Obiekt

Tytuł: Śmierć podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (pierwsza połowa XIII w.)

Twórca:

Gąssowska, Maja Jowita ORCID

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Benninghoven F. 1965. Der Orden der Schwertbrüder. Fratres Militiae Christi de Livonia. Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 9, Köln.
Bombi B. 2007. Novella plantatio fidei. Missione e crociata nel nord Europa tra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo. Nuovi studi storici 74, Roma.
Bombi B. 2013. The Debate on the Baltic Crusades and the Making of Europe. History Compass 11 (9), s. 751-764.
Brundage J. A. 2011. Introduction: Henry of Livonia, The Writer and His Chronicle In: M. Tamm L. Kaljundi C. Selch Jensen (eds.) Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. Farnham, s. 1-19.
Brundage J. A. 1972. The Thirteenth-Century Livonian Crusade, Henricus de Lettis and the First Legatine Mission of Bishop William of Modena. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 20 (1), s.1-9.
Fonnesberg-Schmidt. I. 2009. Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254. Warszawa.
Fonnesberg-Schmidt I. 2007. The Popes and the Batltic Crusades 1147-1254. Leiden.
Kosman M. 1976. Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów. Wrocław.
Laur W. 1961. Die sogenannte Wenden im Baltikum. Jahrbuch für fränkische Landesforschung 21, s. 431-438.
Łowmiański H. 1983. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań.
Murray A.V. 2013. Henry of Livonia and the Wends of the Eastern Baltic. Ethnography and Biography in the Thirteenth-century Livonian Mission. Studi Medievali 54, s. 807-833.
Murray A.V. 2013. The Sword Brothers at War: Observations on the Military Activity of the Knighthood of Christ in the Conquest of Livonia and Estonia (1203-1227). Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders 18, s. 27-37.
Okulicz-Kozaryn Ł. 2000. Dzieje Prusów. Wrocław.
Okulicz-Kozaryn Ł. 1983. Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.). Warszawa.
Radzimiński A. 2011. Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów. Historia i źródła. Toruń.
Sabaciński M. 2005. Bałtyjski kult głów (?) na podstawie materiału z grodziska w Szestne Czarnym Lesie. Archeologia Polski 50(1-2), s. 80-101.
Wadyl S. 2013. Znaczenie głowy w kulturze i religii Prusów In: L. Gardeła K. Kajkowski (eds.) Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej. Mię¬dzy¬narodowe Spotkania Interdyscyplinarne ‘Motywy Przez Wieki’ t. 1. Bytów, s. 264-280.
Zoll-Adamikowa H. 1979. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski. Cz. 2. Analiza. Wnioski. Wrocław.
Zoll-Adamikowa H. 1995. Die Jenseitsvorstellungen bei den heidnischen Slawen: defuncti vivi oder immaterielle Seelen?. Przegląd Archeologiczny 43, s. 123-126.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

64

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

157

Strona końc.:

168

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62864 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji