Object

Title: Bio/geo/grafia jako autokreacja. O Sienkiewiczu w Ameryce

Creator:

Chomiuk, Aleksandra

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Augé, Od miejsc do nie-miejsc. W: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chymkowski. Przedm. W. J. Burszta. Warszawa 2010.
2. S. A. Boleścic-Kozłowski, Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studium heraldyczno-genealogiczne. Warszawa [1917].
3. T. Bujnicki, Temat amerykański. W: Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza. Kraków 1968.
4. E. H. Carr, Historia – czym jest? Wykłady im. George’a Macaulaya Trevelyana wygłoszone na uniwersytecie w Cambridge, styczeń–marzec 1961. Oprac. R. W. Davies. Przeł. P. Kuś. Poznań 1999.
5. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne: propozycja w ramach geopoetyki. „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183-200.
6. M. Foucault, Inne przestrzenie. Przeł. A. Rejniak-Majewska. „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117-125.
7. M. Gloger, Sienkiewicza nowoczesnego. Bydgoszcz 2010.
8. M. Janion, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest. W: Zło i fantazmaty. Kraków 2001, s. 185. Prace wybrane. T. 3.
9. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 2004.
10. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Wyd. 2. Katowice 2010.
11. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzup., oprac. M. Bokszczanin. Wyd. 3, poszerz. Warszawa 2012.
12. J. R. Krzyżanowski, Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 79-92.
13. J. R. Krzyżanowski, Sienkiewicz, generał Custer i Indianie. „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 2, s. 177-184.
14. J. R. Krzyżanowski,: Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”? „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4, s. 65-75.
15. W. Kwast, Szukam umarłego lasu. „Wiadomości” (Londyn) 1971, nr 27/28, z 4–11 VII.
16. Z. Najder, O „Listach z podróży” do Ameryki Henryka Sienkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 1, s. 54-122.
17. W. Olkusz, Refleksy myśli indyjskiej w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza. „Ruch Literacki” 1997, z. 2.
18. H. Parafianowicz, Ameryka i Amerykanie w świetle „Listów z podróży” Henryka Sienkiewicza. „Studia Podlaskie” t. 13 (2003).
19. W. Piekarska, O drodze w „Listach z podróży do Ameryki” Litwosa. W zb.: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja. Red. L. Ludorowski. Lublin 1991.
20. M. Rółkowska, Sienkiewiczowski szok kulturowy, czyli o amerykańskich zwyczajach sprzed ponad stu lat. „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM” nr 2 (2006).
21. M. Rółkowska, Z ziem polskich za ocean. Podróże polskich pisarzy w II połowie XIX wieku. W zb.: Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795–1918. Red. K. Stępnik, M. Rajewski. Lublin 2008.
22. E. Rybicka, Auto/bio/geo/grafie. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4, s. 23.
23. S. Sandler, Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza. Warszawa 1967.
24. H. Sienkiewicz, Korespondencja. T. 1–2. W: Dzieła. T. 55–56. Wyd. zbiorowe pod red. J. Krzyżanowskiego. Warszawa 1951.
25. H. Sienkiewicz, listy do J. Horaina. W: Listy, t. 1, cz. 2. Wstęp i biogramy adresatów napisał J. Krzyżanowski. Oprac., przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 1977.
26. H. Sienkiewicz, listy do E. Lea. W: Listy, t. 3, cz. 1. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2007.
27. H. Sienkiewicz, listy do D. Zglińskiego. W: Listy, t. 5, cz. 2. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2009.
28. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki. T. 1–2. W: Dzieła. T. 41–42. Wyd. zbiorowe pod red. J. Krzyżanowskiego. Warszawa 1950.
29. J. Szczublewski, Żywot Sienkiewicza. Warszawa 1989.
30. J. Sztachelska, „Listy z podróży do Ameryki” a dziewiętnastowieczne korzenie polskiego reportażu. W: Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice. Białystok 2003.
31. W. Tomasik, Sienkiewicza descensus ad inferos. W: Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007.
32. S. Wiśniowski, Listy z Czarnych Gór. „Kłosy” 1875, t. 20, nr 511, s. 236.
33. E. Wróbel, Wieloaspektowość gatunkowa „Listów z podróży do Ameryki”. W zb.: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5–7 maja 1996 r. Red. Z. Przybyła. Częstochowa–Kraków 1996.

Issue:

1

Start page:

43

End page:

59

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64567 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

330

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82685

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information