Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Józef Ignacy Kraszewski wobec postępu cywilizacyjnego w Europie. Na marginesie relacji z podróży

Twórca:

Czajkowska, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1964.
2. T. Budrewicz, Pojęcia „Europa” i „europejski” w korespondencjach Kraszewskiego do prasy warszawskiej (okres drezdeński). W zb.: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Red. W. Ratajczak, T. Sobieraj. Poznań 2006.
3. A. N. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Wstęp B. Suchodolski. Przekł. E. Hartleb, J. Strzelecki. Warszawa 1957.
4. A. Czajkowska, Powszednie i powszechne. Katastrofy Kraszewskiego (na przykładzie podróży). W zb.: Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne. Red. J. C. Kałużny, A. Żywiołek. Częstochowa 2013.
5. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Przeł. H. Kęszycka. Wstęp M. Czerwiński. Warszawa 1987.
6. H. George, Postęp i nędza. Badanie przyczyn sprowadzających przesilenia przemysłowe oraz wzrostu nędzy jednocześnie z wzrostem bogactwa. Przeł. M. D. Poznań 1885.
7. A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury. Przeł. J. Ruszczycówna. Posł. J. Starzyński. Cz. 2. Warszawa 1974.
8. Z. Herbert, O Etruskach. W: Labirynt nad morzem. Warszawa 2000, s. 151.
9. Z. Herbert, Potęga smaku. W: 89 wierszy. Wybór i układ autora. Kraków 1998, s. 149.
10. Z. Herbert, Powrót prokonsula. W: Wiersze zebrane. Oprac. edytorskie R. Krynicki. Kraków 2008, s. 269.
11. Z. Herbert, Prolog. W: Wiersze zebrane. Oprac. edytorskie R. Krynicki. Kraków 2008, s. 317.
12. Z. Herbert, Wspomnienia z Valois. W: Barbarzyńca w ogrodzie. Wyd. 3. Warszawa 1990, s. 187.
13. Historia nauki polskiej. Red. B. Suchodolski. T. 3: 1795–1862. Red. tomu J. Michalski. Wrocław 1977.
14. E. Ihnatowicz, Złote jabłko, złoty Jasieńko. Pieniądz i bogactwo w powieściach współczesnych Kraszewskiego: problematyka etyki dziewiętnastowiecznej. W zb.: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Red. W. Ratajczak, T. Sobieraj. Poznań 2006.
15. Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu. Warszawa 1991.
16. J. I. Kraszewski, Gawędy o literaturze i sztuce. Wyd. wznowione. Lwów 1866.
17. J. I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858–1864. Przypisy, posł. P. Hertz. T. 1–2. Warszawa 1977.
18. J. I. Kraszewski, Kopciuszek. Powieść z podań XVIII wieku. Cz. 1. Warszawa 1993.
19. J. I. Kraszewski, list z Żytomierza, z 28 III 1855. W: Listy do rodziny 1820–1863. Cz. 1: W kraju. Oprac. W. Danek. Wstęp S. Burkot. Kraków 1982, s. 294–295.
20. J. I. Kraszewski, Wieczory wołyńskie. Lwów 1859.
21. J. I. Kraszewski, Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku. Dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września. Przypisy, posł. P. Hertz. Warszawa 1985.
22. J. I. Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Przygot. do druku, wstęp S. Burkot. Wyd. 2. Warszawa 1985.
23. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Oprac. S. Pigoń. Wyd. 8. Wrocław 1980. BN I 83.
24. J. Ordęga, O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i postępu. Paryż 1840.
25. R. Radyszewskyj, Podorożi ta memuarystyka. W: Juzef Ihnacij Kraszewskyj: diałoh iz Ukrajinoju. Kyjiw 2012.
26. J. J. Rousseau, Emil, czyli O wychowaniu. Do druku przygot. F. Wnorowski. Wstęp, komentarz J. Legowicz. T. 2. Przeł. E. Zieliński. Wrocław 1955.
27. J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: Przejrzystość i przeszkoda, oraz Siedem esejów o Rousseau. Przeł. J. Wojcieszak. Warszawa 2000.
28. Ch. Van Doren, Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś. Przeł. B. Stokłosa, R. Gołędowski. Warszawa 1996.
29. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa 1970.
30. I. Węgrzyn, Dylematy tradycjonalisty – wątpliwości reformatora – samotność twórcy. „Wieczory wołyńskie” Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2012.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

25

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64497 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

411

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82601

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji