Object

Title: Autobiografia i ekspresja. „Kręgi obcości” Michała Głowińskiego

Creator:

Hellich, Artur

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

References:

1. „Autobiografia musi być kompromisem”. Z M. Głowińskim rozmawia J. Leociak. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2, s. 25.
2. R. Barthes, Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2009.
3. J. Derrida, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna. Przeł. A. Siemek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 50.
4. U. Eco, Tryb symboliczny. Przeł. M. Woźniak. W zb.: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski. Kraków 2007.
5. M. Głowiński, Czarne sezony. Warszawa 1998.
6. M. Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010.
7. M. Głowiński, Powieść i prawda. W: Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.
8. M. Głowiński, Wacław Borowy – artyzm i umysłowość. W zb.: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890–1950. Wybór A. Biernacki. Lublin 2005.
9. M. Głowiński, Wielkie zderzenie. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 199-211.
10. M. Heidegger, List o „humanizmie”. Przeł. J. Tischner. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. Michalski. Warszawa 1977.
11. R. Nycz, Michała Głowińskiego poetyka nowoczesna: strukturalizm, teoria komunikacji literackiej, historyczna poetyka kulturowa. W: M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997.
12. A. Skrendo, Linia i koło. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2.
13. F. Stanzel, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły. Przeł. R. Handke. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 219-232.
14. J. Tischner, Myślenie z wnętrza metafory. W zb.: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1982.
15. Zapisywanie Zagłady. Z M. Głowińskim rozmawia A. Grupińska. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 12, s. 14.

Issue:

1

Start page:

77

End page:

88

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64659 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content hits:

199

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82665

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information