Obiekt

Tytuł: Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.)

Twórca:

Delimata-Proc, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 1

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Cunningham Hugh. 1995. Children and Childhood in Western Society since 1500. Nowy Jork: Longman.
Delimata Małgorzata. 2004. Dziecko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Fridrich Alojzy. 1903. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce 1. Kraków: Wydawnictwo Tow. Jez.
Gołębiowski Łukasz. 1831. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach: umieszczony tu: kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, odnie sztuczne, rusałki, sobótki i. t. p.. Warszawa: N. Glücksberg.
Hofmeister A.. 1962. Puer, iuvenis, senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen. In: (ed.) A. Brackman, Papstum und Kaisertum. Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters. Monachium: Verlag der Münchner drucke, 287-316.
Jagla Jowita. 2009. Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między „sacrum” i „profanum” w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
Klonder Andrzej. 1989. Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Koper K.. 2015. Sposoby niesienia pomocy w chorobach „prędkiego ratunku potrzebujących” w świetle XVIII i XIX-wiecznych poradników medycznych. In: A. Karpiński (ed.), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 259-314.
Kosznicki Michał. 1999. Kształcenie i wychowanie dzieci literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Lachs Jan. 1936. Krakowski cech chirurgów (cyrulików) r. 1477-1874. Lwów: Towarzystwo Naukowe.
Łukaszewicz Józef. 1858. Opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. t. 2. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego.
Magowska Anita. 1992. Kronika cudów dokonanych w kościele Bożego Ciała w Poznaniu jako compendium medicum. Kronika Miasta Poznania 3-4, 160-168.
Magowska Anita. 2011. Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49 (2), 139-148.
Marcinkowski M.. 2010. Zabawki dzieci elbląskich. Prezentacja zbioru z badań wykopaliskowych. In: K. Kabacińska, D. Żołądź-Strzelczyk (ed.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce. Poznań: Wydawnictwo Rys, 55-67.
Nowakowski (z Sulgostowa) Wacław. 1902. O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne. Kraków: Wydawnictwo L. Anczyca i Spółki.
Nowosielska E.. 2015. Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.. In: A. Karpiński (ed.), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 219-257.
Paluch Adam. 1970. Trepanacja lecznicza i magiczna w Europie. Archiwum Historii Medycyny 33, 1-29.
Piotrowski Wiktor. 1996. Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600-1764). Jawor: Towarzystwo Miłośników Jawora.
Rutkowska-Płachcińska A. (ed.). 1978. Historia kultury materialnej Polski w zarysie (XIII-XV w.) 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Shahar Shulamith. 1990. Childhood in the Middle Ages. Londyn: Routledge.
Sokół Stanisław. 1937. Historia gdańskiego cechu chirurgów (1454-1820). Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Sokół Stanisław. 1967. Historia chirurgii w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wiesiołowski Jacek. 1992. Funkcjonowanie poznańskiego kultu pątniczego w kościele Bożego Ciała (kon. XV-pocz. XVII wieku). Kronika Miasta Poznania 3-4, 128-159.
Witkowska Aleksandra. 1971. Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze. Roczniki Humanistyczne 19 (2), 28-161.
Witkowska Aleksandra. 1984. Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Witkowska A.. 1998. Kult Jacka Odrowąża w średniowiecznym Krakowie. In: H. Gapski (ed.), Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 170-179.
Zakrzewski Andrzej. 1995. W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

65

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

3

Strona końc.:

18

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62834 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji