Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „Niewidoczny” autograf Adama Mickiewicza z dwuwierszem „[Jak drzewo przed wydaniem owocu...]” i tzw. „Notą do Francuzów”

Twórca:

Szczeglacka-Pawłowska, Ewa

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Brzozowski, [Jak drzewo przed wydaniem owocu...]. W: Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. Kraków 2002.
2. J. Brzozowski, „Jak drzewo przed wydaniem owocu...” W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998.
3. J. Kleiner, Wydanie Narodowe „Dzieł” Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” R. 39, 1950, s. 289-356.
4. Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 – maj 1844. Warszawa 1968. Kronika życia i twórczości Mickiewicza. [T. 6].
5. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1: Wiersze. Oprac. W. Borowy, L. Płoszewski. Warszawa 1949.
6. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
7. A. Mickiewicz, O życiu duchowym. Z pism, przemówień i listów zebrał S. Pigoń. Poznań 1922, s. 32.
8. A. Mickiewicz, Poezje. Wyd. przygot. S. Pigoń. Lwów 1929.
9. S. Pigoń, Autograf „Zdań i uwag” A. Mickiewicza. Wilno 1928.
10. S. Pigoń, komentarze. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 11: Przemówienia. Warszawa 1933, s. 186–187, przypis 1.
11. L. Płoszewski, Przyczynki Mickiewiczowskie. Część druga. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, rozdz. 3: Poprawki do chronologii listów i przemówień Mickiewicza. Część druga, s. 294-306.
12. A. Semkowicz, Bibliografia utworów Adama Mickiewicza (do roku 1855). Warszawa 1958.
13. E. Szczeglacka-Pawłowska, Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza „Bóg mi odmówił tej anielskiej miary”. „Colloquia Litteraria” 2012, nr 2.
14. E. Szczeglacka-Pawłowska, „Pamiętnik” Juliusza Słowackiego. Projekt lektury brulionowej. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1/2
15. Uwagi edytorskie o poszczególnych wierszach. W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2: 1830–1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Red. naukowa Z. Stefanowska, M. Kalinowska. Wrocław 1998, s. 217.
16. Współudział Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja Towiańskiego. Listy i przemówienia (t. 2. Paryż 1877, s. 14–15).
17. Cz. Zgorzelski, Uwagi edytorskie i odmiany tekstu. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829–1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1981, s. 379–380.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

189

Strona końc.:

198

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64008 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

231

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82175

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji