Obiekt

Tytuł: Kalendarze wydawane przez Ignacego Michałowskiego, medyka krakowskiego, w pierwszej połowie XVIII wieku

Twórca:

Rok, Bogdan

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Bieńkowski T. 1987. Polscy przedstawiciele „scientia curiosa”. Rozprawy z Dziejów Oświaty 30, s. 5-32.
Buła J. 1994. Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. Kraków. 81-86.
Courtine J-J, and Haroche C. 2007. Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początków XIX w.. Gdańsk.
Małopolska T. I. 2000. Drukarze Dawnej Polski od XV do XVIII wieku 1 i 2. Kraków
Dziechcińska H. 1996. CiałoDziechcińska H. 1996. Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa., strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa.
Gajda Z. 1975. Michałowski Ignacy. In: Polski Słownik Biograficzny 20. Wrocław, 651-652.
Gloger Z. 1972. Encyklopedia Staropolska 2. Warszawa, 313-314.
Gorczyńska M. 1999. Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). Lublin.
Górska B. 1968. Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Wrocław, 112-116.
Janik M. 2003. Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. Warszawa
Kroczak J. 2013. Kurioza w barokowych kalendarzach. In: I.Dackiej-Górzyńskiej and J.Partyki (eds.), Kalendarze staropolskie. Warszawa, 155-168.
Krzysztofik M. 2010. Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień. Kraków.
Reychamn J. 1973. Historia Turcji, Wrocław.
Rok B. 1985. Kalendarze polskie czasów saskich. Wrocław.
Rok B. 2014. Kalendarze staropolskie jako źródło historyczne. In: Rok B. (ed.), Świat kultury staropolskiej, teksty źródłowe i studia. Toruń, 127-154.
Rok B. 2013. Osiemnastowieczne kalendarze medyków krakowskich i zamojskich. In: A.Barciak (ed.), Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturze Europy Środkowej. Katowice-Zabrze, 276-291.
Rok B. 1975. Panegiryczne dedykacje z kalendarzy S.Duńczewskiego (Szlachecki ideał Sarmaty czasów saskich). Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka' 2. 343-351.
Rok B. 2013. Rola kalendarzy Stanisława Duńczewskiego w kształtowaniu kultury polskiej XVIII w. In: I.Dackiej-Górzyńskiej and J.Partyki (eds.), Kalendarze staropolskie. Warszawa, s. 205-213.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

64

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

25

Strona końc.:

33

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62852 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji