RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zachować srebra rodowe : zezwolenia na wywóz zabytków oraz instrumentów muzycznych za granicę jako źródło do historii Żydów po II wojnie światowej

Creator:

Sroka, Łukasz Tomasz (1979– ) ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 1 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 113-123 ; Summary in English

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article is devoted to the subject of Jewish survivors from the Holocaust who decided to emigrate from Poland and wanted to take with them their belongings, among others antiques and musical instruments. An analysis of collected source materials preserved in the National Archives in Krakow, allows us to conclude that after the end of the war, what remained in the hands of Jews, were only remnants of their goods. In addition, they encountered a serious obstacle – a long and formalised procedure, which had to be conducted to legally export saved material goods.

References:

Cichopek A., Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945, Warszawa 2000.
Cukierman „Antek” I., Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, red. nauk. i przedmowa M. Turski, posłowie W. Bartoszewski, Warszawa 2000.
Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. A. Cała, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1997.
Engelking B., Na łące popiołów. Ocaleni z Holocaustu, Warszawa 1993.
Gross J.T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.
Gross J.T., Upiorna dekada. Eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców, komunistów i kolaboracji 1939–1948, Kraków 2007.
Rączy E., Zabójstwa dokonane na Żydach w województwie rzeszowskim w latach 1944–1947 w świetle akt organów bezpieczeństwa, w: Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. E. Czop, E. Rączy, Rzeszów 2009, s. 128–144.
Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, wybór i oprac. Sz. Rudnicki, M. Silber, tłum. A. Adamczyk i in., Warszawa 2009.
Szaynok B., Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950, Wrocław 2000.
Szaynok B., Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946, wstęp K. Kersten, Warszawa 1992.
Szaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.
Wokół pogromu kieleckiego, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

1

Start page:

113

End page:

123

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62577 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information