Obiekt

Tytuł: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II = National road carriers in Visegrad Group (V4) countries – Part II

Twórca:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 2 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W części I artykułu, która ukazała się w zeszycie 4/2016 Przeglądu Geograficznego, przedstawiono ogólne zagadnienia transformacji transportu samochodowego i charakterystykę 25-letnich przekształceń narodowych przedsiębiorstw transportu towarowego. W niniejszym opracowaniu koncentrujemy się na transformacji przewoźników autobusowych – PKS, ČSAD i Volán. Mimo podobnej sytuacji wyjściowej, transformacja przedsiębiorstw samochodowych przybrała w każdym z czterech krajów odmienne formy, dlatego rezultatem wspominanych procesów jest różna sytuacja w każdym z nich.

Bibliografia:

1. Československá státní automobilová doprava, bez daty, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_automobilov%C3%A1_doprava (25.10.2012). ; 2. Historie podniku ČSAD, bez daty, prywatna strona internetowa Liaz navždy!, www.liaznavzdy.cz/ČSAD.php (25.10.2012). ; 3. Koncepcia transformácie a privatizácie štátnych podnikov slovenskej autobusovej dopravy, bez daty, www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4451 (12.10.2012). ; 4. Lebl M., bez daty, České akcie z kupónové privatizace, www.miras.cz/akcie/ceske-akcie.php (27.10.2012). ; 5. Přes sto akcií v RM-Systému zůstává, 2002, http://ekonomika.idnes.cz/pres-sto-akcii-v-rm-systemu-zustava-db0-/ekoakcie.aspx?c=A011221_141333_ekoakcie_ven (29.10.2012). ; 6. Szałucki K., 2003, Z doświadczeń nad kształtowaniem wartości rynkowej przedsiębiorstw transportu zbiorowego w procesie ich prywatyzacji, [w:] G. Dydkowski, R. Tomanek (red.), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 189-193. ; 7. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskichprzedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2,s. 19-25. ; 8. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej, Przegląd Komunikacyjny, 49, 7/8, s. 20-25. ; 9. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa. ; 10. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151-172. ; - ; 11. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 516-547. ; 12. Urbanek V., 2001, Co se stalo s vašimi akciemi - část 3, http://zpravy.kurzy.cz/19283-co-se-stalo-s-vasimi-akciemi-cast-3 (27.10.2012). ; 13. www.arriva.cz – oficjalny serwis internetowy Arriva holding Česká Republika (10.01.2013, 20.04.2016). ; 14. www.arrivahungary.hu – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Hungary (20.04.2016). ; 15. www.arriva-morava.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Morava (20.04.2016). ; 16. www.arriva-praha.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Praha (20.04.2016). ; 17. www.arriva-strednicechy.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Střední Čechy (20.04.2016) ; 18. www.arriva-teplice.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Teplice (20.04.2016). ; 19. www.arriva-vychodnicechy.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Východní Čechy (20.04.2016) ; 20. www.arriva.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Arriva Slovensko (20.04.2016). ; 21. www.arriva.co.uk – oficjalny serwis internetowy grupy Arriva (20.04.2016) ; 22. www.cadblansko.cz – oficjalny serwis internetowy firmy ČAD Blansko (10.01.2012). ; 23. www.connex.info – strona internetowa Veolia Environment (15.09.2006). ; 24. www.eurobus.hu – oficjalny serwis internetowy firmy Eurobus (20.04.2016). ; 25. www.icomtransport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy ICOM Transport (29.11.2012). ; 26. www.kamim.sk – prywatny serwis internetowy m.in. przedsiębiorstw SAD (09.01.2012, 1.07.2012). ; 27. www.morava.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Morava (28.11.2012). ; 28. www.mnvzrt.hu – oficjalny serwis internetowy Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Węgierski Narodowy Zarząd Aktywów); (20.02.2016) ; 29. www.msp.gov.pl – strona internetowa Ministerstwa Skarbu Państwa (15.07.2006, 15.11.2014). ; 30. www.natfund.gov.sk – Fond Národného Majetku Slovenskej Republiky (Fundusz Majątku Narodowego Republiki Słowackiej); (09.01.2012). ; 31. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej); (30.10.2012). ; 32. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej); (9.01.2012). ; 33. www.osnado.cz – oficjalny serwis internetowy firmy OSNADO (10.01.2012, 20.04.2016). ; 34. www.probobus.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Probobus (20.04.2016). ; 35. www.praha.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Praha (28.11.2012). ; 36. www.sadmi.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Slovenská autobusová doprava Michalovce (10.02.2012). ; 37. www.skand.sk – oficjalny serwis internetowy firmy Skand Skalica (9.01.2012). ; 38. www.teplice.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Teplice (28.11.2012). ; 39. www.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Česká Republika (28.11.2012). ; 40. www.volan.eu – oficjalny serwis internetowy stowarzyszenia Volán (20.04.2016) ; 41. www.vt-arriva.hu – oficjalny serwis internetowy firmy VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft. (20.04.2016). ; 42. www.vychodnicechy.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy firmy Veolia Transport Východní Čechy (28.11.2012).

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

89

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

233

Strona końc.:

267

Format:

Rozmiar pliku 2,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63056 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.2.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji