Object

Title: Toruńskie zagadki weselne: porównania – obrazowanie – obyczajność

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Arystoteles, Retoryka. – Poetyka. Przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski. Warszawa 1988. ; 2. J. Bartmiński, „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego. „Teksty” 1974, nr 2, s. 18. ; 3. R. Caillois, Zagadka i obraz poetycki. W: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór M. Żurowski. Wstęp J. Błoński. Warszawa 1967. ; 4. M. T. Cyceron, O mówcy, III 161. Przeł., wstęp, oprac. B. Awianowicz. Kęty 2010. ; 5. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987. ; 6. J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego. Wyd. 2. Kraków 2002. ; 7. Ginekologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. Z. Słomko. Warszawa 1997. ; 8. J. K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Bydgoszcz 2002. ; 9. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. T. 1. Warszawa 1965. ; 10. A. Kardas, Elity władzy w Toruniu w XVII wieku: mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. Toruń 2004. ; 11. J. M. Kasjan, Polska zagadka ludowa. Wrocław 1983. ; 12. J. M. Kasjan, Zarys poetyki polskiej zagadki ludowej. W zb.: Literatura ludowa i literatura chłopska. Materiały z ogólnopolskiej naukowej sesji folklorystycznej 16–18 II 1973. Red. A. Aleksandrowicz, Cz. Hernas, J. Bartmiński. Lublin 1977. ; 13. E. Kizik, Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrzebach w XVI–XVII wieku. „Barok” 2000, nr 1, s. 204 ; 14. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1991. ; 15. A. Krzycki, Na tego samego. W zb.: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543. Wstęp, oprac. A. Jelicz. Wyd. 2, zmien. Szczecin 1985. ; 16. R. Krzywy, Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fesceminy). „Napis” seria 10 (2004), s. 94–95. ; 17. J. Krzyżanowski, komentarz w: J. Kochanowski, Dzieła polskie. T. 1. Oprac. ... Wyd. 2, zupełne. Warszawa 1953, s. 399. ; 18. J. Krzyżanowski, Zagadka i jej problematyka. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. T. 5 (1962), z. 2, s. 12. ; 19. Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI–XVIII wieku. Łódź 1982. ; 20. Mateusz z Krakowa, Kazanie na temat słów Apostoła Pawła: »Godnie postępujcie« (Efez. IV 1). W: O praktykach kurii rzymskiej oraz 2 kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru. Przeł., wstęp, oprac. W. Seńko. Warszawa 1970. ; 21. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974. ; 22. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 23. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1971. ; 24. A. Nawarecki, Pokrzywa. Eseje. Chorzów–Sosnowiec 1996, s. 9–39. ; 25. K. Obremski, „Ma Eufrozyna coś osobliwego”. Poetyka toruńskiej zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII wieku. „Barok” 2008, nr 1. ; 26. K. Obremski, O alternatywnych rozwiązaniach toruńskich zagadek weselnych. „Literatura Ludowa” 2012, nr 2. ; 27. K. Obremski, Panerotyzm – historia – poetyka. O „Nadgrobku kusiowi”. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000. ; 28. K. Obremski, „Styczność” jako paralogika poezji czystego nonsensu. „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 262-279. ; 29. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł., wstęp J. Japola. Lublin 1992. ; 30. W. J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia. Wybór, wstęp, przekł., oprac. J. Japola. Warszawa 2009. ; 31. B. Otwinowska, „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w. W zb.: Studia o metaforze. I. Red. E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1980. ; 32. M. Pankowski, Polska poezja nieokrzesana. (Próba określenia zjawiska). „Teksty” 1978, nr 4, s. 45. ; 33. J. Partyka, „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów. W zb.: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Red. R. Krzywy. Warszawa 2008. ; 34. W. Potocki, Co było ciężko począć, nie chce się pokinąć. W: Moralia. (1688). Wyd. T. Grabowski, J. Łoś. Kraków 1915. ; 35. W. Potocki, Panna z kawalerem (Ogród, II 212). W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695. Warszawa 1987. ; 36. P. Rypson, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku. Warszawa 2002. ; 37. S. Salmonowicz, wstęp w: Gadki toruńskie, czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w. Wybór, oprac. ... Toruń 1980, s. 5–6. ; 38. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (NCBiR nr N R17 0005 06/2009; kierownik grantu: W. Bolecki). ; 39. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Warszawa 2008. ; 40. D. Wężowicz-Ziółkowska, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku. Wrocław 1991. ; 41. D. Wężowicz-Ziółkowska, Polski erotyk ludowy. W stronę genologii liberalnej. W zb.: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Red. A. Mianecki, V. Wróblewska. Toruń 2002. ; 42. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (I). Oprac. P. Stępień. „Ogród” 1992, nr 1. ; 43. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (II). Oprac. P. Stępień. „Ogród” 1992, nr 1. ; 44. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (III). Oprac. P. Stępień. "Ogród" 1992, nr 2. ; 45. H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin 2003. ; 46. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010. ; 47. M. Zaczek, Gadka-zagadka. Językowa i stylistyczna analiza zagadki w bajce ludowej. W zb.: Baśń – oralność – zagadka. Studia. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 2007. ; 48. Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce. Antologia polskiej zagadki literackiej. Wybór, oprac., wstęp J. M. Kasjan. Toruń 1994.

Issue:

3

Start page:

99

End page:

118

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64029 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

205

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82204

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information