Object structure

Title:

Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the nineteenth century in the publications of Jan Grzegorzewski (culture, population, economy)

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 51 no 1 (2016), Special Issue

Creator:

Rubacha, Jarosław (1970- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

2016

Description:

p. 21-46 ; Text eng. ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

Grzegorzewski, Jan (1850-1922) ; Bulgaria - civilization - 19th c. ; Bulgarian Exarchate ; Bulgaria - economic situation - history ; agriculture - Bulgaria - 19th c. ; population - Bulgaria - 19th c.

Abstract:

The seizure of the Bulgarian lands by the Turks at the end of the 14th century brought up many deep and multifaceted changes for the Bulgarians. It marked the end not only of their flourishing state, which at times had counterbalanced the Byzantine Empire, but mainly of their political elites which would provide the foundations for their struggle for independence. For this reason, with the lapse of time, Bulgarian rural population, burdened with draconian obligations and pushed aside on the margin of social life, sank deeper and deeper in apathy, growing in impotence. A change in the situation occurred only at the turn of the 19th century, when a process of national revival began in the Bulgarian lands. Not only did the process revive a national spirit in the Bulgarians and motivate them to fight, but also filled them with a sense of dignity, which made it possible for them soon after they regained independence to place their country at the lead of the region. Those dynamic changes were observed by the outstanding and excellent Polish Slavic philologist and Orientalists Jan Grzegorzewski during his voyages throughout the Bulgarian lands; all his observations and impressions he described in several books and essays published in popular papers and periodicals. The image of Bulgaria of the end of the 19th century has been still a valuable source of information both for ­ historians and for other scholars.

References:

Bezenšek A., Bolgarija in Srbija, Celovec 1897. ; Bułgarya pod jarzmem tureckim, „Niwa” 16 (1887), nos. 301, 302. ; Chłoniewski A., Nieśmiertelni. Fotografie literatów lwowskich, Lwów 1898. ; Ciszewski S., Wróżda i pojednanie. Studium etnologiczne, Warszawa 1900. ; Czarnowski S.J., Dziennikarstwo słowiańskie i polskie, Kraków 1895. ; Davis D., The Bulgaria Mission of the Methodist Episcopal Church, New York 1906. ; Dobosz K., Początki i pierwszy tom Rocznika Orientalistycznego. Przyczynek do dziejów czasopisma, „LingVaria” 7 (2012), no. 2. ; Fraser J.F., Pictures from the Balkan, London 1906. ; Grzegorzewski J., Albania i Albańczycy, Lwów 1914. ; G[rzegorzewski] J., Dragan Cankow, „Świat Słowiański” 7 (1911), no. 1. ; Grzegorzewski J., Dwa fermany sułtańskie z XVIII w. Zarys historyczny traktatów handlowych Polski z Turcyą, „Rocznik Orientalistyczny” 1916‒1918. ; G[rzegorzewski] J., Echa zjazdu sofijskiego, „Świat Słowiański” 7 (1911), no. 1. ; Grzegorzewski J., Ein türk-tatarischer Dialekt in Galizien: Vokalharmonie in den entlehnten Wörtern der karaitischen Sprache in Halicz, „Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse” 146 (1903), Abh. 1. ; Grzegorzewski J., Ferman sułtana Abdulhamida I z r. 1775, in: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziesto-pięcioletniej pracy literackiej prof. dr Józefa Tretiaka, Kraków 1913. ; Grzegorzewski J., Grób Warneńczyka: badania autentyczności grobu przy 4-tym kilometrze pobojowiska warneńskiego z d. 10-go listopada 1444 r., z 14 załącznikami, Kraków 1911. ; Grzegorzewski J., Jezyk Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łucko-halickie), Kraków 1917. ; Grzegorzewski J., Na Spiszu. Studya i teksty folklorystyczne, Lwów 1919. ; G[rzegorzewski] J., O „Echa zjazdu sofijskiego”, „Świat Słowiański” 7 (1911), no. 1. ; Grzegorzewski J., Penczo Sławejkow, „Świat Słowiański” 8 (1912), no. 2. ; Grzegorzewski J., Rok przewrotów (Bułgarya 1885/6), Lwów 1900. ; Grzegorzewski J., Siedmiomiesięczna walka o samoistność Bułgaryi, „Świat Słowiański” 8 (1912), no. 1. ; Grzegorzewski J., Spółczesna Bułgarya, „Ateneum” 8 (1883), vol. 2, nos. 2, 3. ; Grzegorzewski J., Stosunki handlowe z Bułgaryą, „Przegląd Powszechny” 4 (1887), no. 1. ; Grzegorzewski J., Stronnictwa bułgarskie po przewrotach, „Świat Słowiański” 8 (1912), no. 2. ; J.G. [J. Grzegorzewski], Szkolnictwo w Bułgaryi, „Przegląd Powszechny” 4 (1887), nos. 8, 10, 11. ; Grzegorzewski J., Za Dunajem (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra), Lwów 1904. ; Grzegorzewski J., Z kresów Połabskich, Kraków 1885. ; Grzegorzewski J., Z sydżyllatów rumelijskich epoki wyprawy wiedeńskiej akta tureckie, Lwów 1912. ; Hołubowicz J., Bułgarya, jej przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe i religijne odrodzenie, Kraków 1885. ; Hoszowska M., Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Karkowa na przełomie XIX i XX wieku, Rzeszów 2011. ; История славеноболгарская, Sofija 1961. ; Jankowski C., Na gruzach Turcji. Zarysy polityczno-publicystyczne, Warszawa 1915. ; Jireček C., Geschichte der Bulgaren, Praga 1876. ; Kaczmarek U., Jan Grzegorzewski ‒ „pierwszy” polski orientalista, „Sprawy Wschodnie” 2002, no 1. ; Kaczmarek U., Wystawa poświęcona prof. Tadeuszowi S. Grabowskiemu i prof. Janowi Grzegorzewskiemu, Sofia, 24 czerwca 1996, „Etnografia Polska” 41 (1997), nos. 1‒2. ; Каравълчев В., Холмската мисия на Йосиф Соколски и краят на Брест-литовската уния, „Християнство и култура” 9 (2011). ; Каравълчев В., Някои бележки върху личността на първия униатски архиеп. Йосиф Соколски, „Християнство и култура” 7 (2011). ; Kizilov M., Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Sciences in Kraków, „Karaite Archives” 1 (2013). ; Klejn Z., Polskie stronice w bułgarskiej historii, „Mazowieckie Studia Historyczne” 2 (1998). ; Klejn Z., Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii, Łowicz 1999. ; Манафова Р., Културното развитие на България при временното руско управление (1877-1879), w: Известия на Института за история, т. 29: Из историята на българската наука, просвета и култура през ХІХ и ХХ в., 1986. ; Miller W., Travels and Politics in the Near East, London 1898. ; Monroe W.S., Bulgaria and Her People, Boston 1914. ; More R.J., Under the Balkans. Notes of a Visit to the District of Philippopolis in 1876, London 1877. ; Murzyński K., Serbia i jej przodownictwo, „Niwa” 9 (1880), no. 124. ; Newbigin M.I., Geographical Aspects of Balkan Problems in their Relation to Great European War, London 1915. ; Piotrowski A., Z dziejów Carstwa Bułgarskiego. Wspomnienia osobiste, „Tygodnik Ilustrowany” 42 (1908). ; Popoff C.G., La Bulgarie économique 1879‒1911, Sofia 1920. ; Przesmycki Z., Rumelia Wschodnia, „Ateneum” 10 (1885), vol. 4. ; Reychman J., O wykorzystanie źródeł orientalnych do historii Polski, „Przegląd Historyczny” 58 (1967), no 2. ; Rubacha J., Obraz przemian politycznych w Bułgarii w książce Jana Grzegorzewskiego „Rok przewrotów. (Bułgarya 1885/6)”, in: Wokół reportażu podróżniczego, ed. D. Rott, Katowice 2007. ; Rubacha J., Malinowski A., Giza A., Historia Bułgarii 1870‒1915. Materiały źródłowe z komentarzami, Warszawa 2004. ; Sława T., Propaganda unicka w Bułgaryi, „Świat Słowiański” 9 (1913), no. 2. ; Słomka J., Pamiętniki włościanina, Kraków [1929]. ; Sopodźko T., O czasopismach w Bułgaryi, „Przegląd Powszechny” 8 (1891), no. 29. ; Stacya naukowa polska na Wschodzie Hyacinthaeum, Warszawa 1916. ; „Świat Słowiański” 3, 7‒9 (rubryki: „Kronika”, „Przegląd prasy słowiańskiej”, „Recenzje i sprawozdania”). ; Tyszkiewicz J., Jan Grzegorzewski w ostatnich latach życia: 1916‒1922, „Almanach Karaimski” 4 (2015). ; Wegnerowicz W.R., Odrodzenie Bułgaryi, „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego” 48 (1912). ; Weiss-Bartenstein W.K., Bulgarien, Land, Leute und Wirtschaft zur Zeit des Balkankrieges, Leipzig 1913. ; Zawilski A., O wolność Bułgarii, Warszawa 1979. ; Zankow S., Die Grundlagung der Vefassung der bulgarischen orthodoxen Kirche, Zürich 1917. ; Zborowski J., Historia pewnej książki. Wspomnienie o Janie Grzegorzewskim, „Rocznik Podhalański” 5 (1992). ; Ze wsi i miast Macedonii i Starej Serbii, „Świat Słowiański” 9 (1913), no. 1.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

51

Issue:

1, Special Issue

Start page:

21

End page:

46

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

e-ISSN 2353-6403

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)