RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nieukończony doktorat Tadeusza Micińskiego o nieśmiertelności duszy w filozofii Platona

Creator:

Mróz, Tomasz

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976.
2. A. Górski, Tadeusz Miciński w Krakowie (1895–1901). W zb.: Miscellanea literackie 1864–1910. Red. S. Pigoń. Wrocław 1957.
3. J. A. Herbaczewski, „I nie wódź nas na pokuszenie...” Szkicowane wizerunki dusz współcześnie wybitnych na tle myśli dziejowej. Kraków 1911.
4. J. Illg, Niesamowitego spotkania karty nieznane. Korespondencja Tadeusza Micińskiego z Wincentym Lutosławskim. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979.
5. A. Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. Poznań 2009.
6. M. Kurkiewicz, W labiryntach konwencji. (O prozie Tadeusza Micińskiego). Bydgoszcz 2004.
7. E. Kuźma, Oksymoron jako gest semantyczny w twórczości Tadeusza Micińskiego. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979.
8. T. Linkner, Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego. Gdańsk 2003.
9. W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot. Kraków 1994.
10. W. Lutosławski, Lucyferyzm Tadeusza Micińskiego. „Tygodnik Illustrowany” 1931, nr 44, s. 832.
11. W. Lutosławski, The Origin and Growth of Plato’s Logic: With an Account of Plato’s Style and of the Chronology of His Writings. London – New York – Bombay 1897, s. 69, przypis 103.
12. T. Mróz, Wincenty Lutosławski 1863–1954. Jestem obywatelem Utopii. Kraków 2008.
13. A. Nowicki, Tadeusza Micińskiego subiektywizacja i pluralizacja lucyferyzmu. W: T. Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr. Warszawa 2004.
14. S. Pigoń, Niesamowite spotkanie literackie. Tadeusz Miciński – Wincenty Lutosławski. W: Miłe życia drobiazgi. Pokłosie. Warszawa 1964.
15. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości. Przedm. F. Bujak. Kraków 1946.
16. K. du Prel, Mistyka starożytnych Greków. Przeł. J. Kretz. Lwów b.r.
17. E. Schuré, Wielcy wtajemniczeni. T. 2. Warszawa 1995.
18. B. Sienkiewicz, Micińskiego sny – „ruiny tajemnicze”. W zb.: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje. Red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala. Kraków 2004.
19. P. Sobolczyk, Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii. Toruń 2005.
20. J. Sosnowski, Młodopolskie „komuny”. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Studia. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995.
21. J. Sosnowski, Playa de Mera. Jeszcze o „niesamowitym spotkaniu literackim”. „Kresy” 1998, nr 1, s. 20.
22. J. Sosnowski, Prąd zatokowy. Warszawa 2003.
23. H. Struve, Logika Platona w związku z chronologią jego pism. Z powodu dzieła Wincentego Lutosławskiego “The origin and growth of Plato’s Logic with an account of Plato’s style and of chronology of his writings”. London. Longmans, Green and Comp. 1897, str. XVIIII i 547. „Biblioteka Warszawska” 1898, t. 2, s. 345.
24. M. Strzałkowa, Miciński i literatura hiszpańska. „Kwartalnik Neofilologiczny” 1975, nr 2.
25. C. Suszka, W poszukiwaniu utraconej jedni. O synkretyzmie kulturowo-religijnym w twórczości Tadeusza Micińskiego. „Ruch Literacki” 2001, z. 2.
26. Tadeusz Miciński i Platon odczytany przez młodopolskiego poetę (1897). [Oprac. T. Mróz.] W zb.: Platon w Polsce 1800–1950. Antologia. Red. T. Mróz. Zielona Góra 2010.
27. J. Tynecki, Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim. Łódź 1976.
28.J. Tynecki, Kraków i Polesie. Krakowskie studia (1893–1895) Tadeusza Micińskiego w świetle jego korespondencji. „Prace Polonistyczne” 1972.
29. J. Tynecki, Tadeusz Miciński. Młodość – początki literackie. „Prace Polonistyczne” 1960, s. 182.
30. J. Tynecki, Miciński w „szkole” Mahrburga. „Prace Polonistyczne” 1970, s. 196–197.
31. B. Woyczyński, O rozwoju poglądu Platona na duszę. Oprac. Z. Nerczuk i J. Pawlak. Toruń 2000.

Issue:

1

Start page:

135

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64665 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content downloads / hits:

1207

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82667

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information