Obiekt

Tytuł: Opisana Zagłada? Uwagi do projektu. Rec.: Sławomir Buryła, Tematy (nie)opisane. Kraków (2013)

Twórca:

Tomczok, Marta

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki. Warszawa 2001.
2. Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Hrsg. K. Barck [i in.] T. 1–7. Stuttgart 2010.
3. S. Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga. Red. tomu A. Falasińska. Wrocław 2006.
4. S. Buryła, Tematy (nie)opisane. Kraków (2013).
5. S. Buryła, Topika Holocaustu. Wstępnego rozpoznania swojego autorstwa. „Świat Tekstów” t. 10 (2012).
6. A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła. Warszawa 2012.
7. P. Czapliński, Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności. W zb.: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań 2009.
8. P. Czapliński, Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności. W zb.: Ślady obecności. Red. S. Buryła, A. Molisak. Kraków 2010.
9. B. Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień... Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945. Warszawa 2011.
10. J. R. Fischel, Historical Dictionary of the Holocaust. Wyd. 2. Lanham, Md., 2010.
11. P. Forecki, Od Shoah do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych. Poznań 2010.
12. P. Forecki, Spór o Jedwabne. Analiza debaty publicznej. Poznań 2008.
13. S. Friedländer, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945. Przeł. S. Kupisz, K. Masłowski, A. M. Nowak. Warszawa 2010.
14. Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hrsg. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Stuttgart 1972–1997.
15. M. Głowiński, Czarne sezony. Wyd. 3. Kraków 2002.
16. M. Głowiński, Lektura dzieła a wiedza historyczna. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978.
17. M. Głowiński, Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice. Kraków 2011.
18. M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa 2009.
19. J. Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu. Warszawa 2011.
20. U M. Hirsch, Żałoba i postpamięć. Przeł. K. Bojarska. W zb.: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Red. E. Domańska. Poznań 2010.
21. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. J. Ritter, K. Gründer, G. Gabriel. Basel 1971–2010.
22. M. Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej. Poznań 2012.
24. B. Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003). Kraków 2013.
25. B. Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady. Kraków 2012.
26. A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia. Przeł. L. Krowicki, J. Szacki. Warszawa 2003.
27. A. Molisak, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim. Warszawa 2004.
28. Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Red. nauk. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska. Współpraca red. M. Wójcik. Łódź 2009.
29. W. Panas, Topika judajskiej w literaturze polskiej XX wieku. W: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996.
30. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowskiej jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków 1992.
31. A. H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003.
32. M. Ruta, Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie. Kraków–Budapeszt 2012.
33. J. Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946. Wołowiec 2012.
34. J. Topolski, Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978.
35. H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków 2000.
36. J. Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego. Kraków 2004.
37. Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec Zagłady Żydów. Red. B. Engelking, J. Grabowski. Wstęp K. Persak. Warszawa 2011.
38. J. S. Żurek, „...lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego. Kraków 1999.
40. J. S. Żurek, Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej. Lublin 2008.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

243

Strona końc.:

249

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64542 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

138

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82638

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji