RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sporny wzorzec rusofobii. Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w „Dziennikach”

Creator:

Utkowska, Beata ORCID

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Adamczewski, Serce nienasycone. Książka o Żeromskim. Poznań 1930.
2. Z. J. Adamczyk, „Dzienniki” jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1970, z. 3.
3. Z. J. Adamczyk, Mława i kobiety Żeromskiego. „Tygodnik Kulturalny” 1979, nr 38.
4. F. Araszkiewicz, Świat książek młodego Żeromskiego. W: Dzieła i twórcy. Studia i szkice. Warszawa 1957.
5. W. Borowy, O Żeromskim. Rozprawy i szkice. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1960.
6. E. Czuchnowa, Żeromski w szkole Turgieniewa. W zb.: Stefanowi Żeromskiemu w setną rocznicę urodzin. Red. S. Zabierowski. Katowice 1967.
7. D. Dziurzyński, O dwóch szaleńcach Stefana Żeromskiego. Przyczynek do antyportretu ideowca. W zb.: Światy Stefana Żeromskiego. Studia. Red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak. Warszawa 2005.
8. J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005.
9. R. Handke, Stefan Żeromski i Moskale. W zb.: Światy Stefana Żeromskiego. Studia. Red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak. Warszawa 2005.
10. A. Hutnikiewicz, Żeromski. Warszawa 1987.
11. J. Z. Jakubowski, Stefan Żeromski. Warszawa 1970.
12. L. Jazukiewicz-Osełkowska, Stosunek Żeromskiego do Dostojewskiego i jego twórczości artystycznej. W: Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego. Warszawa 1980.
13. J. Kądziela, wstęp w: S. Żeromski, Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. Kądziela. Wrocław 1980. BN I 238.
14. A. Kowalczykowa, Stefan Żeromski – lata ostatnie. W zb.: Stefan Żeromski 1864–1925. Szkice i materiały. Red. A. Stawarz. Warszawa 2003.
15. J. Kucharski, Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1882–1895. Dzienniki, opowiadania, nowele. Gdańsk 1974.
16. J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm i Żeromski. Warszawa 1977.
17. J. Kądziela, Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa 1976.
18. E. Kiślak, Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa 1991.
19. E. Korzeniewska, O „Dziennikach” Stefana Żeromskiego. „Pamiętnik Literacki” 1954, z. 3.
20. W. Krajewska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887–1918). Informacje – sądy – przekłady. Wrocław 1972.
21. H. Kurkowska, Młody Żeromski a język rosyjski. W zb.: Stefan Żeromski – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977.
22. Z. Lisowski, Nowelistyka Stefana Żeromskiego. Kielce 1998.
23. H. Markiewicz, Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 1964.
24. B. Mazan, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów. W zb.: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem. Red. E. Paczoska, J. Sztachelska. Białystok 1998.
25. A. Mencwel, Wobec Rosji. Splot czy gwałt? W: Rodzinna Europa po raz pierwszy. Kraków 2009.
26. A. Niewiara, Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź 2006.
27. A. Nowak, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku. Kraków 1998.
28. B. Olaszek, I. Turgieniew w „Dziennikach” S. Żeromskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” seria 1, z. 97 (1973).
29. J. Paszek, Sztuka aluzji literackiej. Żeromski – Berent – Joyce. Katowice 1984.
30. M. Płachecki, Makrospołeczna sytuacja komunikowania w dobie niewoli. Królestwo Polskie 1864–1885. W: Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–1880). Warszawa 2009, s. 144–166.
31. P. Rodak, Dziennik pisarza. Praktyka, materialność, tekst. W zb.: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra... Red. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2007, s. 377–388.
32. P. Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Warszawa 2011.
33. E. Rosner, Stefan Żeromski a Fryderyk Nietzsche. „Nurt” 1976, nr 6.
34. M. Rudkowska, Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne. Warszawa 2009.
35. A. Semczuk, Iwan Turgieniew. Wyd. 2. Warszawa 1988.
36. F. Sielicki, Z dziejów sławy Iwana Turgieniewa w Polsce (1918–1939). „Slavia Orientalis” 1961, z. 3.
37. T. Szyszko, Z dziejów sławy Iwana Turgieniewa w Polsce (1858–1918). W zb.: Sesja naukowa poświęcona uczczeniu 150 rocznicy urodzin Iwana Turgieniewa. Warszawa 1969, s. 147–152.
38. B. Śniadower, Literatura rosyjska w „Dziennikach” Żeromskiego. „Slavia Orientalis” 1966, nr 1.
39. J. Tazbir, Dwie chrestomatie przed sądem potomności. „Nauka” 2004, z. 2.
40. G. Timofiejew, Literatura rosyjska a Żeromski. „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nry 11/12.
41. J. Trochimiak, Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich. W: Pisarze rosyjscy a Polska. A. Hercen, I. Turgieniew, M. Czernyszewski, M. Dobrolubow. Siedlce 2006.
42. A. Tuszyńska, W oczach Polaków. Polacy i Rosjanie. Życie codzienne w Warszawie w latach 1865–1905. W zb.: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Red. J. Maciejewski. Warszawa 1999.
43. A. Walicki, Imperialna ideologia Fiodora Tiutczewa. W: Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa 2002.
44. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Wyd. 2, zmien. Warszawa 2002.
45. H. Wiatrowa, Pisarze polscy o Iwanie Turgieniewie. „Język Rosyjski” 1969, nr 1.
46. A. Zdanowicz, Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności. Warszawa 2005.
47. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż. Warszawa 1990.
48. S. Żeromski, Dziennik z wiosny 1891 roku. Oprac. Z. J. Adamczyk, Z. Goliński. Kielce 2000.
49. S. Żeromski, Dzienniki. Oprac., przedmowa J. Kądziela. T. 1–7. Warszawa 1963–1970.50
50. S. Żeromski, Dzienników tom odnaleziony. Oprac., wstęp, przypisy J. Kądziela. Warszawa 1973.
51. S. Żeromski, Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Oprac. W. Borowy. Warszawa–Kraków 1928.
52. S. Żeromski, Listy 1884–1892. Oprac. Z. J. Adamczyk. Warszawa 2001.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

22

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64002 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 10, 2023

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content downloads / hits:

2150

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82165

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information