Obiekt

Tytuł: Joseph Conrad wobec polskiego doświadczenia historycznego. Dyskurs literacki, biograficzny i polityczny w „Księciu Romanie”

Twórca:

Chomiuk, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia. T. 1–2. Oprac., wstęp S. Kieniewicz. Warszawa 1979.
2. N. Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku. Wrocław 2006.
3. G. W. S. Brodsky, Święty Roman. Pamięć, mit i historia w opowiadaniu Josepha Conrada „Książę Roman”. W zb.: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. Red. nauk. W. Krajka. Lublin 2013. (Przeł. M. Majewska, B. Pudełko).
4. A. Bross, Powstanie styczniowe i jego skutki: temat nieobecny w świadomości politycznej Conrada. W zb.: Conrad a Polska. Red. nauk. W. Krajka. Lublin 2011.
5. J. Conrad, Listy. Wybór, oprac. Z. Najder. Przeł. H. Carroll-Najder. Warszawa 1968.
6. J. Conrad, Ze wspomnień. W: Dzieła. T. 13. Przeł. A. Zagórska. Warszawa 1973.
7. J. Conrad-Korzeniowski, Jądro ciemności. W: Wybór opowiadań. Oprac. Z. Najder. Wrocław 1972. (Przeł. A. Zagórska).
8. J. Conrad-Korzeniowski, Książę Roman. W: Wybór opowiadań. Oprac. Z. Najder. Wrocław 1972. (Przeł. H. Carroll-Najder).
9. F. Hoesick, „Siła fatalna” poezji Słowackiego. Przyczynek do sławy pośmiertnej poety. Kraków 1921.
10. M. Janion, Conrad wobec dylematu polskiego romantyzmu. W: Zło i fantazmaty. Kraków 2001. Prace wybrane. T. 3.
11. G. Jean-Aubry, Życie Conrada. Przeł. M. Korniłowiczówna. Warszawa 1958.
12. L. Krzyżanowski, Joseph Conrad’s „Prince Roman”: Fact and Fiction. W zb.: Joseph Conrad. Centennial Essays. Ed. ... New York 1960.
13. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. S. Chwin. Wyd. 3, zmien. Wrocław 1991. BN I 72.
14. Z. Najder, wstęp w: J. Conrad-Korzeniowski, Wybór opowiadań. Przeł. A. Zagórska, H. Carroll-Najder. Oprac. Z. Najder. Wrocław 1972. BN II 171.
15. K. Poklewska, Recepcja Słowackiego we Lwowie w latach 1852–1870. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1: Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 16 (1960).
16. J. Poray-Biernacki, Z przekonania. (Roman Sanguszko w oczach Conrada i historii). London 1979.
17. Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir z r. 1831, w świetle pamiętnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej. Z niewydanych dokumentów tłumaczyła i przypisami opatrzyła K. Firlej Bielańska. Wstęp J. Potocki. Przedm. H. Mościcki. Warszawa 1927.
18. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas. Kraków 2003.
19. J. Skolik, Conrad’s Mythical World of the Borderland. W zb.: From Szlachta Culture to the XXI Century. Between East and West. New Essays on Joseph Conrad’s Polishness. Ed. W. Krajka. Lublin – New York 2013.
20. O. Szałaginowa, Roman Sanguszko: ostatni rycerz Rzeczpospolitej. W zb.: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. Red. nauk., przekł. W. Krajka. Lublin 2013.
21. A. Taylor, Lords of Misrule: Hostility to Aristocracy in the Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Britain. Basingstoke – New York 2004.
22. W. Terlecki, Spisek. Warszawa 1966.
23. J. Ujejski, O Konradzie Korzeniowskim. Warszawa 1936.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

108

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64501 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

128

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82605

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji