Object structure
Title:

Oryginały czy imitacje? Wokół „najprawdziwszych” polskich haiku

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Creator:

Śniecikowska, Beata ORCID

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish haiku ; strategies of refreshing the poetics of haiku ; sensual mimesis, ; modern epiphany

References:

1. K. Agams, Chorał kniei. Kraków 1996.
2. Antologia haiku kanadyjskiego. Przeł. E. Tomaszewska. Kraków 1993.
3. Antologia polskiego haiku. Oprac. E. Tomaszewska. Warszawa 2001.
4. S. Balbus, Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 133-163.
5. M. Bartosiak, „Szelest kwitnących wiśni” w najnowszej poezji polskiej. Korespondencje z klasyczną estetyką japońską. W zb.: Nowa poezja polska. Twórcy, tematy, motywy. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Kraków 2009.
6. M. Bashō, The Complete Haiku. Transl. and with an introd., biography and notes by J. Reichhold. Tokyo – New York 2008.
7. M. Bashō, Z podróżnej sakwy, z dodaniem „Dziennika podróży do Sarashina”. Przekł., wstęp. A. Żuławska-Umeda. Warszawa 1994.
8. J. Beichman, Masaoka Shiki. His Life and Works. Boston–Worcester 2002.
9. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków 2010.
10. J. Brzozowski, E. Ledóchowicz, Łódka z papieru. Haiku. Kraków 1996.
11. S. Cichowicz, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? 67 haiku. Warszawa 1997.
12. M. Cyranowicz, Baiku. W zb.: Gada!zabić? pa(n)tologia neolingwizmu. Nawigacja M. Cyranowicz, P. Kozioł. Warszawa 2005.
13. A. Dziadek, Sztuka mikrolektury Rolanda Barthes’a. W zb.: Miniatura i mikrologia literacka. Red. A. Nawarecki. T. 1. Katowice 2000.
14. N. Dzierżawska, Synestezja w poezji Matsuo Bashō. Warszawa 2008. Praca magisterska napisana pod kier. prof. M. Melanowicza w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mpis, s. 13.
15. Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture. Ed. S. Buckley. London–New York 2002, s. 180.
16. L. Engelking, Autobus do hotelu Cytera. Warszawa 1979.
17. L. Engelking, Haiku własne i cudze. Kraków 1990.
18. L. Engelking, I inne wiersze (utwory wybrane i nowe). Kraków 2000.
19. L. Engelking, Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. W zb.: Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Materiały z forum dyskusyjnego. Red., wstęp D. Kalinowski. Słupsk 2000.
20. I. S. Fiut, Zen mistrza Jerzego. „Haiku” 1994, nr 1, s. 30.
21. J. Gawroński, Haiku. Kraków 2004.
22. Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Przeł. A. Janta. Wstęp J. Miś. Southend-on-See 1966.
23. F. Haber, W ogrodzie słów. Warszawa 2001.
24. Haiku – wybór. Przeł. L. Engelking. „Tytuł” 1995, nr 3/4 b.
25. Haiku Moment. An Anthology of Contemporary North American Haiku. Ed. B. Ross. Boston 1993.
26. Haiku poetów Meksyku. Przeł. L. Engelking, K. Rodowska. "Literatura na Świecie" 1991, nr 1.
27. Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przeł. L. Engelking, A. Szuba. "Literatura na Świecie" 1991, nr 1.
28. Haiku World. An International Haiku Almanac. Ed. W. J. Higginson. Tokyo–New York–London 1996.
29. Haiku World. – The Haiku Anthology. Haiku and Senryu in English. Ed. C. van den Heuvel. Wyd. 3. New York 2000.
30. Y. Hakutani, Haiku and Modernist Poetics. New York 2009.
31. J. Harasymowicz, Późne lato. Wybór K. Lisowski. Warszawa 2003.
32. J. Harasymowicz, W Botanicznym wiersze zen. Kraków 1992.
33. H. G. Henderson, An Introduction to Haiku: an Anthology of Poems and Poets from Bashō to Shiki. New York 1958.
34. J. W. Hokenson, Haiku as a Western Genre. Fellow-Traveler of Modernism. W zb.: Modernism. Ed. A. Eysteinsson, V. Liska. T. 2. Amsterdam–Philadelphia 2007.
35. Japanese Death Poems Written by Zen Monks and Haiku Poets on the Verge of Death. Compiled with an introd. and comentary by Y. Hoffmann. Tokyo–Rutland, Vt.–Singapore 1986.
36. Japońskie haiku śmierci. Wstęp, rysunki N. Skupniewicz. Kraków 2007.
37. Japońskie wiersze śmierci. Przekł., wstęp M. Has. Kraków 2003.
38. W. Jaworski, Kropla. Haiku. Wiersze nowe i dawne. Kraków 1998.
39. J. Johnson, Haiku Poetics in Twentieth-Century Avant-Garde Poetry. Lanham 2011.
40. D. Keene, World within Walls. T. 2: Japanese Literature of the Pre-Modern Era, 1600–1867. New York 1999.
41. Kodansha Encyclopedia of Japan. T. 3. Tokyo 1983, s. 81.
42. J. Kopeć, Haiku. Kraków 2004.
43. W. Kotański, Japoński siedemnastozgłoskowiec haiku. „Poezja” 1975, nr 1.
44. H. S. Kreis, Jak leci. Kraków 2002.
45. H. S. Kreis, Strumień żółtego piasku. Kraków 2002.
46. R. Krynicki, Haiku z minionej zimy. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4, s. 41. Przedruk w: R. Krynicki, Haiku. Haiku mistrzów. Kraków 2014, s. 39.
47. R. Krynicki, Wiersze wybrane. Kraków 2009.
48. B. Kubiak Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009.
49. K. Lindström, A Broad Perspective on Estonian Haiku as Compared to Its Japanese Origins. „Studia Humaniora Tartuensia” 2001, nr 2.B.2. Na stronie: http://www.ut.ee/klassik/sht/2001/lindstroem1_a.html (dostęp: 20 I 2012).
50. K. Lisowski, 99 haiku. Inne wiersze. Kraków 1993.
51. T. Lynch, Intersecting Influences in American Haiku. W zb.: Modernity in East-West Literary Criticism. New Readings. Ed. Y. Hakutani. London 2001.
52. P. Michałowski, Haiku. W: Miniatura poetycka. Szczecin 1999.
53. P. Michałowski, Haiku wobec epifanii nowoczesnej. W: Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej. Kraków 2008.
54. P. Michałowski, Mikroświaty. Haiku ekologiczne. W: Za czarnym wielokropkiem. Szczecin 1999.
55. K. Miłobędzka, Zbierane, gubione. Wrocław 2010.
56. Cz. Miłosz, Haiku. Kraków 1992.
57. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997.
58. Modern Japanese Haiku. An Anthology. Compiled, transl. and with an introd. by M. Ueda. Toronto–Buffalo 1976.
59. A. Nawarecki, Czarna mikrologia. „Anthropos?” 2005, nr 4/5. Na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstA0.htm (dostęp: 15 I 2015).
60. A. Nawarecki, Mikrologia, genologia, miniatura. W zb.: Miniatura i mikrologia literacka. Red. A. Nawarecki. T. 1. Katowice 2000.
61. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
62. A. Olędzka-Frybesowa, Przeciw czemu protestują haiku. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 108-118.
63. J. S. Pasierb, Haiku. W: Wiersze wybrane. Wybór, oprac. J. Sochoń. Warszawa 1988.
64. J. S. Pasierb, Haiku żarnowieckie. Wybór, oprac. M. Wilczek. Pelplin 2003.
65. Poezje imagistów. Przeł. L. Engelking, A. Szuba. „Literatura na Świecie” 1985, nr 1.
66. A. Regulski, Haiku, czyli zaśpiewy wyobraźni. Poznań 2002.
67. L. Rozmus, Haiku i sumi-e. „Haiku” 1995, nr 2, s. 15.
68. L. Rozmus, W podróży. Evanston 2005.
69. T. Saito, W. R. Nelson, 1020 Haiku in Translation. The Heart of Bashō, Buson and Issa. North Charleston, S.C., 2006.
70. K. Satō, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie). „Literatura na Świecie” 1991, nr 1.
71. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W zb.: Polska genologia literacka. Red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007.
72. Y. Shibata, The Influence of Haiku on Rilke. „Interlitteraria” 1998, nr 3, s. 337.
73. P. Sobolczyk, Obstrukcja insługi. Łódź 2014.
74. G. Stańczyk, W pejzażu. Haiku, rysunki. Łódź 1995.
75. A. Stern, Futuryzje. Warszawa 1919.
76. J. Szuber, Pochwała mistrzów Tao. W: Pianie kogutów. Wiersze wybrane. Kraków 2008, s. 23.
77. B. Szymańska, Haiku i Młoda Polska. W: Kultury i porównania. Kraków 2003.
78. B. Śniecikowska, Figure/Ground Sensory Segregation in Japanese and non-Oriental Haiku. W zb.: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Ed. A. Kwiatkowska. Frankfurt am Main 2012.
79. B. Śniecikowska, Granice wizualności – granice gatunku? Haiku w polskiej poezji międzywojennej. W zb.: Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. A. Dziadek, W. Bolecki. Warszawa 2010.
80. B. Śniecikowska, Haiku-blaga czy „haiku fristajl”? – o twórczości Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza. W: Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej. Toruń 2016, s. 278-303.v
81. B. Śniecikowska, Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń haiku. „Rocznik Komparatystyczny” 2010, nr 1.
82. B. Śniecikowska, Mimetyzm sensualny haiku. Na stronie: www.sensualnosc.ibl.waw.pl (dostęp: 15 I 2015).
83. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wrocław 2008.
84. B. Śniecikowska, Polskie haiku intertekstualne. W zb.: Adaptacje. 1. Język, literatura, sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja. Katowice 2013.
85. B. Śniecikowska, Układy sensualne haiku. Na stronie: www.sensualnosc.ibl.waw.pl (dostęp: 7 II 2015).
86. A. Świeściak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Kraków 2004.
87. R. L. Tener, Richard Wright’s Haiku: „This Other World”. W zb.: Modernity in East-West Literary Criticism. New Readings. Ed. Y. Hakutani. London 2001.
88. E. Tomaszewska, Jeszcze dzień błyszczy / The Day Still Shining. Haiku. Kraków 2005.
89. A. Tuszyńska, Miejsce przy oknie. Warszawa 2003.
90. J. Tylus, Haiku. Kalisz 2004.
91. M. Ueda, Zeami, Bashō, Yeats, Pound. A Study in Japanese and English Poetics. The Hague 1965.
92. A. W. Watts, Zen w sztuce. W zb.: Buddyzm. Wybór, oprac. J. Sieradzan, W. Jaworski, M. Dziwisz. Kraków 1987.
93. A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura. Wybór, oprac. J. Bartmiński. Warszawa 1999.
94. B. Witosz, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. W zb.: Polska genologia literacka. Red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007.
95. Z polskich tłumaczeń haiku. „Poezja” 1975, z. 1, s. 26 (przeł. B. Richter).
96. S. Zwierzyński, Sylaby na palecie. Haiku. Wstęp R. Szybiak. Warszawa 1995.
97. U. Zybura, Haiku. Kalisz 1998.
98. A. Żuławska-Umeda, O kireji – „sylabie ucinającej w haiku”. „Japonica” 1994, nr 2.
99. A. Żuławska-Umeda, Okolice poetyki Matsuo Bashō. W zb.: Haiku. Wstęp, przekł. A. Żuławska-Umeda. Bielsko-Biała 2006.
100. A. żuławska-Umeda, Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684–1694). Warszawa 2007.

Issue:

2

Start page:

139

End page:

176

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: