Obiekt

Tytuł: Wyposażenie mieszczańskiego mieszkania w Warszawie (1864‒1914)

Twórca:

Łupienko, Aleksander (1980– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Daumard Adeline. 1965. Maisons de Paris et propriétaires parisiens au XIX siècle. 1809‒1880. Paris.
Grzeluk Izydor. 2000. Słownik terminologiczny mebli. Warszawa.
Hensel Joanna. 1979. Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych. Warszawa.
Kowecka Elżbieta. 1983. Mieszkania warszawskie w XIX wieku (do 1870 r.). In: Z. Kamieńska (ed.), Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Kowecka Elżbieta. 1996. Źródła do życia codziennego w XIX wieku i metody ich badań. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 44(3), 255‒261.
Łupienko Aleksander. 2013. Dyspozycja przestrzenna dużych mieszkań warszawskich do 1914 r.. Kronika Warszawy 2013(2), 24–39.
Mazur Elżbieta 2003. Wykorzystanie inwentarzy w badaniach nad kulturą XIX wieku na ziemiach polskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 51(2), s. 177–182.
Pardailhé-Galabrun Annik. 1988. La naissance de l’intime. 3000 foyers parisiens XVIIe–XVIIIe siècle. Paris.
Setkowicz Jan. 1969. Zarys historii mebla: od czasów starożytnych do końca XIX w.. Warszawa.
Sienicki Stefan. 1962. Wnętrza mieszkalne. Rys historyczny. Warszawa.
Szwankowska Hanna Wnętrza warszawskich domów w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1960(8), 313–334.
Wiernicka Anna. 2004. Warszawski zamożny dom bankierski w drugiej połowie XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 52(1), 93‒97

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

64

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

102

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62855 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji