Object

Title: Nowe materiały do konfliktu Nitsch–Kołaczkowski

Creator:

Starnawski, Jerzy

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Borowy, Monografia Kasprowicza. „Warszawianka” 1927, nr 37. Przedruk w: Studia i szkice literackie. T. 1. Warszawa 1982, s. 556–559.
2. W. Borowy, Wspomnienie o Leonie Piwińskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 3/4, s. 327-344.
3. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1933. T. 3: Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa 1936, s. 44–45.
4. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1963.
5. B. Faron, Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury. Wrocław 1976.6. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946.
6. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946.
7. Cz. Kłak, O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim. „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 79.
8. S. Kołaczkowski, Do luminarzy mojej parafii. Na marginesie monografii Kleinera o Mickiewiczu. „Marchołt” 1934, nr 1, s. 194–196. Przedruk w: Pisma wybrane. T. 1: Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968, s. 368–371.
9. J. Krzyżanowski, Nauka w Warszawie. W zb.: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Red. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1964.
10. J. Musiał, Wartość i wartościowanie w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze. Przemyśl 2006.
11. A. Ordęga [J. Hulewicz], nekrolog S. Kołaczkowskiego. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga, T. Terlecki. T. 1. Glasgow 1945, s. 97–98.
12. S. Pigoń, Wprowadzenie. W: S. Kołaczkowski, Pisma wybrane. T. 1: Portrety. Warszawa 1968, s. 12.
13. J. Spytkowski, Kołaczkowski Stefan Brunon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 3 (1968).
14. J. Spytkowski, O Stefanie Kołaczkowskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 1/2, s. 193-204.
15. J. Spytkowski, Studium historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–1945. W zb.: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny. Red. T. Ulewicz. Oprac. M. Chamcówna [i in.]. Kraków 1966.
16. J. Starnawski, Kulisy literackiej nagrody Łodzi 1927–1933. „Osnowa” 1970 (jesień), s. 89.
17. S. Szuman, Wstęp zasadniczy do zagadnień wychowania estetycznego. „Marchołt” 1937, nr 3.
18. T. Ulewicz, Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Ogólny szkic historyczny). W zb.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr. Red. W. Taszycki, A. Zaręba. Kraków 1964.
19. T. Ulewicz, Ride, si sapis, czyli stare kawały profesorskie w UJ. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2003, s. 265–266.
20. K. Wyka, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze doby imperializmu. W: O sytuacji w literaturze polskiej (18–22 V 1950). Warszawa 1954.
21. K. Wyka, Stefan Kołaczkowski i jego „czeladka”. W: Odeszli. Warszawa 1983. Pierwodruk: „Kultura” 1972, nr 8, s. 3.
22. S. Żółkiewski, O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce. "Pamiętnik Literacki", R. 41, 1950, z. 1, s. 1–46.

Issue:

2

Start page:

219

End page:

228

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63995 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

111

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82178

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information