Obiekt

Tytuł: Nowe materiały do konfliktu Nitsch–Kołaczkowski

Twórca:

Starnawski, Jerzy

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. W. Borowy, Monografia Kasprowicza. „Warszawianka” 1927, nr 37. Przedruk w: Studia i szkice literackie. T. 1. Warszawa 1982, s. 556–559.
2. W. Borowy, Wspomnienie o Leonie Piwińskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 3/4, s. 327-344.
3. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1933. T. 3: Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa 1936, s. 44–45.
4. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1963.
5. B. Faron, Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury. Wrocław 1976.6. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946.
6. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946.
7. Cz. Kłak, O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim. „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 79.
8. S. Kołaczkowski, Do luminarzy mojej parafii. Na marginesie monografii Kleinera o Mickiewiczu. „Marchołt” 1934, nr 1, s. 194–196. Przedruk w: Pisma wybrane. T. 1: Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968, s. 368–371.
9. J. Krzyżanowski, Nauka w Warszawie. W zb.: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Red. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1964.
10. J. Musiał, Wartość i wartościowanie w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze. Przemyśl 2006.
11. A. Ordęga [J. Hulewicz], nekrolog S. Kołaczkowskiego. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga, T. Terlecki. T. 1. Glasgow 1945, s. 97–98.
12. S. Pigoń, Wprowadzenie. W: S. Kołaczkowski, Pisma wybrane. T. 1: Portrety. Warszawa 1968, s. 12.
13. J. Spytkowski, Kołaczkowski Stefan Brunon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 3 (1968).
14. J. Spytkowski, O Stefanie Kołaczkowskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 1/2, s. 193-204.
15. J. Spytkowski, Studium historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–1945. W zb.: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny. Red. T. Ulewicz. Oprac. M. Chamcówna [i in.]. Kraków 1966.
16. J. Starnawski, Kulisy literackiej nagrody Łodzi 1927–1933. „Osnowa” 1970 (jesień), s. 89.
17. S. Szuman, Wstęp zasadniczy do zagadnień wychowania estetycznego. „Marchołt” 1937, nr 3.
18. T. Ulewicz, Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Ogólny szkic historyczny). W zb.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr. Red. W. Taszycki, A. Zaręba. Kraków 1964.
19. T. Ulewicz, Ride, si sapis, czyli stare kawały profesorskie w UJ. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2003, s. 265–266.
20. K. Wyka, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze doby imperializmu. W: O sytuacji w literaturze polskiej (18–22 V 1950). Warszawa 1954.
21. K. Wyka, Stefan Kołaczkowski i jego „czeladka”. W: Odeszli. Warszawa 1983. Pierwodruk: „Kultura” 1972, nr 8, s. 3.
22. S. Żółkiewski, O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce. "Pamiętnik Literacki", R. 41, 1950, z. 1, s. 1–46.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

219

Strona końc.:

228

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63995 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-12-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

111

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82178

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji