Object

Title: Szlacheckim, ludowym i (nie-)naukowym piórem. Rec.: Piotr Pirecki, Szlacheckim i ludowym piórem. Szkice o literaturze polskiej doby renesansu i baroku. Łódź 2013

Creator:

Dybek, Dariusz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Arendt, Myślenie. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. Przedm. M. Król. Wyd. 2. Warszawa 2002.
2. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967.
3. M. Bogucka, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w. Warszawa 2008.
4. P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250–1550). Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1989.
5. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu. XIV–XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986.
6. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997.
7. A. Kochan, „Źwierciadło” Mikołaja Reja. Studium o utworze. Wrocław 2003.
8. K. Koehler, Nad „Nagrobkami” Wacława Potockiego. Kilka pytań do wyobraźni poetyckiej sarmackiego baroku. W zb.: Potocki (1621–1696). Materiały z konferencji naukowej w 300-lecie śmierci poety, Kraków, 4–7 listopada 1996. Red. W. Walecki. Kraków 1998.
9. J. Kroczak, Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach). „Napis” seria 12 (2006).
10. S. Łempicki, Jan Zamoyski, jezuici i Skarga. (Kilka uzupełnień i przyczynków). Lwów 1912.
11. K. Meller, Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy dra Piotra Pireckiego „Szlacheckim i ludowym piórem. Szkice o literaturze polskiej doby renesansu i baroku”. Na stronie: http://filologia.up.krakow.pl/dokumenty/rozprawa_hab-_p_pirecki/recenzja_prof_Meller.pdf, s. 4–5 (data dostępu: 20 I 2015).
12. R. Montusiewicz, wprowadzenie w: P. Ciekliński, Hymny na święta Panny Naświętszej [...]. Oprac. R. Montusiewicz. Lublin 2005.
13. Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania „Modlitwy Pańskiej”. Zebrał, oprac. J. A. Choroszy. T. 1. Wrocław 2008.
14. J. Okoń, Doktorowi Pireckiemu w odpowiedzi. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3, s. 267-270.
15. J. Okoń, rec.: P. Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny. Łódź 2008. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 2, s. 215-224.
16. J. Ostroróg, Do Plauta. W: P. Ciekliński, „»Potrójny« z Plauta”. Posł. W. Walecki. Wrocław 1992. (ed. faksymilowa)
17. P. Pirecki, Szlacheckim i ludowym piórem. Szkice o literaturze polskiej doby renesansu i baroku. Łódź 2013.
18. P. Pirecki, W odpowiedzi Janowi Okoniowi w związku z recenzją książki „Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku”. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4, s. 239-243.
19. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989.
20. A. Raubo, „Filozofi są dziwacy, surowi, melankolicy...” O atopicznych cechach osobowości filozofów w literaturze polskiego renesansu. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 57-86.
21. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 23: P–Phy. Red. M. R. Mayenowa. Warszawa 1995.
22. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej. Wyd. 2. Wrocław 1994.
23. A. Vincenz, wstęp w: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Oprac. M. Malicki. Wrocław 1989. BN I 259.
24. M. Włodarski, Barokowa poezja epicedialna. Analizy. Kraków 1993.
25. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010.

Issue:

1

Start page:

243

End page:

254

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64493 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 15, 2018

Number of object content hits:

153

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82595

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information