Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak. Olszanica 2007. ; 64. A. Pluszka, Z prawa, z lewa. Łódź 2000. ; 65. R. Popowski, Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece. W: Filostrat Starszy, Obrazy. Przeł., wstęp, komentarz, przypisy R. Popowski. Warszawa 2004. ; 66. M. Riffaterre, L’Illusion d’ekphrasis. W zb.: La Pensée de l’image. Signification et figuration dans le texte et dans la peinture. Sur la dir. de G. Mathieu-Castellani. Saint-Denis 1994. ; 67. A. Rouillé, Fotografia: między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007. ; 68. L. M. Sager Eidt, Writing and Filming the Painting. Ekphrasis in Literature and Film. Amsterdam – New York 2008. ; 69. R. Sendyka, Esej i ekfraza (Herbert – Bieńkowska – Bieńczyk). „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11. ; 70. M. Skwara, O niektórych właściwościach ekfrazy. Na przykładzie poetyckiej recepcji „Szału uniesień” Władysława Podkowińskiego w wybranych utworach młodopolskich i nie tylko. W zb.: Perspektywy polskiej retoryki. Red. B. Sobczak, H. Zgółkowa.Poznań 2007. ; 71. M. Smith, Literary Realism and the Ekphrastic Tradition. Pennsylvania 1995. ; 72. S. Sontag, O fotografii. Przeł. S. Magala. Kraków 2009. ; 73. F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007. ; 74. M. Stala, Przeciw fotografii. O jednym wierszu Zbigniewa Herberta. W: Poznawanie Herberta. Cz. 2. Wybór, wstęp A. Franaszek. Kraków 2000. ; 75. W. Steiner, Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature and Painting. Chicago 1982. ; 76. A. Sulikowski, Twórczość poetycka Janusza Szubera. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 2. ; 77. D. Suski, Pudełko jak dla lali, tylko trochę większe. W: Cała w piachu. Wołowiec 2004. ; 78. M. M. Szczawiński, Mity. Katowice 2004. ; 79. J. Szuber, Apokryfy i epitafia sanockie. Sanok 1995. ; 80. W. Szymborska, Chwila. Kraków 2002. ; 81. W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku. Poznań 1995. ; 82. W. Szymborska, Wszelki wypadek. Warszawa 1972. ; 83. L. da Vinci, Paragone. Przeł. M. Rzepińska. Komentarz J. Białostocki. Wrocław 1953. ; 84. R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice. Farnham 2009. ; 85. W. Wirpsza, Komentarze do fotografii. Kraków 1962. ; 86. B. Witosz, Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2. ; 87. S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny. W zb.: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007. ; 88. M. Zaleski, Formy pamięci. Gdańsk 2004. ; 89. C. Zalewski, Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej. Kraków 2010.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

109

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63950 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-06

Liczba wyświetleń treści obiektu:

608

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82140

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji