Obiekt

Tytuł: Pamięć w perspektywie radykalnego konstruktywizmu

Twórca:

Balicki, Bogdan

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. B. Balicki, Empiryczna Nauka o Literaturze – kierunek w badaniach literackich i szkoła naukowa. „Teksty Drugie” 2010, nr 4, s. 30-50.
2. B. Balicki, Siegener Konstruktivismus i Konstanzer Schule, czyli o dwóch szkołach badania recepcji tekstów literackich. W zb.: Obserwacje systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II. Red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk. Wrocław 2006.
3. P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Przeł., wstęp J. Niżnik. Warszawa 1983.
4. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Hrsg. S. J. Schmidt. Frankfurt am Main 1987.
5. L. Fleck, O kryzysie „rzeczywistości”. W: Psychosocjologia poznania naukowego. Powstanie i rozwój faktu naukowego oraz inne pisma z filozofii poznania. Lublin 2006.
6. H. von Foerster, Gegenstände: greifbare Symbole für (Eigen-)Verhalten. W: Sicht und Einsicht. Versuche zu einer operativen Erkenntnisstheorie. Heidelberg 1999.
7. H. von Foerster, A. Müller, K. H. Müller, Radikaler Konstruktivismus aus Wien. Eine kurze Geschichte vom Entstehen und vom Ende eines Wiener Denkstils. Wien 2013.
8. P. M. Hejl, Soziale Konstruktion von Wirklichkeit. W zb.: Die Wirklichkeit der Medien: Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Hrsg. K. Merten, S. J. Schmidt, S. Weischenberg. Opladen 1994.
9. P. M. Hejl, Universalien und Konstruktivismus. Frankfurt am Main 2001.
10. Językowy obraz świata i kultura. Red. J. Anusiewicz, A. Dąbrowska. Wrocław 2000.
11. Konstruktywizm w badaniach literackich. Red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski. Kraków 2006.
12. E. Kuźma, Pamięć w listach a pamięć we wspomnieniach ána przykładzie listów Stanisława Przybyszewskiego i jego książki „Moi współcześni”. W zb.: Poetologie pamięci. Red. D. Śnieżko. Szczecin 2011.
13. N. Luhmann, Systemy społeczne: zarys ogólnej teorii. Przeł. M. Kaczmarczyk. Kraków 2007.
14. H. R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie. Wyd. 2. Braunschweig–Wiesbaden 1985.
15. H. R. Maturana, F. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern 1987.
16. J. Mitterer, Tamta strona filozofii. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1996.
17. J. Mitterer, Ucieczka z dowolności. Przeł. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 2004.
18. I. Prigogine, Die Gesetze des Chaos. Frankfurt am Main 1995.
19. Radykalny Konstruktywizm. Antologia. Red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk. Wrocław 2010.
20. G. Roth, Gehirn und Selbstorganisation. W zb.: Selbstorganisation. Aspekte einer wissenschaftlicher Revolution. Hrsg. W. Krohn, G. Küppers. Braunschweig 1990.
21. G. Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt am Main 1996.
22. G. Roth, Neurobiologischen Grundlagen des Lernens und des Gedächtnisses. FEoLL. Paderborn 1975.
23. G. Roth, Neuronale Grundlagen des Lernens und des Gedächtnisses. W zb.: Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Hrsg. S. J. Schmidt. Frankfurt am Main 1996.
24. G. Rusch, Erinnerungen aus der Gegenwart. W zb.: Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Hrsg. S. J. Schmidt. Frankfurt am Main 1996.
25. G. Rusch, Erkenntnis, Wissenschaft, Geschichte. Von einem konstruktivistischen Standpunkt. Frankfurt am Main 1987.
26. S. J. Schmidt, Dlaczego empiryczne badania literackie? Dlaczego nie? Przeł. A. Zawiszewska. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s. 107-119.
27. S. J. Schmidt, Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main 1980.
28. S. J. Schmidt, Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Frankfurt am Main 2003.
29. S. J. Schmidt, Die Zähmung des Blicks: Konstruktivismus, Empirie, Wissenschaft. Frankfurt am Main 1998.
30. W. Singer, Die Entwicklung kognitiver Strukturen – ein selbstreferentieller Lernprozess. W zb.: Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Hrsg. S. J. Schmidt. Frankfurt am Main 1996.
31. M. Stadler, P. Kruse, Visuelles Gedächtnis für Formen und das Problem der Bedeutungszuweisung in kognitiven Systemen. W zb.: Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Hrsg. S. J. Schmidt. Frankfurt am Main 1996.
32. H. Veihinger, Die Philosophie des Als Ob. Lipsk 1927.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

35

Strona końc.:

52

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64045 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

253

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82261

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji