Object structure

Title:

Indie w „Pożegnaniu jesieni”. Obietnica wyzwolenia czy kolejna inteligentna drwina Witkacego?

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2016)

Creator:

Iwanek, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stanisław Ignacy Witkiewicz’s Pożegnanie Jesieni (Farewell to Autumn) ; Indian motifs ; Edward W. Said’s and Erazm Kuźma’s method

References:

1. T. Bocheński, Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja. Łódź 1994. ; 2. T. Bocheński, „Sądy boże” opisane przez Witkacego i Gombrowicza. „Przestrzenie Teorii” 7 (2007), s. 255. ; 3. J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939). Warszawa 2009. ; 4. D. Gerould, Chronologia. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Bronisław Malinowski / Chronology: Stanisław Ignacy Witkiewicz and Bronisław Malinowski. Przeł. S. Sikora. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4, s. 29. ; 5. D. Gerould, Egzotyczność u Witkacego. Przeł. K. Biskupski. „Dialog” 1971, nr 5, ; 6. D. C. Gerould, Podróż Witkacego do tropików. Itinerarium cejlońskie. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4. ; 7. D. C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1981. ; 9. J. Gondowicz, Trzy szpryngle. (2013). Na stronie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4751-skok-w-bok-trzy-szpryngle.html (dostęp: 12 VIII 2015). ; 10. A. Kałowska, „Ani śladu tropikalnego uroku”. Poglądy etyczne Witkacego w tekstach z podróży w 1914 r. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 3 (2012). ; 11. J. Kieniewicz, Orientalizm. Idea kształtująca rzeczywistość. „Przegląd Orientalistyczny” 1985, nr 1/4. ; 12. M. Kochanowski, Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej. Białystok 2007. ; 13. E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980. ; 14. E. Kuźma, Semiologia egzotyki. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985. ; 15. B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp, oprac. G. Kubica. Kraków 2002. ; 16. H. Marlewicz, Bolesław Leśmian – indyjskie inspiracje. „Perspektywy Kultury” 2009, nr 1, s. 75. ; 17. A. Micińska, Istnienie Poszczególne – Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac. J. Degler. Wrocław 2003. ; 18. A. Micińska, U źródeł „Czystej Formy” / At the Roots of „Pure Form”. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4. ; 19. B. Michalski, System „Ontologii Ogólnej”, czyli „Ogólnej Nauki o Istnieniu” Stanisława ; 20. Ignacego Witkiewicza. W zb.: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1972. ; 21. P. Morand, Żyjący Budda. Przeł. J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1929. ; 22. E. W. Said, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Wstęp Z. Żygulski, jun. Warszawa 1991, passim. ; 23. H. Singh, The Rani of Jhansi: Gender, History, and Fable in India. New Delhi 2014. ; 24. M. Szpakowska, Ciało i seks w „Pożegnaniu jesieni”. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4, s. 89-97. ; 25. W. Sztaba, Krishnamurti i Murti-Bing. Na stronie: http://www.witkacologia.eu/uzupelnienia/Sztaba/Krishnamurti_i_Murti_Bing.html (dostęp: 12 VIII 2015). ; 26. G. Tomassucci, Witkacowskie raje. „Przestrzenie Teorii” 14 (2010). ; 27. J. Tuczyński, Motywy indyjskie w literaturze polskiej. Warszawa 1981. ; 28. S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Wstęp, oprac. A. Micińska. Wyd. 3. Warszawa 1978. ; 29. S. I. Witkiewicz, list do B. Malinowskiego, z 1 IX 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. Pawlak. Warszawa 2013, s. 389. Dzieła zebrane. T. 17. ; 30. S. I. Witkiewicz, list do Malinowskiego, z 1 X 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. Pawlak. Warszawa 2013, s. 389. Dzieła zebrane. T. 17. ; 31. S. I. Witkiewicz, list do ojca – S. Witkiewicza, z 29 VI 1914. W: Listy. T. 1. Oprac., przypisy T. Pawlak. Warszawa 2013, s. 363. Dzieła zebrane. T. 17. ; 32. S. I. Witkiewicz, Mister Price, czyli Bzik tropikalny. W: Dramaty. 1. Oprac. J. Degler. Warszawa 1996. Dzieła zebrane. T. 5. ; 33. S. I. Witkiewicz, Nienasycenie. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Warszawa 1992. Dzieła zebrane. T. 3 ; 34. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Wstęp, oprac. W. Bolecki. Wrocław 2014. BN I 323. ; 35. S. I. Witkiewicz, Z podróży do Tropików / A Journey to the Tropics. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2000, nr 1/4,

Issue:

1

Start page:

81

End page:

96

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: