Obiekt

Tytuł: The memory of Sugihara and the “visas for life” in Poland

Twórca:

Hądzelek, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 51 no 1 (2016), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 113-141 ; Tekst ang. ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

This article examines the work of contemporary Russian historian Alexander Dyukov, The Molotov‑Ribbentrop Pact in Questions and Answers, published in 2009. The assertions made in this publication are presented in a wider context, in comparison to the brochure Falsifiers of History, which determined the Soviet historiography regarding the origins of World War II and the works of Russian historians conceived after 1991. As a result, certain continuity could be traced between the interpretations constituting the official canon throughout the existence of the USSR, and those found in The Molotov‑Ribbentrop Pact (…). This article also presents Dyukov’s efforts towards the popularisation of history, associated mainly with his role as director of the “Historical Memory” Foundation. These activities confer an extra‑scientific context to the work of the Russian historian. Finally, this article addresses the main assertions made in Dyukov’s publication, and points out the manipulations and concealments made by the author.

Bibliografia:

Arnon, Ch., Reiss-Mossel E.D., “Zerah Wahrhaft ig’s Journey”, Judaism: A Quarterly Journal ofJewish Life and Th ought, 52 (2003), nos. 3–4, pp. 154–160.
Baliszewski D., “Armia Janów Bondów”, Wprost, 28 (2005), pp. 66–68 (also at: wprost.pl[17.07.2005], http://www.wprost.pl/ar/78508/Armia-Janow-Bondow/ [access: 24.01.2011]).
Baliszewski, D., “Archiwum Zdrady”, Wprost, 24 (2007), pp. 82–85 (also at: wprost.pl [04.11.2007], http://www.wprost.pl/ar/116561/Archiwum-zdrady/?pg=1 [access: 24.01.2011]).
Barbasiewicz O., “Jews in Japan until 1945: A Case Study of Eidelberg and Shillony’s Researchon Setsuzo Kotsuji”, Hemispheres, 28 (2013), pp. 5–20.
Barbasiewicz O., “Konsul Sugihara Chiune a polscy Żydzi w Kownie w okresie 1939–1940”, Sprawy Narodowościowe, 36 (2010), pp. 167–187.
“Bez granic”, Wprost, 41 (2001), http://www.wprost.pl/ar/11304/Bez-granic/?pg=1 (access:24.01.2011).
Budzyński E., “Poczta japońska”, Zeszyty Historyczne, 102 (1992), pp. 203–213.
Ciesielski S., Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej: przekształcenia struktury narodowościowej, 1931–1948, Wrocław, 2006.
Gierymski T.K., “Sugihara i Żydzi”, Spojrzenia 148 (1997), ft p://ft p.icm.edu.pl/pub/journals/spojrzenia/SPO.148.html (access: 14.05.2016).
Gmitrzak D., “Posłaniec Boga”, Newsweek Polska, 50 (2010), pp. 78–80 (also titled Boski Posłaniec, at: Newsweek.pl [04.12.2010], http://swiat.newsweek.pl/boski-poslaniec,69145,1,1. html [access: 01.04.2014]).
Guryn, A., “Tadeusza Romera Pomoc Żydom Polskim na Dalekim Wschodzie”, Kombatant. Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych, 6 (2007), pp. 21–23 (also at: http://polish-jewish-heritage.org/pol/maj_03_Romer_pomogal_Zydom.htm[access: 24.01.2017]).
Guzik J., Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w 1932–1945, Kraków 2013.
“Is this Japan’s Oskar Schindler?: Diaries reveal the tourist board worker who helped Jews escape the Nazis in World War Two”, DailyMail.co.uk (18.10.2010), http://www.dailymail. co.uk/news/article-1321359/Amazing-photographs-hint-intriguing-sub-plot-World-War-Two--Jews-helped-escaped-Nazis-allies-Japan.html (access: 26.08.2011).
Jakubowicz A., Hądzelek A., “The Polish Jews of Shanghai and the Political Sociology of Historical Memory”, Holocaust Studies: A Journal of Culture and History, 19 (2013), no. 2, pp. 27–64.
“Japoński Schindler” uczczony w 100 rocznicę urodzin, wp.pl (11.12.2000), http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Japonski-Schindler-uczczony-w-100-rocznice-urodzin,wid,91129, wiadomosc.html?ticaid=112f22#czytajdalej (access: 07.07.2013).
“Japoński Schindler. Sugihara uhonorowany”, Gazeta Wyborcza, 289 (2000), http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1293449,20001212RP-DGW,Japonski_Schindler,.html (access: 07.07.2013).
Kazimierski S., “Polak, Japończyk – dwa bratanki” (part 3), Kurier Galicyjski, 14 (162) (2012), available at: Kuriergalicyjski.com (07.08.2012), http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/podzaborami/990-polak-japoczyk-dwa-bratanki-cz-iii (access: 07.07.2013).
Kobielska M., “Pamięć zbiorowa w centrum nowoczesności. Ujęcie Jeffreya K. Olicka”, Teksty Drugie, 6 (2010), pp. 179–194.
Kotarska E., “Lista Sugihary. Z prof. Hillelem Levine’em – autorem książki o japońskim konsulu z Kowna, który podczas wojny uratował kilka tysięcy Żydów – rozmawia Elżbieta Kotarska”, Tygodnik Powszechny, 44 (29.10.2000), p. 7.
Krajewski J., Wojenne dzieje Wilna 1939–1945, Warszawa, 2011, pp. 35–36.
Krajewski A., “Japonia. Nasz zapomniany sojusznik”, Newsweek Polska, 3 (2011), pp. 38–40 (also: Newsweek.pl [24.01.2011], http://historia.newsweek.pl/japonia--nasz-zapomnianysojusznik,70867,1,1.html [access: 12.09.2013]).
Krzystek J., “Konsul Sugihara”, Spojrzenia, 148 (1997), ft p://ft p.icm.edu.pl/pub/journals/spojrzenia/SPO.148.html (access: 3.05.2016).
Kuromiya H., Pepłoński A., Między Warszawą a Tokio. Polsko-japońska wspołpraca wywiadowcza 1904–1944, Toruń, 2009.
Levine H., In search of Sugihara: the elusive Japanese diplomat who risked his life to rescue 10,000 Jews from the Holocaust, New York, 1996.
Levine H., Kim pan jest panie Sugihara?, transl. S. Głąbiński, Warszawa, 2000.
“Lista Sugihary. Japonia też miała swojego Schindlera”, Lithuania, 4 (13) (1994), pp. 185–188 (reprinted in: Nowy Dziennik, 16.10.1994, with a note from the editors of the Lithuania quarterly).
Łossowski P., “Agresja ZSRR na Litwę w czerwcu 1940 r.”, Studia z Dziejow Rosji i Europy Środkowej, 38 (2003), pp. 53–66.
Łossowski P., “Kształtowanie się polityki litewskiej wobec obszarów przyłączonych jesienią 1939 r.”, Studia z Dziejow ZSRR i Europy Środkowej, 17 (1981), pp. 139–166.
Łossowski P., “Sprawa neutralności Litwy wobec wojny polsko-niemieckiej 1939 r.”, Studia z Dziejow ZSRR i Europy Środkowej, 15 (1979), pp. 115–140.
Mackiewicz R., Steckiewicz S., Z dziejow wywiadu na Litwie w czasie II wojny światowej, http://www.akwilno.pl/pdf/Z-dziejow-wywiadu.pdf (access: 12.09.2013).
Miłosz A., “Japoński szlak z litewskiej pułapki”, Kultura (Paris), June 2000, pp. 153–156.
Onodera Y., “Walka attaché Onodery”, Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 2 (1994), pp. 95–112.
Paldiel M., The Path of The Righteous: Gentile Rescuers of Jews During the Holocaust, Jersey City, NJ, 1993.
Paldiel M., Sheltering the Jews: Stories of Holocaust Rescuers, Minneapolis, MN, 1996.
Pałasz-Rutkowska E., “Onodera i Rybikowski”, Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 2 (1994), pp. 93–95.
Pałasz-Rutkowska E., Polityka Japonii wobec Polski 1918–1941, Warszawa 1998.
Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunkow polsko-japońskich 1904–1945, 1st edition: Warszawa, 1996.
Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., Historia stosunkow polsko-japońskich 1904–1945, 2nd edition: Warszawa, 2009.
Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., “Polish-Japanese Co-operation in World War II”, Japan Forum. Th e International Journal of Japanese Studies, 7 (1995), no. 2, pp. 285–316.
Pałasz-Rutkowska E., Romer A.T., “Współpraca polsko-japońska w czasie drugiej wojny światowej”, Zeszyty Historyczne, 110 (Paris, 1994), pp. 3–43.
Pałasz-Rutkowska E., Wizy życia, „Kombatant. Biuletyn Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” 6 (2007), pp. 18–20.Pepłoński A., Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1944, Kraków, 2011.
Polsko-Brytyjska wspołpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej / Intelligence co-operation between Poland and Great Britain during World War II, vol. 2, Warszawa, 2005 ( Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych/Th e Head Offi ce of State Archives).
Prezydent odznaczył tych, ktorzy ratowali Żydow, Wprost 10.10.2007, http://www.wprost.pl/ar/115485/Prezydent-odznaczyl-tych-ktorzy-ratowali-Zydow/ (access: 24.01.2011).
“Raport konsula Sugihary Chiune”, translated [from Russian], edited and prefaced by E. Pałasz-Rutkowska, Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 7 (1997), pp. 129–139.
Roman W.K., Konspiracja polska na Litwie i Wileńszczyźnie: wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Lista aresztowanych, Toruń, 2001.
Siekacz M., “Diaspora żydowska w Japonii w latach 1853–1945”, Midrasz, 3 (119), (March 2007), pp. 30–38.
Skaradziński B., “Z szarad historii”, Nowe Książki, 11 (2000), p. 24.
Skotnicki A.B., Klimczak W., Społeczność żydowska w Polsce. Zwyczaje i udział w walce o niepodległość. Dwa oblicza krakowskich Żydow, Kraków, 2006.
Sugihara Y., Visas for Life, San Francisco, 1995.
Szpociński A., “Miejsca pamięci (lieux de mémoire)”, Teksty Drugie, 4 (2008), pp. 19–20.
Szymaniak M., Rybińska A., “Bohaterowie czasu Zagłady”, Rzeczpospolita, 27.06.2008, http://www.rp.pl/artykul/154668.html (access: 26.08.2011).
Tomaszewski L., Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa, 1999.
Unger L., “Lista Sugihary. Czytane w Brukseli”, Kultura, April 2000.
Zychowicz P., “Jak Japończycy ratowali Żydów”, Rzeczpospolita, 19.10.2010, http://www.rp.pl/artykul/551288-Jak-Japonczycy-ratowali-Zydow.html#ap-1 (access: 3.05.2016).
Żbikowski A., U genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach Połnocno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 – lipiec 1941, Warszawa, 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

1, Special Issue

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

141

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62825 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji